Kløvenhøjvej 5 - 7760 Hurup Thy 1747 klik

Tinglyst areal 41.052 m2, heraf vej 2023 m2

Ejendommen er beliggende i yderst naturskønne omgivelser i Ydby. Ejendommen går under navnet ”Cirkusgården”, og har for et halvt århundrede siden været hjem for Cirkus Miehes vinterkvarter.

Stuehus opført i 1928 i mursten og med tegltag med et bebygget areal på 140 m2, kælder 140 m2, udnyttet tagetage på 120 m2, samlet boligareal på 260 m2, samt 2 skuer fra 1940, som er henholdsvis 40 m2 og 50 m2, jfr. BBR-Meddelelsen.

Stuehuset består af 8 værelser og 3 toiletter, og fremstår som værende delvist renoveret, hvor renoveringen dog ikke er afsluttet. Der forefindes således et nyere køkken, nyere indvendige vægge og lofter i stueetagen, nyere Morsø brændeovn samt et nyere badeværelse.

Ejendommens 1. sal står for at skulle gennemgå en renovering, og fremstår for nuværende i dårlig forfatning.

Der er ligeledes kælder i ejendommen med bl.a. værksted, opbevaringsrum og indedelen til en varmepumpe, som normalt bruges til at varme huset op med, men som i øjeblikke ikke er i brug da el er slået fra.

Udvendigt er stuehusets murværk i god stand, men ejendommens tegltag, udvendige trapper, vinduer og døre vurderes at skulle udskiftes snarest. Huset fremstår for nuværende slidt udvendigt.

Ejendommen henstår fraflyttet, ligesom det bemærkes, at el ikke pt. er tilsluttet.

Det er oplyst, at der i vinters har været sprunget et vandrør, men at nuværende ejer har frakoblet disse rør og nogle steder har opsat nye radiatorer og repareret varmepumpen. Det er for undertegnede oplyst, at brugbarheden af varmesystemet virker, men det kan dog ikke tjekkes for nuværende grundet manglende el.

Ejendommens grund er yderst naturskønt beliggende, med en stor have med gamle bøgetræer og frugttræer, ligesom der er en flot allé op til selve stuehuset. Derudover er der et skovareal samt marker der har været brugt til at holde heste på.

På grunden forefindes der desuden et privat gravkammer i en gravhøj, som ejendommens tidligere ejer i 1944 fik nationalmuseets og justitsministeriets tilladelse til at indrette som et gravkapel i den bronzealderhøj, som ligger på marken. Gravkammeret indeholder derfor også 5 urner. Der forefindes således også 2 servitutter omkring fredning, hvoraf den ene drejer sig om dette gravkammer på ejendommen.

På grunden er der derudover 2-3 yderligere gravhøje, hvilket betyder at store dele af grunden er fredet, og man må forvente at skulle søge tilladelser ved bl.a. Slots- og Kulturstyrelsen for at få lov til at bygge andre bygninger end de eksisterende. Det bemærkes derudover, at ejendommens beskrivelse delvist er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter forudgående henvendelse til rekvirentens repræsentant, selv at besigtige ejendommen.

Der tages i øvrigt forbehold for de i ejendommen værende installationer samt brugbarheden heraf.

Vandforsyning sker ifølge BBR fra privat vandforsyningsanlæg med afløb til mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse.

Der er 1200 l udendørs ståltank fra 200, fabrikationsnr: 134897

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-fagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejer meddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog.

Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Thisted

Kommunen

Tlf.: 99 17 17 17
Web: www.thisted.dk
Indbyggere: 43.160

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,5
Kirkeskat (%): 1,27
Grundskyldspromille: 23,750

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2891 (11)
Vuggestue: 4193 (11) med kost
Børnehave: 2547 (11) med kost-2097 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der er pasningsgarantien, men ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. Dagplejen benyttes til at opfylde pasningsgarantien.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: SFO: Morgen kr. 875 kr. mdl. I 11 mdr. Eftermiddag kr. 1.329 kr. Heldag kr. 1.686 kr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der skolefritidsordninger til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for juniorklubber
Antal kommunale skoler: 17
Antal private- og friskoler: 10
Gymnasier mv.:
Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Thisted, Sjørring, Snedsted, Bedsted Hurup, Hørdum og Ydby Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 20 (20)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 24 (20)
U. uddannelse (%): 33 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 22 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Thisted Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Landejendom
Boligareal 260 m²
Grundareal
Heraf vej
41.382 m²
2.023 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 2n, Ydby by, Ydby
Ejendomsværdi 1.700.000 DKK
Grundværdi 172.100 DKK
Hent salgsopstillingen 214 downloads
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boliga Skøde

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af tvangsauktionsskøde?


Beregn pris Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 18. jun 2024
Tidspunkt 10:00
Retskreds Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
Auktionssted
Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
Skovgade 30
7700 Thisted
T: 99 68 54 00
E: holstebro@domstol.dk
W: Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
8.30-15.00
AS-Nr 10B-85/2024
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 25. maj 2024
Størstebeløb 98.400 DKK

Advokat

Jess Lykke Gregersen
Advokat Jess Lykke Gregersen
CO Ret&Råd Fyn A/S
Adresse Albanigade 30, 1 sal
5100 Odense C
Telefon 70101199
Journalnr. 180-21-125173

Information om fremvisning

Mandag den 10. juni 2024 kl. 15:00. Tilmelding nødvendig til Jette Frost på mail jf@ret-raad.dk sag 125173 eller tlf. 63432401 senest den 7-6-2024.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted med henvisning til As nr. 10B-85/2024

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →