iTvang.dk og Tvangsauktioner.dks vilkår og betingelser for kunder

Gældende fra d. 01.03.2024

1. Introduktion

Velkommen til iTvang og Tvangsauktioner, der er en del af Boliga ApS, CVR-nummer 30486188, Øster Alle 48, 4. tv. (Tårn D), 2100 København Ø. Ved markedsføring af tvangsauktioner, accepterer du nærværende vilkår og betingelser.

Aftalen reguleres efter dansk lovgivning og alle tvister udsprunget heraf skal løses ved en dansk domstol med Københavns Byret som værneting.

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre, opdatere eller rette nærværende vilkår og betingelser. Ændringer, opdateringer eller rettelser vil blive offentliggjort på iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk.

2. Samarbejdsbetingelser

2.1 Oprettelse af samarbejde

Det er gratis at få oprettet en kundekonto på henholdsvis iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk. Oprettelse fortages af iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk ved første sagsbehandling. Dit brugernavn og adgangskode giver dig adgang til det respektive website, hvor du kan se dine sager, salgsopstillinger og downloade billeder.

Ved indgåelse af samarbejde mellem dig (kunde) og iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk accepterer du, at kontoen anvendes til intern deling hos kunden. Loginoplysningerne må udlånes til dine kolleger ved sagsbehandling i forbindelse med iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk.

Du oplyser ved indgåelse af samarbejde Advokat navn, sekretær navn, firmaadresse, telefonnummer, advokat e-mail, sekretær e-mail, cvr.nr.

2.2 Sikkerhed

Har du mistanke om at andre, uden din tilladelse, har adgang til din kundekonto, skal du straks kontakte kundeservice. En kundeservicemedarbejder vil herefter straks kunne nulstille eller spærre din kundekonto og sende dig nye loginoplysninger.

2.3 E-mailadresse

Alle informationer og vigtige meddelelser vil blive sendt til de e-mailadresser, der er tilknyttet din kundekonto. Du skal derfor altid sørge for, at de e-mails vi har registeret i dit navn, er opdateret.

2.4 Sagsbehandling

Vi offentliggør salgsopstillingen på www.itvang.dk, www.tvangsauktioner.dk og www.boliga.dk indtil tvangsauktionen har været afholdt. Vi kan derudover vælge at annoncere på Facebook og øvrige sociale medie kanaler. Ønsker du ikke at salgsopstillingen annonceres på sociale medier, bedes du meddele os dette ved fremsendelse af salgsopstilling. Du skal blot fremsende salgsopstillingen pr. e-mail eller pr. post til vores kontor på følgende adresse:

Tvangsauktioner.dk
Øster Alle 48, 4. tv. (Tårn D)
DK-2100 København Ø

NB! Mærk kuverten "Salgsopstilling".

Tlf.: +45 33 70 70 70
E-mail:

Umiddelbart efter vi har modtaget salgsopstillingen, vil vi indscanne denne, kontrollere den for cpr. nr. og herefter uploade den på websitet, hvor salgsopstillingen inden for et døgn vil være tilgængelig for brugerne. Ved indsendelse bedes det oplyst, om der ønskes markedsføringspakke eller markedsføringspakke professionel. Du bedes sende salgsopstillingen til os snarest muligt og meget gerne inden ejendommen annonceres i Statstidende.

Såfremt auktionen bliver aflyst eller omberammet, bedes du venligst give os besked herom, pr. e-mail.

Du alene er ansvarlig for al indhold (information, data, tekst, fotografier, grafik og andet), som du placerer i din salgsopstilling, samt at dette ikke er i strid med dansk eller international lovgivning.

2.5. Annullering af sagsbehandling

Hvis du ønsker at annullere behandlingen af en sag, skal dette ske hurtigst muligt, da sagsbehandlingen finder sted inden for et døgn. Hvis der ikke er bestilt markedsføringspakke professionel og sagen ikke er behandlet faktureres den ikke. Hvis du derimod har bestilt en markedsføringspakke professionel, men sagsbehandlingen ikke har fundet sted, faktureres du for kr. 1.000. Hvis sagsbehandlingen har fundet sted, modtager du en faktura.

2.6 Priser på iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk

Se Kunder

 • Indsendelse af rettelser til salgsopstillingen er gratis
 • Markedsføring af en omberammet auktion er gratis
 • Oplysning om besigtigelse, omberammelse eller aflysning er gratis. Vi udsender straks på mail oplysningen herom til samtlige potentielle købere, som har hentet salgsopstillingen, samt viser oplysningen på tvangsauktioner.dk
 • Såfremt ejendommen begæres på ny auktion (2. auktion) markedsfører vi automatisk ejendommen med nyt auktionstidspunkt unden yderligere omkostninger. Såfremt salgsopstillingen indeholder rettelser ud over auktionstidspunktet, skal ny salgsopstilling fremsendes
 • Alle priser er ekskl. moms

2.7 Bestilling af fotos til salgsopstilling

Når tvangsauktionen er berammet, kan du som kunde bestille fotografering af ejendommen ved at logge ind på tvangsauktioner.dk under fanen "Admin / fotos".

Er du endnu ikke oprettet som kunde beder vi dig kontakte os pr. mail ta@tvang.dk eller pr. telefon: 33 70 70 70 for oprettelse.

Vi sørger for at der bliver taget ca. 10 farvefotos af en professionel fotograf, som efter få dage kan downloades til brug for kundens udarbejdelse af salgsopstillingen.

Ophavsretten til samtlige fotos, taget af vore fotografer, tilhører iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk, men kan af kunden frit benyttes til den konkrete tvangsauktion såfremt markedsføringspakke professionel bestilles.

Vores eksterne fotograf modtager ikke særskilte personoplysninger om dig.

2.7.1 Hvordan bestilles fotos

 • Vi anbefaler at fotos bestilles hos os minimum 2 uger før indlevering af salgsopstillingen til fogedretten. Bestilling kan ske online eller pr. e-mail til os med angivelse af informationer om ejendommen herunder retskreds, auktionsdato, auktionstidspunkt, ejendommens adresse, ejendomskategori og ansvarshavende advokat
 • Herefter sørger vi for, at en professionel fotograf tager ca. 10 digitale farvefoto
 • Fotografen fremsender, senest 3 dage efter bestillingen, billedmaterialet til os til brug på tvangsauktioner.dk
 • Vi sørger for at originalt billedmateriale kan downloades af kunden fra vores website til brug for udarbejdelse af salgsopstilling

2.8 CPR-scanning

Vi scanner salgsopstillingen, kontrollerer den for cpr. nr. og tilføjer Justitsministeriets auktionsvilkår som de sidste 3 sider, uploader salgsopstillingen i optimeret pdf-format og indarbejder evt. digitale billeder til annoncen på tvangsauktioner.dk og itvang.dk.

Vi henstiller til at salgsopstillingen inden fremsendelse til os gennemgås grundigt med henblik på fjernelse af beskyttede navne- og adresseoplysninger samt cpr. nr. Med henblik på overholdelse af gældende lovgivning, har vi en grundig kontrolprocedure der indbefatter følgende:

 • Salgsopstilling læses manuelt igennem af to sagsbehandlere
 • Salgsopstilling scannes igennem digitalt via specielt udviklet software program
 • Der kan foretages stikprøvekontrol fra ekstern konsulent

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk kontrollerer indholdet for cpr.nr. og navn- og adressebeskyttelse, men er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette.

2.9 Betalingsbetingelser

Regningen udstedes til kunden den dag, salgsopstillingen er tilgængelig på Tvangsauktioner.dk og iTvang.dk. Betalingen skal ske senest 8 dage herefter.

Beløbet for annoncering på tvangsauktioner.dk og itvang.dk kan medtages under størstebeløbet jf. kendelse af 26. maj 2000 fra Holbæk Fogedret (AS nr. 111/99), og kendelse af 21. juni 2000 fra Nykøbing Sjælland Fogedret (AS nr. 148/99).

Såfremt De har spørgsmål til ovennævnte, kan vi kontaktes på telefon 33 70 70 70 eller på e-mail: ta@tvang.dk.

2.10 Opsigelse af samarbejde

Du kan opsige dit samarbejde når som helst ved at tage kontakt til kundeservice. Du bliver kun faktureret for indeværende sagsbehandling.

2.11 Sletning af data

Kundekonto slettes automatisk efter 3 år, såfremt der ikke har været foretaget sagsbehandling.

Du accepterer, at data leveret til iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk i forbindelse med annoncering af salgsopstilling ikke slettes, men arkiveres til brug for blandt andet statistiske formål og presseformål. Salgsopstillinger og e-mails vil automatisk blive slettet efter 3 år fra sidste behandling af sagen og slettes ikke tidligere af hensyn til iTvang.dk og Tvangsauktioner.dks legitime formål.

3. Personlige oplysninger

Når du kontakter os for at oprette dig som kunde beder vi om den ansvarlige advokats navn og firma e-mail. Det gør vi for at kunne levere serviceydelsen til dig.

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. iTvang.dk og Tvangsauktioner.dks sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.

Personoplysninger lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dine oplysninger kan deles inden for Boliga Gruppen (se oplysninger om virksomheder i Boliga Gruppen A/S’ årsrapport) og med vores forretningspartnere til forskellige formål, f.eks. for at opfylde en forpligtelse overfor dig, forbedre vores service og med henblik på systemadministration, statistik, forskning, analyse og markedsføring. Itvang.dk og Tvangsauktioner.dk har ret til ved henvendelse fra politi, domstol eller anden tilsvarende offentlig myndighed at give adgang til samtlige af dine registrerede oplysninger.

For mere information om brug af persondata, refereres der til vores generelle Cookiepolitik: www.tvangsauktioner.dk/om samt persondatapolitik: www.boliga.dk/persondatapolitik

4. Forbehold

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk tager forbehold for fejl herunder, men ikke begrænset til, stave-, taste- og regnefejl, på annoncevisninger. Fejl rettes i videst muligt omfang så hurtigt som muligt, men kan være afhængig af fejlrettelser hos eksterne datakilder, som iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk ikke har kontrol over. iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af førnævnte typer af fejl, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

5. Databehandleraftale

Her kan du downloade den databehandleraftale, der ligger til grund for behandling af persondata, når du er kunde hos Boliga ApS (iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk): Databehandleraftale

Scan den udfyldte aftale og send den til ta@tvang.dk.