1. Indledning

Når du besøger hjemmesider og apps under Boliga ApS (herefter Boliga) accepterer du nærværende cookie- og persondatapolitik.
Boliga ApS’ hjemmesider er Boliga.dk, Selvsalg.dk, itvang.dk, tvangsauktioner.dk, Tilstandsrapport.dk og undersider.
Boliga ApS er del af Euroinvestor koncernen, der består af følgende virksomheder: Eurorinvstor.com A/S Boliga ApS, Euroinvestor ApS og Reel Finans Ejendomskreditselskab A/S (Udenombanken).
Den dataansvarlige er Boliga ApS, Per Henrik Lings Alle 4, 5. sal, 2100 København Ø.
Vi indsamler oplysninger om dig på følgende to måder:
- Ved brug af cookies
- Ved at du selv afgiver oplysninger
I de næste afsnit kan du læse mere om hvilke informationer, der indsamles, hvordan de behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Disse brugervilkår finder anvendelse for brug af itvang.dk og tilhørende undersider. Ud over disse brugervilkår kan der være særlige vilkår som gælder for enkelte services og som findes detaljeret beskrevet på sådanne respektive services.


2. Immaterielle rettigheder

Alt indhold på Euroinvestor og tilhørende undersider tilhører Euroinvestor eller Euroinvestors indholdsleverandører og er ophavsretligt beskyttet.


3. Generel bestemmelse om personoplysninger

Personoplysninger gives aldrig til tredjemand uden personens samtykke, og Euroinvestor indsamler ikke personoplysninger uden at personen selv har givet sådanne oplysninger f.eks. i forbindelse med tilmelding til et arrangement, køb af en vare eller ydelse, deltagelse i en undersøgelse anmodning om modtagelse af tilbud eller lignende.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at levere den service personen har bedt om, herunder levering af tilmeldte arrangementer, varer og ydelser og lignende. Oplysninger bruges derudover til at få større kendskab til brugerne, herunder undersøgelser og analyser med det formål at forbedre Euroinvestor.dk og de ydelser vore partnere udbyder her.

Såfremt brugeren ønsker at kontakte Euroinvestor vedrørende brug af personoplysninger kan Euroinvestor kontaktes via e-mail på adressen kontakt@Euroinvestor.net.

Euroinvestor opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Euroinvestors sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt. Euroinvestor kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Brugeren afgiver således sine personlige oplysninger på eget an-svar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.