Hvem skal betale for omkostningerne i forbindelse med 2. auktionen?

...


Størstebeløbet stiger fra 1. auktionen til 2. auktionen. Stigningen skyldes omkostningerne i forbindelse med den lovpligtige annoncering af 2.auktionen, og ligger typisk i omegnen af 10.000-25.000 kroner.

I tilfælde, hvor der ikke kommer noget bud på 2. auktionen, vil den højstbydende på 1. auktionen være bundet af sit bud, og vil kun skulle betale størstebeløbet fra 1. auktionen.

Det skyldes, at den rettighedshaver, der begærer 2. auktionen, også hæfter for omkostningerne i forbindelse med 2. auktionen (forøgelsen af størstebeløbet). Kommer der ikke nogen bud på 2. auktionen, vil den der har begæret 2. auktionen, skulle betale for stigningen i størstebeløbet (10.000-25.000 kroner).