Fjordvænget 6, Linde Alle 12 og Linde Alle 14 - 4220 Korsør 606 klik

Højeste bud på 1. auktion var 550.000 kr.

NY AUKTION.

Højeste bud på tvangsauktionen blev kr. 550.000,00, afgivet som et samlet bud på alle 3 ejerlejligheder (Fjordvænget 6, Linde Alle 12 og Linde Alle 14, 4220 Korsør)

Tinglyst areal for ejerlejlighed nr. 1 er 63 m², heraf vej 0 m².

Hovedejendommen:

Hovedejendommen er opdelt i 4 ejerlejligheder (erhvervslejemål) og opført i 1952.

Om- og tilbygget i 1964.

Ydervægge er mursten. Tagdækning er tegl.

Det bebyggede areal udgør 276 m2 + kælder 20 m2.

Varmeinstallation: Fjernvarme/Blokvarme.

Ejerlejlighed nr. 1 – Fjordvænget 6, 4220 Korsør

Ejerlejlighed nr. 1 er et erhvervslejemål

Bebygget areal for ejelejligheden: 63 m2

Indeholdende: 1 værelser, 1 toilet. Der er ingen fast kogeinstallation.

Ejendommen er opført med pudsede facader og rødt tegltag.

Hovedejendommen er udstykket i 4 ejerlejligheder, hvoraf konkursboet ejer de 3 ejerlejligheder, medens den fjerde ejerlejlighed (nr. 4) er ejet af 3. mand.

Der er i 1988 meddelt tilladelse til at nedrive en væg mellem ejerlejlighed 2 og 3, men der ses ikke at være udstedt ibrugtagningstilladelse til den udformning som de to ejerlejligheder nu har, idet der er opført en skillevæg, hvorefter ejerlejlighed nr. 1 har et væsentligt større areal end den oprindelig udstykning. Det bemærkes, at der ikke efter tilladelsen til nedrivning af væggen er sket matrikulære ændringer vedrørende lejlighed 2 og 3.

Ejerlejlighederne er indrettet til detailhandel og fremstår som forretningslokale (ejerlejlighed 1) og restaurant/grill/take away (ejerlejlighed 3).

Ejerlejlighed 1 er indrettet med forretningslokale, baglokale og gang med forskelligt gulv og loftbeklædning. Det vides ikke, om rumdelingen mellem ejerlejlighed 3 og ejerlejlighed 1 brandmæssigt er godkendt.

Ejerlejlighed nr. 1 har været udlejet til kiosk, men lejer har ophævet lejemålet som følge af manglende opvarmningsmulighed. Depositum, der skal tilbagebetales til lejer er medtaget som en omkostning udenfor budsummen.

Ejerlejlighed nr. 1 og ejerlejlighed nr. 2 er ens behæftede, medens ejerlejlighed nr. 3 afviger herfra, idet der den 17/7 2019 er tinglyst udlæg til Slagelse Kloakservice ApS, cvr. nr. 10273498 for et beløb stor kr. 7.529,00 og den 30/12 2020 til Koda for et beløb stort kr. 7.803,00. 4. prioriteten i henhold til tingbogen er Skat med et udlæg tinglyst den 14/4 2021 på kr. 332.942,00. Dette udlæg er tillige tinglyst på ejerlejlighed nr. 2 og ejerlejlighed nr. 3.

Henset til at det på grund af de bygningsmæssige ændringer ikke er muligt at foretage opråb over ejerlejlighed nr. 2, foreslås det derfor, at ejerlejlighederne opråbes under et og budsummen fordeles forholdsmæssigt i forhold til den offentlige ejendomsvurdering og således at et bud, der overstiger hæftelse 2 – Alm. Brand Pantebreve A/S indbetales til fogedretten til fordeling i henhold til nedenstående forholdsmæssige fordeling.

Ejerlejlighed nr. 1: Budsum x 210.000,00

710.000,00

Ejerlejlighed nr. 2: Budsum x 230.000,00

710.000,00

Ejerlejlighed nr. 3: Budsum x 270.000,00

710.000,00

idet jeg bemærker, at ejerlejlighed 1, som anført er vurderet til kr. 210.000,00, ejerlejlighed 2 til kr. 230.000,00 og ejerlejlighed 3 til kr. 270.000,00.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Slagelse

Kommunen

Tlf.: 58 57 36 00
Web: www.slagelse.dk
Indbyggere: 79.122

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,1
Kirkeskat (%): 0,96
Grundskyldspromille: 25,300

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2688 (12)
Vuggestue: 3130 (12) uden kost
Børnehave: 1491 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel kan man vælge mellem dagpleje og vuggestue

Skolebørn

Skolefritidsordninger: SFO: Fuld tid: 1.452 kr. mdl. I 12 mdr. Eftermiddag: 1.228 Morgen: 224 Fritdshjem: Med morgenmodul: 919 Uden morgenmodul: 699
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der skolefritidsordninger til og med 7. klasse. Fra 4. klasse i klublignende tilbud.
Antal kommunale skoler: 22
Antal private- og friskoler: 6
Gymnasier mv.:
Slagelse Gymnasium & HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Korsør og Slagelse Station (IC), privatbane via Høng til Tølløse

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 19 (20)
Unge (%): 9 (9)
Ældre (%): 22 (20)
U. uddannelse (%): 32 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 25 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Centralsygehuset i Slagelse, Korsør Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
479 m²
0 m²
Erhvervsareal 70 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 109ak, Korsør markjoder. Lejlighedsnr: 1
Ejendomsværdi 210.000 DKK
Grundværdi 54.400 DKK
Hent salgsopstillingen 74 downloads
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boliga Skøde

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af tvangsauktionsskøde?


Beregn pris Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 07. dec 2022
Tidspunkt 10:30
Retskreds Næstved
Auktionssted
Retten i Næstved
Auktionslokale
Mødelokale F
Kasernevej 20, 1.
4700 Næstved
T: 99 68 53 72
E: foged.nae@domstol.dk
W: Retten i Næstved
09.00-15.00
AS-Nr AS 231/2022
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 17. nov 2022
Størstebeløb 123.627 DKK

Advokat

Torsten Svendsen
Advokat Torsten Svendsen
CO Advokatfirmaet Svendsen
Adresse Torvet 6
4100 Ringsted
Telefon 57613132
Journalnr. 40982-17

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Næstved med henvisning til As nr. AS 231/2022

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007