Laveste antal i 13 år: Stærkt boligmarked holder tvangsauktionerne nede

Foto: Boliga


Boligmarkedet er bomstærkt med et højt antal handler og stigende priser over det meste af landet, den tendens blev cementeret sidste år og ser ud til at fortsætte i år – og det afspejler sig på boligmarkedets mest triste side: tvangsauktionerne.

I takt med at boligmarkedet atter har fået oparbejdet sin muskelstyrke efter finanskrisen, er antallet af begærede tvangsauktioner nemlig faldet til et niveau, der ifølge boligsitet Boliga.dk er det laveste siden 2007.

- Boligmarkedet har vist meget stor styrke gennem det seneste år med corona, og skal man af den ene eller anden årsag sælge sig bolig, så har der ikke været bedre mulighed for det i rigtig mange år - og da slet ikke i en periode præget af samfundsøkonomisk usikkerhed og stigende arbejdsløshed, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

I 2020 blev der begæret 1.496 såkaldte første auktioner over hele landet. Første auktioner er et udtryk for den første af de maks to tvangsauktioner, en ejendom behandles på. Antallet af ejendomme, der skal i fogedretten, er således mere end tre gange lavere nu, end da det var på sit højeste i 2010, hvor 5.533 ejendomme måtte en tur gennem tvangsauktionssystemet.*

 

Rentefald og afdragsfrihed
Lige nu er der bare 129 ejendomme annonceret på tvangsauktionssiden Itvang.dk – størstedelen af disse er villaer og rækkehuse, mens ejerlejlighederne og sommerhusene kun udgør 15 boliger på det aktuelle marked.

Sammen med erhvervsejendomme er niveauet af netop ejerlejligheder, der begæres på tvangsauktion, på et historisk lavpunkt. Ifølge Boliga.dk blev der nemlig bare begæret 61 ejerlejligheder og 31 erhvervsejendomme på tvangsauktion sidste år – hvilket er det absolut laveste antal i Boliga.dks målingsperiode, der går 20 år tilbage.

- Omfanget af tvangsauktioner har i mange år haft en stabil nedadgående tendens, hvor rentefald på rentefald og et støt stigende antal danskere med fast arbejde har betydet, at antallet af tvangsauktioner er faldet kontinuerligt, siger Mira Lie Nielsen fra Nykredit.

- Sammen med et faldende renteniveau har indførslen af muligheden for afdragsfrihed på realkreditlån i starten af nullerne medvirket til, at vi helt generelt over en lang årrække har set færre og færre tvangsauktioner i Danmark. Afdraget udgør en stor del af den månedlige ydelse på realkreditlånet, og muligheden for afdragsfrihed i perioder, hvor indkomsten er midlertidigt lav, kan være afgørende for evnen til at betale terminen.

Tvangsauktioner adskiller sig væsentligt fra bolighandler, der foretages i almindeligt frit salg, ved at der blandt andet ikke laves en tilstandsrapport, og derfor ikke kan tegnes ejerskifteforsikring, ligesom man heller ikke har fortrydelsesfrist. Alle kan købe en ejendom på tvangsauktion.

 

*Boliga.dk har medtaget begærede 1. auktioner over alle boligtyper pr. år siden 1999 i statistikken. Ejendomme begæret på tvangsauktion er ikke nødvendigvis solgt på tvangsauktion.