Samsøgade 3 - 8000 Århus C 3116 klik

Ejendommen er en udlejningsejendom beliggende Samsøgade 3.

Bygningsnr. 1 består af en lejlighedsopgang i tre etager opført i 1896 i mursten og med tegltag. Ejendommens grundareal ifølge tingbogen udgør 215 m², heraf vej på 0 m². Det bebyggede areal ifølge BBR-meddelelsen udgør 107m², mens det samlede bygningsareal ekskl. gælder og tagetage udgør 321 m². Kælderrum udgør 107 m². Tagetageareal udgør 81 m². Det samlede boligareal udgør 402 m². Ejendommen opvarmes med fjernvarme uden supplerende varme.

I ejendommens kælder er der vaske- og tørremuligheder mod betaling samt kælderrum tilhørende lejlighederne.

Fra kælderen er der udgang til cykelparkering og fælles tagterrasse ovenpå garagen (bygningsnr. 2)

Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der var utætte rør i kælderen i forbindelse med vaskerummet. Det er uklart, hvor længe disse rør har været utætte og lækket vand, men det forekom således, at vandet fra rørene blev ført ned i en kloak. Vi har ikke kendskab til eventuelle følgeskader.

På baggrund af konstateringen blev et VVS-firma bestilt til at udbedre skaden. Der er foretaget en midlertidig løsning, men der skal formentlig ske en delvis udskiftning af rørene på et tidspunkt.

Ejendommens fællesarealer trænger til vedligeholdelse og er i generel dårlig stand. Hovedindgangen kan ikke låses, og lejlighedsdøren i nr. 3, th. kan ikke lukkes. Ejendommen har en smal, stejl trappeopgang, hvor gelænderet flere steder er faldet fra hinanden og sidder løst. Lyset på bagtrappen virker ikke. Selve lejlighederne fremstår mere vedligeholdt end ejendommen i øvrigt, om end lejlighederne bærer præg af at være af ældre dato.

St.tv.:

Lejlighedens areal andrager 45 m2. Lejligheden er udlejet. Lejekontrakten er vedlagt.

Lejligheden består af en lille entré og to sammenhængende værelser. Fra bagerste værelse er der adgang til køkken og bad.

Lejligheden har mørkt trægulv, hvide vægge med savsmuldstapet og hvide lofter. Lejligheden har et flot lysindfald og fra køkkenet er der udsigt til grønne arealer.

Køkkenet er hvidt og har mørkt gulv og hvide fliser på væggene. Køkkenet er udstyret med en ovn og kogeplade af mærket Gorenje. Der er et hvidt køleskab af ukendt mærke.

Badeværelset er af ældre dato med en separat bruseniche i lyse farver.

St.th.:

Lejlighedens areal andrager 62 m2. Lejligheden er udlejet, men opsagt pr. 1.12.2023. Lejekontrakten er vedlagt.

Lejligheden består af en lille entré og tre værelser. Lejligheden har to stuer samt et stort soveværelse med brede trægulve, farvede vægge med savsmuldstapet og hvide lofter.

Køkkenet er hvidt og har lyst linoleumsgulv og hvide fliser på væggene. Køkkenet er udstyret med en ovn og kogeplade af mærket Gorenje samt et køleskab af ukendt mærke. Fra køkkenet er der udsigt til grønne arealer.

Badeværelset er af ældre dato i lyst linoleum og har en separat bruseniche.

1.tv.:

Lejlighedens areal andrager 45 m2. Lejligheden er udlejet. Lejekontrakten er vedlagt.

Lejligheden består af en lille entré og to sammenhængende værelser. Fra bagerste værelse er der adgang til køkken og bad.

Lejligheden har mørkt trægulv, hvide vægge med savsmuldstapet (en enkelt er malet i lys beige) og hvide lofter. Lejligheden har et flot lysindfald, og fra køkkenet er der udsigt til grønne arealer.

Køkkenet er hvidt og har betonlignende gulv og hvide fliser på væggene. Køkkenet er udstyret med en ovn og kogeplade af mærket Gorenje. Der er et hvidt køleskab af ukendt mærke. Fra køkkenet er der udsigt til grønne arealer.

Badeværelset er af ældre dato i beige linoleum med en separat bruseniche.

1.th.:

Lejlighedens areal andrager 62m2. Lejligheden er udlejet. Lejekontrakten er vedlagt.

Lejligheden består af en lille entré og tre værelser. Lejligheden har to lyse stuer samt et stort soveværelse med brede trægulve, hvide vægge med savsmuldstapet og hvide lofter.

Køkkenet er hvidt og har gråt terrazzo-lignende linoleumsgulv og hvide fliser på væggene. Køkkenet er udstyret med en ovn og kogeplade af mærket Gorenje samt et køleskab af ukendt mærke. Fra køkkenet er der udsigt til grønne arealer.

Badeværelset er i lysegråt linoleum og har en separat bruseniche.

2.tv.:

Lejlighedens areal andrager 45 m2. Lejligheden er udlejet. Lejekontrakten er ikke modtaget på tidspunktet for indlevering af salgsopstilling.

Lejligheden består af en lille entré og to sammenhængende værelser. Fra bagerste værelse er der adgang til køkken og bad.

Lejligheden har mørkt trægulv, hvide vægge med savsmuldstapet og hvide lofter. Lejligheden har et flot lysindfald, og fra køkkenet er der udsigt til grønne arealer.

Køkkenet er hvidt og har mørkt gulv og hvide fliser på væggene. Køkkenet er udstyret med en ovn og kogeplade af mærket Gorenje. Der er et gråt køleskab af mærket Gram.

Badeværelset er af ældre dato med en separat bruseniche i beige linoleum.

2.th.:

Lejlighedens areal andrager 62 m2. Lejligheden er udlejet. Lejekontrakten er vedlagt.

Lejligheden består af en lille entré og tre værelser. Lejligheden har to lyse stuer samt et stort soveværelse med brede trægulve, hvide vægge med savsmuldstapet (én malet i lys beige) og hvide lofter.

Køkkenet er i sort træ og har sort og hvidt ternet linoleumsgulv og hvide fliser på væggene. Køkkenet er udstyret med en ovn og kogeplade af mærket Voss samt et køleskab af ukendt mærke. Fra køkkenet er der udsigt til grønne arealer.

Badeværelset er hvidt med lysegråt linoleumsgulv og har en separat bruseniche.

3.tv.:

Lejlighedens areal andrager 34 m2. Lejligheden er udlejet. Lejekontrakten er vedlagt.

Lejligheden består af en lille entré og to sammenhængende værelser. Fra bagerste værelse er der adgang til køkken og bad. Lejligheden har skråvægge.

Lejligheden har bredt trægulv, hvide vægge med og hvide lofter. Lejligheden har et flot lysindfald, og fra køkkenet er der udsigt til grønne arealer.

Køkkenet er hvidt og har gråt linoleumsgulv og grå marmorlignende fliser på væggene. Køkkenet er udstyret med en ovn og kogeplade af mærket Gorenje. Der er et hvidt køleskab af ukendt mærke.

Badeværelset er af ældre dato med en separat bruseniche i beige linoleum.

3.th.:

Lejlighedens areal andrager 47 m2. Lejemålet står tomt. Den tidligere lejekontrakt er på tidspunktet for indlevering af salgsopstillingen ikke modtaget. Den tidligere lejer har ikke meldt flytning fra adressen på CPR-registeret, hvorfor der tages forbehold for mellemværendet overfor lejeren.

Lejligheden består af en lille entré og tre værelser. Lejligheden har lyst gulv, hvide vægge med savsmuldstapet og hvide lofter. Lejligheden har skråvægge.

Køkkenet er hvidt og har mørkt gulv og hvide fliser på væggene. Køkkenet er udstyret med en ovn og kogeplade af mærket Gorenje. Der er et hvidt køleskab af ukendt mærke.

Badeværelser er lyst og har separat bruseniche.

Der tages forbehold for tilstedeværelse af de pågældende hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.

Bygningsnr. 2 består af en garage opført i 1900 i mursten og med tagpap som tag. Garagens bebyggede areal udgør ifølge BBR-meddelelsen 50 m². Arealet er registreret som erhvervsareal. Garagen er ikke beset, men bruges efter det oplyste til opmagasinering. Efter det oplyste er der ingen varmeinstallation. Garagen er efter det oplyste udlejet, men rekvirenten har på. tidspunktet for indleveringen af salgsopstillingen ikke modtaget lejekontrakten.

Ovenpå garagen er der som anført en fælles tagterrasse til brug for bygningens beboere, der tilgås via en udvendig trappe.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Deposita, forudbetalt leje og øvrigt angående lejemålene

For så vidt angår deposita og forudbetalt leje, tages der forbehold for ændringer, idet alle lejekontrakter ikke er modtaget.

Rekvirenten har modtaget en oversigt over lejerne. Der er dog konstateret en række uoverensstemmelser mellem det i oversigten oplyste og de modtagne lejekontrakter, der oplistes nedenfor, idet der dog tages forbehold for yderligere ændringer og reguleringer af de oplistede beløb, idet det bemærkes, at det fremgår af flere af lejekontrakterne, at huslejen reguleres. Det er uklart, om der løbende er gennemført en regulering af huslejen overfor lejerne.

For så vidt angår lejemålet beliggende st.tv, er lejen i henhold til lejekontrakten på 5.900 kr., inkl. aconto forbrug, og ikke de oplyste 5.800 kr. I henhold til lejekontrakten skal der betales 16.650 kr. i depositum, og der er ikke betalt forudbetalt leje. Lejer har oplyst, at han ikke har indbetalt depositummet pr. tidspunktet for indleveringen af salgsopstillingen.

For så vidt angår lejemålet beliggende st.th, så er den oplyste månedlige leje i overensstemmelse med lejekontraktens lejeniveau inkl. aconto forbrug. Det fremgår imidlertid af lejekontrakten, at der er indbetalt 19.380 kr. i depositum og 19.380 kr. i forudbetalt leje, hvilket svarer til tre måneders husleje ekskl. aconto forbrug.

Angående lejemålet beliggende 1.tv, er der ligeledes uoverensstemmelser mellem lejekontrakten og den modtagne lejeoversigt, der dog kan skyldes løbende reguleringer i lejens størrelse. Det indbetalte depositum og forudbetalte leje udgør dog i henhold til lejekontrakten et højere beløb end i lejeoversigten, idet der skulle være indbetalt minimum 8.658,30 kr. i depositum og et tilsvarende beløb i forudbetalt leje.

For så vidt angår lejemålet beliggende 2.tv, så er lejekontrakten på tidspunktet for indlevering af salgsopstilling ikke modtaget. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at det muligvis ikke er lejeren på lejeroversigten, der bebor lejemålet. Det er uklart, om den reelle lejer har fremlejet lejemålet og på hvilke vilkår.

Angående lejemålet beliggende 2.th, udgør lejen inkl. aconto i henhold til lejekontrakten 7.350 kr., og ikke som anført i lejeroversigten 7.250 kr.

Angående lejemålet beliggende 3.tv, fremgår det af lejekontrakten, at det lejede er 43 m2, hvilket imidlertid må anses for en slåfejl, da lejemålet i henhold til BBR er 34 m2. I henhold til lejekontrakten er der indbetalt 14.550 kr. i depositum. Der er ikke opkrævet forudbetalt leje.

For så vidt angår lejemålet beliggende 3.th, er lejemålet efter det oplyste tomt, og tidligere lejer er fraflyttet, men vedkommende har imidlertid fortsat registreret sin folkeregisteradresse på lejemålets adresse. Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med den tidligere lejer. Det er uklart, hvorvidt den fraflyttede lejer har krav på tilbagebetaling af depositum eller lignende.

Det er desuden uklart, om der er etableret forbrugsmålere i samtlige lejemål i ejendommen.

Ejendomsdatarapport

Det har ikke været muligt at indhente alle bilag til ejendomsdatarapporten inden fristen for indlevering af salgsopstillingen til Fogedretten, hvorfor der tages forbehold for disses indhold.

Ejendomsbidrag og ejendomsskat

Der tages forbehold for ændringer af kravet på ejendomsbidrag som følge af reguleringer. Det bemærkes, at ejendomsbidraget er stiftet den 1. januar 2024, hvorfor auktionskøber hæfter for hele året.

Der tages forbehold for, at der er yderligere ejendomsskatterestancer, der hæfter på ejendommen, og som skal betales af auktionskøber. Der henvises foreløbigt til bilaget med gældsopgørelsen fra Gældsstyrelsen.

I 2024 bliver ejendomsskatten for erhvervsejendomme opkrævet på baggrund af foreløbige 2023-vurderinger, idet de endelige vurderinger for 2023 ikke er klar. Grundskylden er derfor beregnet foreløbigt, og grundskylden er genstand for efterregulering, når den endelige vurdering foreligger Det bemærkes, at der fremadrettet alene fastsættes en grundværdi, men ikke en ejendomsværdi, for erhvervsejendomme, idet både grundskyld og dækningsafgift beregnes på baggrund af grundværdien.

Den foreløbige grundværdi for ejendommen Samsøgade 3 udgør 12.354.000 kr.

Der henvises til https://www.vurderingsportalen.dk/erhverv/foreloebige-vurderinger-for-erhvervsejendomme/

Rekvirenten fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende eventuelle efterbetalingskrav vedrørende grundskyld og/eller dækningsafgift. Sådanne krav vil skulle betales af auktionskøber uanset, hvornår kravet måtte opstå eller blive opkrævet af myndighederne.

I henhold til ny praksis pr. 1. januar 2024 opkræves grundskyld/ejendomsskat over ejerens skattekonto. Beløbet kan således ikke oplyses, men vi henviser til ovenstående foreløbige ejendomsværdi. Der henvises desuden til:

https://www.vurderingsportalen.dk/erhverv/foreloebige-vurderinger-for-erhvervsejendomme/opkraevning-saadan-betaler-du-dine-ejendomsskatter/

Køber henvises til at rådføre sig med egen rådgiver for at fastlægge og/eller estimere konsekvenserne af de foreløbige vurderinger og de foreløbige beskatninger mv.

Indefrosset grundskyld

For så vidt angår indefrosset grundskyld henviser rekvirenten til det i ejendomsdatarapporten oplyste herom.

Fra 2018 og frem til 2021 er der vedtaget en midlertidig indefrysningsordning af grundskyld for alle ejerboliger. Indefrysningen betyder, at boligejerne ikke skulle betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i stedet fik et lån svarende til beløbet. Lånet er rente- og gebyrfrit og skal først tilbagebetales, når ejendommen sælges.

Vi gør opmærksom på, at lånet hæfter personligt på ejeren/ejerne af ejendommen. Der er dog det forbehold, at hvis lånet ikke kan opkræves ved sælger, falder lånet tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen, længe efter ejerskiftet er sket.

Beløbet er således ikke fortrinsberettiget og dermed ikke medtaget i størstebeløbet. Rekvirenten har ikke kendskab til, om der beløber yderligere beløb, og ovenstående er alene en orientering.

Øvrige oplysninger

Grundejernes Investeringsfond oplyser ved mail af 16. januar 2024, at ejendommen er bindingspligtig efter lejelovens § 120. Vi har ikke nærmere oplysninger om, hvor stort et beløb der er indestående på kontoen hos Grundejernes Investeringsfond.

Såfremt der ved tvangsauktion måtte være lukket for ejendommens forsyning (el, vand og varme), må det forventes, at der til forsyningsselskaberne muligvis skal betales et gebyr for genåbning.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud.

Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen, og besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten har ikke karakter af en byggeteknisk gennemgang, ligesom besigtigelsen er foretaget uden deltagelse fra en byggesagkyndig. Derfor må en køber acceptere at overtage ejendommen, som den er og forefindes, uden at kunne gøre krav på fejl og mangler over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror sig på lovgivningens almindelige regler.

Det skal desuden bemærkes, at auktionskøber selv skal sørge for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder, uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Ejendommen blev besigtiget 25. januar 2024 med foged og låsesmed.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Aarhus

Kommunen

Tlf.: 89 40 20 00
Web: WWW.AARHUS.DK
Indbyggere: 352.751

Skattesatser

Kommuneskat (%): 24,51
Kirkeskat (%): 0,74
Grundskyldspromille: 24,580

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2907 (11)
Vuggestue: 4348 (11) med kost-3811 (11) uden kost
Børnehave: 2491 (11) med kost-1954 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje, vuggestue og integreret institutioner, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: 1851 kr. mdl. i 11 mdr. til og med 3. klasse
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger op til 3. klasse. Fra 4. klasse er der fritidsklubber m.v.
Antal kommunale skoler: 47
Antal private- og friskoler: 17
Gymnasier mv.:
Egå Gymnasium, Langkær Gymnasium og HF, Marselisborg Gymnasium, Risskov Amtsgymnasium, Viby Amtsgymnasium og HF, Århus Akademi, Århus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Århus H (IC, regionaltoge), privatbane Århus-Odder

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 18 (20)
Unge (%): 15 (9)
Ældre (%): 15 (20)
U. uddannelse (%): 18 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 45 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Århus Amtssygehus, Århus Kommunehospital, Skejby Sygehus, psykiatriske sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 402 m²
Grundareal
Heraf vej
215 m²
0 m²
Erhvervsareal 50 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 1590, Århus Bygrunde
Ejendomsværdi 12.354.000 DKK
Grundværdi 12.354.000 DKK
Hent salgsopstillingen 1020 downloads
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boliga Skøde

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af tvangsauktionsskøde?


Beregn pris Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 27. feb 2024
Tidspunkt 10:00
Retskreds Århus
Auktionssted
Retten i Århus
Auktionslokale
Retssal A
Vester Alle 12
8000 Århus C
T: 99 68 78 05
E: foged.arh@domstol.dk
W: Retten i Århus
08.30-15.00
AS-Nr 20-255/2023
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 07. feb 2024
Størstebeløb 419.098 DKK

Advokat

Jesper Bøge Pedersen
Advokat Jesper Bøge Pedersen
CO Bech-Bruun Aarhus
Adresse Værkmestergade 2
8000 Århus C
Telefon 72270000
Journalnr. i800000-1458
Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Århus med henvisning til As nr. 20-255/2023

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007