Rekvirent

Er du rekvirent på en tvangsauktion over fast ejendom, kan du annoncere tvangsauktionen på www.itvang.dk i perioden op til afholdelsen af tvangsauktionen.

Salgsopstillingen kan indsendes per email eller per post. Den kan også uploades via linket: www.itvang.dk/upload

Ved fremsendelse per e-mail kan salgsopstillingen (og eventuelle billeder) sendes til: annoncer@itvang.dk

Ved fremsendelse per post kan salgsopstillingen sendes til:

Itvang
Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal
2100 København Ø
Cvr.nr: 30 48 61 88
Tlf.: (+45) 7199 1234

Mærk kuverten eller e-mail emnefelt 'Tvangsauktion'

I forbindelse med fremsendelse af salgsopstillingen bedes det anført, om der ønskes "Markedsføringspakke" eller en "Markedsføringspakke - Professionel" jf. priser nedenfor.

Annoncer offentliggøres senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af annoncebestillingen inkl. salgsopstilling, dog senest når ejendommen har været annonceret i Statstidende.

Såfremt auktionen bliver aflyst eller omberammet, bedes de venligst give os besked herom, pr. mail.

Priser på itvang.dk (pr. 1. maj 2015)

(2. auktioner, hvor 1. auktionen er annonceret inden 1. maj 2015 faktureres efter tidligere priser.)

Markedsføringspakke

 • Annoncering af salgsopstilling (Prisen dækker annoncering af både 1. auktion og 2. auktion
 • Oprettelse og indtastning af data til annonce på www.tvangsauktioner.dk
 • Annoncen vises yderligere på www.boliga.dk
 • Herudover vises Erhvervs- og udlejningsejendomme også på www.lokalebasen.dk og Landbrugsejendomme vises også på www.landbrugsavisen.dk
 • Cpr. Scanning* og manuel gennemgang af salgsopstillingen for cpr. numre samt sletning af samme
 • Tilføjelse af Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår.
 • Upload af advokatens egne digitale fotos af ejendommen (indsendes sammen med salgsopstillingen)


Pris for annoncering af misligholdelsesauktion
kr. 0,- ekskl. moms

Markedsføringspakke – Professionel

 • Annoncering af salgsopstilling (Prisen dækker annoncering af både 1. auktion og 2. auktion
 • Oprettelse og indtastning af data til annonce på www.tvangsauktioner.dk
 • Annoncen vises yderligere på www.boliga.dk
 • Herudover vises Erhvervs- og udlejningsejendomme også på www.lokalebasen.dk og Landbrugsejendomme vises også på www.landbrugsavisen.dk
 • Cpr. Scanning* og manuel gennemgang af salgsopstillingen for cpr. numre samt sletning af samme
 • Tilføjelse af Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår.
 • Professionel udvendig fotografering af ejendommen. Fotos kan hentes til brug for udarbejdelse af salgsopstilling
 • Upload af advokatens egne digitale fotos af ejendommen (indsendes sammen med salgsopstillingen)


Pris for fotos på aflyst auktion (Ved bestilling af fotos på forhånd, hvorefter auktionen bliver afværget, inden salgsopstillingen er behandlet)
kr. 1.000,- ekskl. moms

Pris for annoncering af misligholdelsesauktion
kr. 0,- ekskl. moms

Øvrige vilkår

 • Såfremt ejendommen begæres på 2. auktion markedsføres ejendommen automatisk igen med nyt auktionstidspunkt uden yderligere omkostninger. Såfremt salgsopstillingen indeholder rettelser ud over auktionstidspunktet, skal ny salgsopstilling fremsendes
 • Rettelser til indsendte salgsopstillinger er gratis. Skulle auktionen blive omberammet, er annoncering af den omberammede auktion gratis
 • Nyheder om berigtigelser, aflysninger, omberammelser og kommentarer noteres gratis på annoncen på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk, og mail sendes straks ud til de interesserede liebhavere, der har skrevet sig op som interesserede
 • Såfremt tvangsauktionen aflyses efter annoncebestilling faktureres det fulde beløb, idet bestilling af fotos samt scanning af salgsopstilling sker samme dag, som modtagelse af annoncebestillingen
 • Er salgsopstillingen på over 25 MB kan den desværre ikke sendes per e-mail, da e-mailsystemerne ikke kan håndtere så store filer. Store salgsopstillinger kan i stedet uploades via linket: www.itvang.dk/upload
 • Alle priser er ekskl. moms.

Om levering af salgsopstillingen

 • Salgsopstillingen fremsendes i A4 format
 • Salgsopstillingen gennemgås af rekvirenten for at fjerne beskyttede adresseoplysninger og cpr. nr.
 • Salgsopstillingen fremsendes på en måde, som gør det let at scanne salgsopstillingen
 • Hvis salgsopstillingen er dobbeltsidet, så er alle sider dobbeltsider

*CPR-scanning

Med henblik på overholdelse af persondataloven, har vi en grundig kontrolprocedure, der indbefatter følgende:

 • Hver salgsopstilling læses igennem af to sagsbehandlere
 • Hver salgsopstilling læses igennem digitalt via specielt udviklet software program
 • Ugentlig stikprøvekontrol fra ekstern konsulent

Betalingsbetingelser

 • • Faktura udstedes til rekvirenten på dagen ved modtagelse af annoncebestillingen. Betalingen skal ske til tvang.dk inden 10 bankdage efter bestilling af annoncen
 • Såfremt De har spørgsmål til ovennævnte, kan itvang.dk kontaktes på telefon 7199 1234 eller på e-mail: info@itvang.dk