Kan en ejendom bare sådan lige kræves på tvangsauktion?

...


Nej, en ejendom bliver ikke bare sendt på tvangsauktion. Før at en ejendom bliver begæret solgt på tvangsauktion, har der været en længere forangående juridisk proces.

Det typiske sagsforløb, når en ejendom ryger på tvangsauktion, er i grove træk som følger:

Uge 0: Ejeren af huset betaler ikke sin termin eller ejendomskat til tiden.
Uge 4: Panthaveren eller SKAT sender en rykker til ejeren.
Uge 6: Panthaveren eller SKAT sender sagen til inkasso hos sin advokat
Uge 6: Advokaten sender inkassobrev til ejeren
Uge 8: Advokaten sender udlægsbegæring til den fogedret, hvor ejendommen ligger i.
Uge 11: Ejeren og advokaten mødes i fogedretten, hvor  udlægsforretningen gennemføres.
Uge 11: Advokaten udfærdiger på baggrund af udlægsforretningen en begæring om at ejendommen bortauktioneres på tvangsauktion.
Uge 14: Fogedretten indkalder ejeren og advokaten til et vejledningsmøde, hvor fogedretten vejleder ejeren om, hvad der er ved at ske. På samme møde berammes selve datoen for tvangsauktionens afholdelse.
Uge 15-19: Advokaten udarbejder salgsopstillingen til brug for tvangsauktionen.
Uge 20: Advokaten bekendtgører tvangsauktionen i Statstidende, og annoncerer auktionen i avisen og salgsopstillingen på internettet hos bl.a. www.itvang.dk
Uge 23: Tvangsauktionen afholdes.
Uge 27: Ny (2.) auktion afholdes såfremt dette er blevet begæret på 1. auktionen, og tvangsauktionssagen er endeligt afsluttet.

Uge opdelingen er alene omtrentlig, og det tager typisk 6-9 måneder fra ejerens manglende betaling til at tvangsauktionen gennemføres.

Hvis ejeren på noget tidspunkt før tvangsauktionen bekendtgøres på internettet (uge 15) betaler sin gæld, så bliver det ikke offentliggjort, at ejendommen er på vej på tvangsauktion.

Betaler ejeren sin gæld efter tvangsauktionen er blevet bekendtgjort på internettet (uge 15), men inden selve auktionens afholdelse (uge 18/uge 22), vil det fremgå på annoncen, at auktionen er aflyst.