Kunder

1. Oprettelse af samarbejde

Det er gratis at få oprettet en kundekonto på henholdsvis iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk. Oprettelse fortages af iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk ved første sagsbehandling. Dit brugernavn og adgangskode giver dig adgang til det respektive website, hvor du kan se dine sager, salgsopstillinger og downloade billeder.

2. Sagsbehandling

Vi offentliggør salgsopstillingen på www.itvang.dk, www.tvangsauktioner.dk og www.boliga.dk indtil tvangsauktionen har været afholdt. Vi kan derudover vælge at annoncere på Facebook og øvrige sociale medie kanaler. Ønsker du ikke at salgsopstillingen annonceres på sociale medier, bedes du meddele os dette ved fremsendelse af salgsopstilling. Du skal blot fremsende salgsopstillingen pr. e-mail eller pr. post til vores kontor på følgende adresse:

iTvang.dk
Øster Alle 48, 4. tv. (Tårn D)
DK-2100 København Ø

NB! Mærk kuverten "Salgsopstilling".

Tlf.: +45 33 70 70 70
E-mail:

Umiddelbart efter vi har modtaget salgsopstillingen, vil vi indscanne denne, kontrollere den for cpr. nr. og herefter uploade den på websitet, hvor salgsopstillingen inden for et døgn vil være tilgængelig for brugerne. Ved indsendelse bedes det oplyst, om der ønskes markedsføringspakke eller markedsføringspakke professionel. Du bedes sende salgsopstillingen til os snarest muligt og meget gerne inden ejendommen annonceres i Statstidende.

Såfremt auktionen bliver aflyst eller omberammet, bedes du venligst give os besked herom, pr. e-mail.

Du alene er ansvarlig for al indhold (information, data, tekst, fotografier, grafik og andet), som du placerer i din salgsopstilling, samt at dette ikke er i strid med dansk eller international lovgivning.

3. Annullering af sagsbehandling

Hvis du ønsker at annullere behandlingen af en sag, skal dette ske hurtigst muligt, da sagsbehandlingen finder sted inden for et døgn. Hvis der ikke er bestilt markedsføringspakke professionel og sagen ikke er behandlet faktureres den ikke. Hvis du derimod har bestilt en markedsføringspakke professionel, men sagsbehandlingen ikke har fundet sted, faktureres du for kr. 1.000. Hvis sagsbehandlingen har fundet sted, modtager du en faktura.

4. Priser på iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk

Markedsføringspakke

 • Annoncering af salgsopstilling (Prisen dækker annoncering af både 1. auktion og 2. auktion
 • Oprettelse og indtastning af data til annonce på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk
 • Annoncen vises yderligere på www.boliga.dk
 • Cpr. Scanning* og manuel gennemgang af salgsopstillingen for cpr. numre samt sletning af samme
 • Tilføjelse af Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår.
 • Upload af advokatens egne digitale fotos af ejendommen (indsendes sammen med salgsopstillingen)


Pris for annoncering af misligholdelsesauktion
kr. 0,- ekskl. moms

Markedsføringspakke – Professionel

 • Annoncering af salgsopstilling (Prisen dækker annoncering af både 1. auktion og 2. auktion
 • Oprettelse og indtastning af data til annonce på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk
 • Annoncen vises yderligere på www.boliga.dk
 • Cpr. Scanning* og manuel gennemgang af salgsopstillingen for cpr. numre samt sletning af samme
 • Tilføjelse af Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår.
 • Professionel udvendig fotografering af ejendommen. Fotos kan hentes til brug for udarbejdelse af salgsopstilling
 • Upload af advokatens egne digitale fotos af ejendommen (indsendes sammen med salgsopstillingen)


Pris for fotos på aflyst auktion (Ved bestilling af fotos på forhånd, hvorefter auktionen bliver afværget, inden salgsopstillingen er behandlet)
kr. 1.000,- ekskl. moms

Pris for annoncering af misligholdelsesauktion
kr. 0,- ekskl. moms

 • Indsendelse af rettelser til salgsopstillingen er gratis
 • Markedsføring af en omberammet auktion er gratis
 • Oplysning om besigtigelse, omberammelse eller aflysning er gratis. Vi udsender straks på mail oplysningen herom til samtlige potentielle købere, som har hentet salgsopstillingen, samt viser oplysningen på tvangsauktioner.dk
 • Såfremt ejendommen begæres på ny auktion (2. auktion) markedsfører vi automatisk ejendommen med nyt auktionstidspunkt unden yderligere omkostninger. Såfremt salgsopstillingen indeholder rettelser ud over auktionstidspunktet, skal ny salgsopstilling fremsendes
 • Alle priser er ekskl. moms

5. Bestilling af fotos til salgsopstilling

Når tvangsauktionen er berammet, kan du som kunde bestille fotografering af ejendommen ved at kontakte os pr. mail ta@tvang.dk.

Vi sørger for at der bliver taget ca. 10 farvefotos af en professionel fotograf, som efter få dage kan downloades til brug for kundens udarbejdelse af salgsopstillingen.

Ophavsretten til samtlige fotos, taget af vore fotografer, tilhører iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk, men kan af kunden frit benyttes til den konkrete tvangsauktion såfremt markedsføringspakke professionel bestilles.

Vores eksterne fotograf modtager ikke særskilte personoplysninger om dig.

5.1 Hvordan bestilles fotos

 • Vi anbefaler at fotos bestilles hos os minimum 2 uger før indlevering af salgsopstillingen til fogedretten. Bestilling kan ske online eller pr. e-mail til os med angivelse af informationer om ejendommen herunder retskreds, auktionsdato, auktionstidspunkt, ejendommens adresse, ejendomskategori og ansvarshavende advokat
 • Herefter sørger vi for, at en professionel fotograf tager ca. 10 digitale farvefoto
 • Fotografen fremsender, senest 3 dage efter bestillingen, billedmaterialet til os til brug på tvangsauktioner.dk
 • Vi sørger for at originalt billedmateriale kan downloades af kunden fra vores website til brug for udarbejdelse af salgsopstilling

6. CPR-scanning

Vi scanner salgsopstillingen, kontrollerer den for cpr. nr. og tilføjer Justitsministeriets auktionsvilkår som de sidste 3 sider, uploader salgsopstillingen i optimeret pdf-format og indarbejder evt. digitale billeder til annoncen på iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk. Oprettelse fortages af Tvangsauktioner.dk og iTvang.dk.

Vi henstiller til at salgsopstillingen inden fremsendelse til os gennemgås grundigt med henblik på fjernelse af beskyttede navne- og adresseoplysninger samt cpr. nr. Med henblik på overholdelse af gældende lovgivning, har vi en grundig kontrolprocedure der indbefatter følgende:

 • Salgsopstilling læses manuelt igennem af to sagsbehandlere
 • Salgsopstilling scannes igennem digitalt via specielt udviklet software program
 • Der kan foretages stikprøvekontrol fra ekstern konsulent

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk kontrollerer indholdet for cpr.nr. og navn- og adressebeskyttelse, men er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette.

7. Betalingsbetingelser

Regningen udstedes til kunden den dag, salgsopstillingen er tilgængelig på iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk . Betalingen skal ske senest 8 dage herefter.

Beløbet for annoncering på iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk kan medtages under størstebeløbet jf. kendelse af 26. maj 2000 fra Holbæk Fogedret (AS nr. 111/99), og kendelse af 21. juni 2000 fra Nykøbing Sjælland Fogedret (AS nr. 148/99).

Såfremt De har spørgsmål til ovennævnte, kan vi kontaktes på telefon 33 70 70 70 eller på e-mail: ta@tvang.dk.

8. Opsigelse af samarbejde

Du kan opsige dit samarbejde når som helst ved at tage kontakt til kundeservice. Du bliver kun faktureret for indeværende sagsbehandling.