Nu matrikelkort på itvang.dk

Foto: iStockphoto


Det er nu muligt at se matriklerne over de ejendomme, der er på tvangsauktion på itvang.dk. Herved bliver det lettere for brugeren at identificere de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.). Dette er særligt relevant ved auktioner, hvor der auktioneres flere matrikler eller i de tilfælde, hvor der ikke er naturlige skel i landskabet. Matrikelkortet er et vejledende kort, hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Matrikelkortene vil være at finde på alle de annoncer, hvor itvang.dk har google-kort.