Perlestikkergade 10 - 4900 Nakskov 383 klik

1½-plans rødt murstenshus, der iflg. BBR er tagetageareal opført i 1895 med til-/ombygning i 1999. Det samlede bebyggede areal andrager 64 m², beboelsesareal 104 m² og tagetage-areal 40 m², hvoraf 40 m² er udnyttet tagetage og kælderareal 64 m².

Ejendommen indeholder lille entre med trappe til 1. sal samt adgang til toilet og køkken, hvorfra der er udgang til have. Køkkenet indeholder hvide/lyse køkkenelementer og alene iflg. ejer og lejers oplysning er komfur, keramiske kogeplader og emhætte tilhørende ejer/ejendommen, mens samtlige øvrige hvidevarer i ejendommen tilhører lejer.

Fra køkkenet er adgang til god stue, hvorfra der er adgang til soveværelse samt udgang til træterrasse.

1. salen indeholder mindre repos med adgang til 3 værelser.

Stueetagens gulve er malede trægulve, mens der i køkken og toilet er klinker.

Der er adgang fra haven til kælderen, der indeholder flere rum. Kælderen bærer præg af fugt og iflg. ejerens oplysning skimmelsvamp.

Ejendommen er udlejet, og ejer oppebærer iht. ejers oplysning samt lejekontrakt som er vedhæftet salgsopstillingen, en lejeindtægt på kr. 4.000, pr. måned samt a conto kr. 700 pr. måned til dækning af vand, mens forsyningsselskaber for så vidt angår angår fjernvarme og elektricitet opkræver lejer direkte. Lejer har iht. lejekontrakt betalt kr. 6.000 i depositum.

Iflg. ejers oplysning har Lolland Kommune kondemneret ejendommen og har pålagt ejeren inden for en 5 års frist at renovere/udskifte taget. Denne frist er udløbet, og ejeren har ikke draget omsorg herfor, hvorfor auktionskøber skal være opmærksom herpå.

Ejendommen opvarmes ved fjernvarme.

Det tinglyste areal andrager iflg. tingbogen 290 m², heraf vej 0 m². Ejendomsværdien pr. 01.10.2020 andrager kr. 610.000, heraf grundværdi kr. 116.300.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud.

Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra kommune og Skat. Det oven for oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til både Skat og kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Lolland

Kommunen

Tlf.: 54 67 67 67
Web: www.lolland.dk
Indbyggere: 40.539

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26,3
Kirkeskat (%): 1,23
Grundskyldspromille: 33,090

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2742 (12)
Vuggestue: 3745 (12) med kost-3159 (12) uden kost
Børnehave: 2388 (12) med kost-1802 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Fuldtid: 1565 kr. mdl. I 12 mdr. Eftermiddag: 1242 Morgen: 324
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for SFO2/juniorklub
Antal kommunale skoler: 2
Antal private- og friskoler: 5
Gymnasier mv.:
Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Rødbyfærge (regionaltog). Privatbane Nakskov-Nykøbing F. med station i bl.a. Maribo, Søllested og Nakskov

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 16 (20)
Unge (%): 6 (9)
Ældre (%): 30 (20)
U. uddannelse (%): 38 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 17 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 104 m²
Grundareal
Heraf vej
290 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 691, Nakskov Bygrunde
Ejendomsværdi 610.000 DKK
Grundværdi 116.300 DKK
Hent salgsopstillingen 64 downloads
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boliga Skøde

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af tvangsauktionsskøde?


Beregn pris Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 17. aug 2022
Tidspunkt 11:30
Retskreds Nykøbing Falster
Auktionssted
Retten i Nykøbing Falster
Auktionslokale
Retssal J
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
T: 99 68 44 00
E: foged.nyk@domstol.dk
W: Retten i Nykøbing Falster
08.30-15.00
AS-Nr 4-331/2022
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 22. jul 2022
Størstebeløb 49.397 DKK

Advokat

Niels Hupfeld
Advokat Niels Hupfeld
CO Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Adresse Viemosevej 62
2610 Rødovre
Telefon 35278020
Journalnr. 18681

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Nykøbing Falster med henvisning til As nr. 4-331/2022

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007