Byleddet 14 - 4000 Roskilde 540 klik

Aktionen er aflyst

Hæftelse nr. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 har tillige pant i matr.nr. 1 nr Hedegårdene, Roskilde Jorder -beliggende Byleddet 12, 4000 Roskilde, over hvilken ejendom der afholdes auktion den 27.02.2024 kl. 11.00, umiddelbart før nærværende auktion. De to ejendomme er sambehæftet, og der foretages særskilt opråb af de to ejendomme med efterfølgende samlet opråb af de to ejendomme.

Der er tinglyst en køberet , og hvoraf fremgår af Byleddet 7 Roskilde ApS - cvr.nr. 43 79 51 39 har forkøbsret til ejendommen for kr. 20.000.000, idet købesummen aldrig kan være mindre end summen af de til enhver tid værende restgælde på de tinglyste hæftelser.

Køberetten er tillige tinglyst på ejendommen Byleddet 12, 4000 Roskilde.

Tinglyst areal 2050 m2 heraf vej 0 m2.

Ejendommen er ifølge BBR opført i 1985 med til-/ombygning i 1987 og med et samlet erhvervsareal på 1373 m2, fordelt med 700 m2 i stueplan, 673 m2 kælder. Endvidere er der 365 m2 dyb kælder.

Ejendommen er indrettet med flere forskellige lejemål, og nogle af lejemålene er ledige. For aktive lejemål, henvises til det for rekvirenten oplyste, jf. lejeroversigt samt de af rekvirenten modtagne lejekontrakter som er vedlagt på side 132-294 i salgsopstillingen, og det fremgår at hovedparten af disse lejekontrakter, at nærværende ejendom sammen med Byleddet 12, 4000 Roskilde fremstår som en samlet ejendom, og ejendommene har fælles indgang.

Der foreligger ikke en oversigt over deposita, forudbetalt husleje mv.

Ifølge BBR opvarmes ejendommen med fjernvarme. En repræsentant for ejeren oplyste under besigtigelsen, at der er fælles kantine for Byleddet nr. 12 og nr. 14.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på rekvirentens besigtigelse den 25.01.2024 samt udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Roskilde

Kommunen

Tlf.: 46 31 30 00
Web: www.roskilde.dk
Indbyggere: 88.889

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,2
Kirkeskat (%): 0,84
Grundskyldspromille: 25,690

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 3419 (12)
Vuggestue: 4091 (12) med kost-3419 (12) uden kost
Børnehave: 2463 (12) med kost-1791 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: 1970 kr. mdl. I 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub.
Antal kommunale skoler: 19
Antal private- og friskoler: 8
Gymnasier mv.:
Amtsgymnasiet i Roskilde, Himmelev Gymnasium Roskilde Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Roskilde Station (IC, regionaltog), Trekroner, Gadstrup, Viby Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (20)
Unge (%): 9 (9)
Ældre (%): 20 (20)
U. uddannelse (%): 23 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 39 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Amtssygehuset Roskilde, Sct. Hans Hospital (drives af H:S), Amtssygehuset Fjorden

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

AUKTIONEN ER AFLYST
Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
2.050 m²
0 m²
Erhvervsareal 1.373 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 1ra, Hedegårdene, Roskilde Jorder
Ejendomsværdi 10.100.000 DKK
Grundværdi 1.025.000 DKK
Lån til erhverv hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boliga Skøde

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af tvangsauktionsskøde?


Beregn pris Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 27. feb 2024
Tidspunkt 11:30
Retskreds Roskilde
Auktionssted
Retten i Roskilde
Auktionslokale
Retssal 9
Ved Ringen 1
4000 Roskilde
T: 99 68 76 00
E: foged.ros@domstol.dk
W: Retten i Roskilde
Mandag-Torsdag: 08.30-15.00
Fredag: 08.30-14.00
AS-Nr 14-315/2023
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 09. feb 2024
Størstebeløb 235.000 DKK

Advokat

Thomas Fogt
Advokat Thomas Fogt
CO ENP Advokater
Adresse Elisagårdsvej 5, 3. sal
4000 Roskilde
Telefon 46354017
Journalnr. 36661/21563/hF

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Roskilde med henvisning til As nr. 14-315/2023

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen