Højbjergvej 2 og Thingtoften 30 - 7620 Lemvig 650 klik

Flere ejendomme med samme ejer bortauktioneres på samme dag og tid. Ved auktionens begyndelse 22. marts 2023 kl. 09.00 tages stilling til, i hvilken rækkefølge ejendommene opråbes.
Ejendommen kan forud for auktionen besigtiges fredag den den 17. marts 2023 mellem 10.00 og 12.00. Tilmelding er ikke nødvendig

Livsstilshøjskolen Gudum

Livsstilshøjskolen Gudum omfatter hovedejendommen beliggende Højbjergvej 2, 7620 Lemvig, matr.nr. 1ag.

Grundareal 2.855 m2.

Der medfølger endvidere park, parkeringsareal mv. beliggende Thingtoftevej 30, 7620 Lemvig, matr.nr. 1ah.

Grundareal 4.165 m2.

Ejendommen har i en årrække været anvendt som højskole. Ejendommen er beliggende i landzone.

Tidligere har ejendommen været anvendt til kommunalt plejehjem.

Bygningsmassen (Højbjergvej 2) omfatter iht. BBR:

Bygning 1:

Bebygget areal 693 m2, samlet erhvervsareal 1.539 m2, samlet boligareal 473 m2.

Heraf udgør kælder 516 m2 og tagetage 485 m2.

Bygning 1 er opført i 1958 med til- og ombygning i 1996.

Bygning 3:

Garage på 57 m2 opført i 1958.

Bygning 4:

Carport på 29 m2 opført i 1989.

Af luftfoto i BBR synes at fremgå, at bygning B3 og B4 reelt er beliggende på nabomatriklen,

matr.nr. 1ah.

Hovedbygningen er opført i forskudte etager med forskudt kælder, forskudt stueetage, forskudt

1. sal og delvis 2. sal.

Kælderetage (lav):

Indeholder arkivrum og krybekælder med ståhøjde.

Kælderetage (høj):

Indeholder bl.a. fryserum, vaskeri, værksted, fyrrum, omklædningsfaciliteter, motionsrum.

Stueetage (lav):

Etagen omfatter 12 værelser og 3 toiletter/bad.

Værelserne er benævnt 424, 425, 426, 429, 430, 479, 477, 476, 475, 474, 472 og 470.

Stueetage (høj):

Denne indeholder fællesfaciliteter i form af stor spisesal, stort fuldmonteret industrikøkken med

selvstændigt kølerum, opholdsstue, køkkenkontor, køkken opholdsstue mv.

1. sal (lav):

Værelsesgang indeholdende 12 værelser, 1 baderum uden toilet og 2 baderum med toilet.

Værelserne er benævnt 624, 625, 626, 629, 630, 679, 677, 676, 675, 674, 672, og 670.

På værelsesgangen er også opholdsarealer.

1. sal (høj):

Omfatter diverse kontor- og møderum, toilet, kontorkøkken.

2. sal:

Omfatter værelsesgang med 10 værelser, herunder to værelser der kan betegnes som 2- eller 3-

mands værelser.

Herudover 2 baderum med toilet samt 1 baderum uden toilet.

Værelserne er benævnt 823, 824, 825, 828, 876, 878, 875, 874, 871 og 870.

På gangen i loftet er en begrænset vandskade som følge af et utæt rør over loft.

Selve vvs-reparationen er gennemført, men der er ikke gennemført reparation af tømrer- og malerarbejde.

Generelt:

Ejendommen er handicapvenlig med elevator, der servicerer samtlige niveauer fra kælder til 2. sal.

Der er et indgangsparti med automatiske døre uden niveauspring til fortov med direkte adgang til

elevator.

Ejendommen er opført i røde sten med rødt tegltag.

Ejendommen er klar til øjeblikkelig overtagelse, og der er ingen lejeforpligtelser af nogen art.

Ejendommen opvarmes med naturgas, og fyret er under 2 år gammelt.

Ifølge BBR er der registreret en nedgravet olietank på ejendommen. Lemvig Kommune oplyser, at der ikke er oplysninger om, at tanken skulle være sløjfet, ligesom der ikke er oplysninger om, hvor på grunden tanken er nedgravet.

Ifølge ejendomsdatarapporten er der forbud mod el-varme.

Det bemærkes, at hovedejendommen tillige servicerer naboejendommen Højbjergvej 1 og 3 med

varme.

Hvis ejendommene fremover får forskellige ejere, skal der findes en praktisk løsning på dette.

Ejendommen har ABA brandanlæg installeret.

Auktionskøber må forvente, at der skal indhentes en ny brandgodkendelse relateret til ejendommens

fremtidige anvendelse.

Ejendommen har som højskole været fritaget for dele af ejendomsskatter, men en auktionskøber

kan ikke påregne at dette uden videre fortsætter.

I 2021 udgjorde ejendomsskat kr. 20.582,00, ejendomsforsikringer kr. 43.245,00.

Udgifterne til el, varme og vand udgjorde i 2021 kr. 432.970,00.

En del af varmeudgiften vedrørte opvarmningen af Højbjergvej 1 og 3.

Til ejendommen medfølger det løsøre og inventar, der er og forefindes pr. auktionsdagen.

Der tages forbehold for tredjemands rettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter

auktionen.

Henset til den begrænsede gæld i ejendommen, må det forventes at denne kan erhverves for en

yderst attraktiv pris henset til beliggenhed, antal kvadratmeter, stand mv.

Ovennævnte beskrivelse bygger på oplysninger fra BBR-registret og egen, ikke sagkyndig besigtigelse

foretaget den 1. februar 2023, og der henvises i øvrigt til udvendige og indvendige fotos.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Lemvig

Kommunen

Tlf.: 96 63 12 00
Web: www.lemvig.dk
Indbyggere: 19.607

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,2
Kirkeskat (%): 1,27
Grundskyldspromille: 28,000

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2941 (11)
Vuggestue: 4282 (11) med kost-3718 (11) uden kost
Børnehave: 2807 (11) med kost-2243 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: 1995 kr. mdl. I 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for fritidsklub.
Antal kommunale skoler: 8
Antal private- og friskoler: 5
Gymnasier mv.:
Lemvig Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Lemvig Station (privatbane Vemb-Lemvig-Thyborøn)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 18 (20)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 26 (20)
U. uddannelse (%): 31 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 22 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Lemvig Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 473 m²
Grundareal
Heraf vej
7.020 m²
-
Erhvervsareal 1.539 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 1ag, Gudumkloster Hgd., Gudum og 1ah, Gudumkloster Hgd., Gudum
Ejendomsværdi 3.308.300 DKK
Grundværdi 351.100 DKK
Hent salgsopstillingen 147 downloads
Lån til erhverv hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boliga Skøde

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af tvangsauktionsskøde?


Beregn pris Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 22. mar 2023
Tidspunkt 09:00
Retskreds Holstebro
Auktionssted
Retten i Holstebro
Stationsvej 58
7500 Holstebro
T: 99 68 54 00
E: foged.hol@domstol.dk
W: Retten i Holstebro
08.30-15.00
AS-Nr 10A-29/2023 + 10A-45/2023
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 02. mar 2023
Størstebeløb 395.236 DKK

Advokat

Jens Brusgaard
Advokat Jens Brusgaard
CO Trolle Advokatfirma
Adresse Vesterballevej 25
7000 Fredericia
Telefon 70151532
Journalnr. JBR-164818E-JBE

Information om fremvisning

17. marts 2023 mellem 10.00 og 12.00. Tilmelding er ikke nødvendig.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Holstebro med henvisning til As nr. 10A-29/2023 + 10A-45/2023

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen