Laveste antal siden finanskrisen: Færre boliger bliver begæret på tvang

Foto: Boliga


1255 styk.

Det er det samlede antal af begærede tvangsauktioner i første halvdel af i år.

Og selvom tallet når op på fire cifre, så er antallet faktisk på et yderst lavt niveau. Der er nemlig ikke blevet begæret færre auktioner siden tiden før finanskrisen, viser en ny opgørelse fra Boligas tvangsauktionsside itvang.dk.*

Det begrænsede antal auktioner hænger sammen med, at der er en generel bedring på boligmarkedet, forklarer boligøkonom og Boliga-direktør Frederik Rovsing:

- Der er gang i boligmarkedet, og dermed kan mange boligejere sælge boligen på almindelige vilkår. Dermed undgår de, at kreditorerne tvinger dem til at sælge på auktion, og derfor slipper de også i mange tilfælde ud af klemmen med mindre gæld, siger han.

Sidste år blev der begæret 70 flere tvangsauktioner end i år - 1325 var det samtale antal i 1. kvartal - mens faldet langt større, hvis man skuer længere tilbage.

Flest begæringer var der tilbage i 2010, hvor 3035 ejendomme blev begæret på tvang, mens der i 2012 blev begæret 2726 stk.

Lejligheder sjældent på tvang


At det særligt er i og omkring landets største byer, der har været stigende priser og faldende salgstider, afspejler sig også i, hvilke former for boliger der begæres på tvang.

Blot 54 ejerlejligheder er således blevet begæret på tvang i år, mens antallet i 2010 var oppe på 467. Dermed udgør ejerlejligheder nu kun fire procent af ejendommene på tvang, mens 15 procent af de tvangsbegærede ejendomme i 2010 var ejerlejligheder.

- Lejlighedsmarkedet er især placeret i landets største byer, hvor omsætteligheden i øjeblikket er høj. Derfor kan mange lejligheder sælges i fri handel til gavn for både låntagere og kreditforeninger, siger Frederik Rovsing.

Omvendt udgør sommerhuse på tvangsauktion nu en procentvis større andel af de begærede 1. auktioner, om end det samlede antal af begæringer også her er faldende.

I år har 91 sommerhusejere måttet se sig selv begæret på tvang. Det antal toppede også i 2010, hvor 172 sommerhuse fik sat en auktionsdato.

Så mange ejendomme blev begæret på tvang i 1. kvartal:


1. halvår 2007: 529
1. halvår 2008: 928
1. halvår 2009: 2244
1. halvår 2010: 3035
1. halvår 2011: 2612
1. halvår 2012: 2726
1. halvår 2013: 2329
1. halvår 2014: 1760
1. halvår 2015: 1620
1. halvår 2016: 1325
1. halvår 2017: 1255

Her kan du se alle begærede tvangsauktioner

* itvang.dk har opgjort det samlede antal af begærede 1. auktioner i 1. kvartal 2007-2017. Der er ikke medtaget 2. auktioner eller misligholdelsesauktioner i opgørelsen.