Hovedgaden 31 - 4262 Sandved 389 klik

Ejendommen består af tre matrikler, herunder matr. nr. 15 p, 15 ag og 15 au Tornemark by, Fyrendal, hvor bygning 1 og 2 er beliggende på matr. nr. 15 p iflg. BBR-ejermeddelelse samt kortmateriale.

Bygning 1, bygning til detailhandel, er iflg. BBR-ejermeddelelse opført i 1902 med til-/ombygningsår 1996 med ydervægge af mursten og tag af tegl. Det samlede bygningsareal iflg. BBR andrager 297 m² ekskl. kælder og tagetage, bebygget areal 297 m², samlet tagetageareal 141 m², heraf udnyttet tagetage 48 m², samlet boligareal 115 m² samt samlet erhvervsareal 230 m².

Iflg. BBR består bygningen af 17 værelser, hvoraf 7 værelser er til erhverv, 2 toiletter, 1 badeværelse samt køkken.

Ejendommens varmeforsyning er fjernvarme.

På 1. salen er fordelingsgang med adgang til 6 værelser, hvoraf der i de 5 værelser ligger madrasser på gulvene eller senge, mens et værelse er fyldt op med, hvad der må formodes at være flytteaffald. Der forefindes ingen hvidevarer i de to køkkener.

Ejendommen fremstår på besigtigelsestidspunktet som forladt, forsømt og med en del mangler og trænger til vedligeholdelse, oprydning og rengøring. Der har været drevet slagteri fra ejendommen og der henstår kødkasser og affaldsbeholdere m.m. i ”slagteriafdelingen”. Haven er tilgroet og trænger til vedligeholdelse.

Bygning 2, garage med plads til 2 køretøjer, er iflg. BBR. opført i 1949 med ydervægge af mursten og tag af fibercement, herunder asbest. Det bebyggede areal andrager 60 m². Der er ingen varmeforsyning.

Det tinglyste areal fsva. matr. nr. 15 p Tornemark by, Fyrendal andrager iflg. tingbogen 642 m², heraf vej 0 m², matr. nr. 15 au 696 m², heraf vej 0 m², og matr. nr. 15 ag 642 m², heraf vej 0 m², eller i alt tinglyst areal 1.980 m², heraf vej 0 m² for den samlede ejendom. Den samlede ejendomsværdi pr. 01.10.2020 andrager kr. 1.500.000, heraf grundværdi kr. 289.500.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud.

Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra kommune og Skat. Det oven for oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til både Skat og kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Næstved

Kommunen

Tlf.: 55 88 55 88
Web: www.naestved.dk
Indbyggere: 83.181

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25
Kirkeskat (%): 0,98
Grundskyldspromille: 25,000

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 3086 (11)
Vuggestue: 4007 (11) med kost-3467 (11) uden kost
Børnehave: 2594 (11) med kost-2054 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der mulighed for dagpleje eller vuggestue dog er der ikke garanti for en bestemt type.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: SFO I 1949 SFO II 1174 SFO II med morgenåbning 1891 Alle 11 måneders betaling
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i SFO II.
Antal kommunale skoler: 6
Antal private- og friskoler: 6
Gymnasier mv.:
Næstved Gymnasium og HF, Herlufsholm Skole

Offentlig transport

Togstationer:
Næstved, Næstved Nord, Holme-Olstrup, Glumsø Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 19 (20)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 22 (20)
U. uddannelse (%): 30 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 26 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Centralsygehuset i Næstved

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 115 m²
Grundareal
Heraf vej
1.980 m²
0 m²
Erhvervsareal 230 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 15p, 15au, 15ag, Tornemark by, Fyrendal
Ejendomsværdi 1.500.000 DKK
Grundværdi 289.500 DKK
Hent salgsopstillingen 56 downloads
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boliga Skøde

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af tvangsauktionsskøde?


Beregn pris Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 31. aug 2022
Tidspunkt 11:30
Retskreds Næstved
Auktionssted
Retten i Næstved
Auktionslokale
Mødelokale F
Kasernevej 20, 1.
4700 Næstved
T: 99 68 53 72
E: foged.nae@domstol.dk
W: Retten i Næstved
09.00-15.00
AS-Nr 3-123/2022
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 26. jul 2022
Størstebeløb 63.159 DKK

Advokat

Niels Hupfeld
Advokat Niels Hupfeld
CO Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Adresse Viemosevej 62
2610 Rødovre
Telefon 35278020
Journalnr. 18671

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Næstved med henvisning til As nr. 3-123/2022

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007