iTvang.dk og Tvangsauktioner.dks vilkår og betingelser for brugere

Gældende fra d. 29.08.2019

1. Introduktion

Velkommen til iTvang og Tvangsauktioner, der er en del af Boliga ApS, CVR-nummer 30486188, Øster Alle 48, 4. tv. (Tårn D), 2100 København Ø. Når du besøger, opretter en brugerkonto eller benytter tjenester på websites hostet af Boliga ApS, accepterer du nærværende vilkår og betingelser.

Vi opfordrer dig derfor til at læse nærværende vilkår og betingelser grundigt igennem.

2. Generelt

Nærværende vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser oplyst og vist i forbindelse med handlinger på iTvang og Tvangsauktioner udgør aftalen mellem dig og iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk i det hele.

Aftalen reguleres efter dansk lovgivning og alle tvister udsprunget heraf skal løses ved en dansk domstol som værneting.

3. Ændringer af iTvang.dk og Tvangsauktioner.dks vilkår og betingelser

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre, opdatere eller rette nærværende vilkår og betingelser. Ændringer, opdateringer eller rettelser vil blive offentliggjort på iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk og du vil modtage en e-mail med den nye version. Den nye version af iTvang.dk og Tvangsauktioner.dks vilkår og betingelser vil træde i kraft 30 dage efter offentliggørelse.

I så fald du ikke ønsker, at den nye version skal gælde for dig, skal du underrette os eller opsige din bruger inden for den ovennævnte 30 dages periode. Når den nye version træder i kraft, må du ophøre med at benytte tjenester udbudt af iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk.

4. Registrering af brugere

4.1 Oprettelse af brugerprofil

Det er gratis at oprette en bruger på henholdsvis iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk. Dit brugernavn og adgangskode giver dig adgang til det respektive website.

Dit brugernavn og adgangskode er personligt, og du må ikke videregive, videresælge eller på anden måde videredistribuere dine loginoplysninger. Du forpligter dig til at registrere dig med dit rigtige navn og kontaktoplysninger.

Det er et krav, at du er over 13 år på oprettelsestidspunktet, før du må oprette en bruger, og du indestår derfor for, at du er minimum 13 år på oprettelsestidspunktet.

4.2 Opsigelse af brugerprofil

Du kan opsige din brugerprofil når som helst via din brugerkonto eller ved kontakt til kundeservice hos iTvang.dk eller Tvangsauktioner.dk.

4.3 Sletning af brugerprofil

Din bruger slettes automatisk efter 2 år, hvis du ikke aktivt har været logget ind. Du er dog forpligtet til selv at sikre dig, at brugerprofilen stoppes, når du ikke længere ønsker at være aktiv.

5. iTvang.dk og Tvangsauktioner.dks ansvar

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk er ikke involveret i selve handlen af ejendommen på tvangsauktion. iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk er derfor ikke ansvarlige for handler gennemført på baggrund af annoncering og kontakt på iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk.

Annonceindholdet er genereret fra Statstidende.dk samt salgsopstilling og oplysninger fra kunde hvorfor iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk ikke kan garantere for nøjagtigheden af indhold i annoncen. Din brug af iTvang.dk og Tvangsauktioner.dks annoncering er fuldstændig på egen risiko.

6. Sikkerhed

Har du mistanke om at andre, uden din tilladelse, har adgang til din brugerkonto, skal du straks kontakte kundeservice. En kundeservicemedarbejder vil herefter straks kunne nulstille eller spærre din brugerkonto og sende dig nye loginoplysninger.

7. E-mailadresse

Alle informationer og vigtige meddelelser vil blive sendt til din e-mailadresse. Du skal derfor altid sørge for, at den e-mail vi har registeret i dit navn, er opdateret.

8. Personlige oplysninger

Når du opretter dig som bruger, tilmelder dig nyhedsbrev, tilmelder dig arrangementer og lignende beder vi om dine personlige oplysninger. Det gør vi for at kunne levere serviceydelsen til dig. Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores og vores partneres produkter, tjenester og teknologier.

Obligatoriske oplysninger vil altid være tydeligt markeret, og alle andre oplysninger i forbindelse med en tilmelding til en serviceydelse vil være frivillig. Oplysningerne vi beder om, vil primært være navn og e-mail, men kan også være andet.

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk opbevarer personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. iTvang.dk og Tvangsauktioner.dks sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at personoplysninger håndteres forsvarligt.

Personoplysninger lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dine oplysninger kan deles inden for Boliga Gruppen (se oplysninger om virksomheder i Boliga Gruppen A/S’ årsrapport) og med vores forretningspartnere til forskellige formål, f.eks. for at opfylde en forpligtelse overfor dig, forbedre vores service og med henblik på systemadministration, statistik, forskning, analyse og markedsføring. Itvang.dk og Tvangsauktioner.dk har ret til ved henvendelse fra politi, domstol eller anden tilsvarende offentlig myndighed at give adgang til samtlige af dine registrerede oplysninger.

For mere information om brug af persondata, refereres der til vores generelle Cookiepolitik: www.tvangsauktioner.dk/om samt persondatapolitik: www.boliga.dk/persondatapolitik

9. Anvendelse af iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk

Uanset om du besøger websites hostet af Boliga ApS, opretter en brugerprofil eller blot bruger tjenesterne iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk, hostet af Boliga ApS, indestår du for ikke at gøre følgende:

 • Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
 • Distribuere skadeligt indhold som virus eller anden software, der kan skade tjenester udbudt af Boliga ApS eller brugere af tjenester udbudt af Boliga ApS
 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af websites hostet af Boliga ApS
 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af tjenester udbudt af Boliga ApS
 • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til websites hostet af Boliga ApS og tjenester udbudt af Boliga ApS og indsamle indhold uden Boliga ApS’ udtrykkelige skriftlige tilladelse
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail adresser, uden deres samtykke
 • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser
 • Chikanere andre brugere eller rette henvendelse til andre brugere vedr. ydelser, der ikke udbydes på websites hostet af Boliga ApS
 • Oploade anstødeligt indhold – det være sig fx pornografisk materiale, "hadesider" - og i øvrigt alt indhold som Boliga ApS vurderer findes anstødeligt
 • Spekulere i at udnytte vores annoncesystem eller websites hostet af Boliga ApS i øvrigt
 • Udvise en adfærd, der strider imod Boliga ApS’ vilkår og betingelser, den til enhver tid gældende lovgivning eller almindelig etik og hæderlighed

Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, vil din brugerkonto blive lukket ned uden yderligere varsel. Vi forbeholder os ligeledes ret til at banne din IP-adresse.

10. Brug af data

Du må som tredjemand ikke:

 • Belaste vores infrastruktur urimelig eller forstyrre driften af websites hostet af Boliga ApS
 • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til websites hostet af Boliga ApS og tjenester udbudt af Boliga ApS og indsamle indhold til kommerciel brug
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke
 • Chikanere brugere eller rette uanmodede henvendelser til brugere på websites hostet af Boliga ApS
 • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre og begrænse adgang til vores ydelser
 • Spekulere i at udnytte vores annoncesystem eller websites hostet af Boliga ApS i øvrigt

Bliver der indsat indhold eller handlet i strid med ovenstående eller nærværende vilkår og betingelser i øvrigt, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel at banne din IP-adresse.

Ønsker du at købe eller bruge data, bedes du kontakte kundeservice.

11. Forbehold

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk tager forbehold for fejl herunder, men ikke begrænset til, stave-, taste- og regnefejl, på annoncevisninger. Fejl rettes i videst muligt omfang så hurtigt som muligt, men kan være afhængig af fejlrettelser hos eksterne datakilder, som iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk ikke har kontrol over. iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader, der opstår som følge af førnævnte typer af fejl, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

12. Partnere til iTvang og Tvangsauktioner

På iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk vil du kunne interagere med en række udvalgte partnere. iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk deler ingen af de fra dig modtagne personoplysninger med disse partnere, medmindre din særskilte accept heraf modtages for den konkrete opgave. Vælger du at modtage information fra en iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk Partner, vil du ligeledes altid modtage en særskilt ordrebekræftelse med tilhørende forretningsbetingelser fra partneren.

13. Overtrædelser

Finder du dine IP-rettigheder (ophavsrettighed, varemærkerettighed og/eller andre immaterielle rettigheder) krænket af andre på iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk, kan du indberette forholdet til kundeservice.

14. Klagemulighed

Ønsker du at klage over en tjenesteydelse hos iTvang.dk eller Tvangsauktioner.dk, bedes du kontakte kundeservice, så vi kan forsøge at løse din klage.

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk – ta@tvang.dk

Som forbruger har du derudover mulighed for at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse; ta@tvang.dk


Med venlig hilsen

iTvang.dk og Tvangsauktioner.dk