Bounum Skolevej 15A - 6800 Varde 619 klik

MISLIGEHOLDELSESAUKTION

Det bemærkes, at tvangsauktionen ikke er momspligtig.

Misligholdelsesauktion.

Tinglyst areal 12.834 m², heraf vej 106 m².

Ejendommen er oprindeligt opført som en skolebygning med tilhørende gymnastiksal med omklædningsrum, garage og cykelskur og med en beboelse i form af et gammelt stuehus. Ejendommen er lejet ud i sin helhed til samme lejer.

Stuehuset (bygning 1 på BBR) er brændt ned og ligger som en brandtomt. Stuehuset var oprindelig opført i 1887 og blev til-/ombygget i 1997 og havde et areal på 160 m² med udnyttet tagetage på 80 m², således at ejendommens boligareal udgjorde 240 m².

Der er en tvist med forsikringsselskabet om brandforsikringssummen for bygningen, idet selskabet ikke vil udbetale forsikringssummen med henvisning til, at de ikke var oplyst om, at der var autoværksted på ejendommen. Havde de vidst det, ville de ikke have tegnet forsikringen.

Bygning 2 på BBR er den gamle skolebygning. Denne bygning er opført i 1905 i røde mursten og har tag af skifereternit. Bygningen har et bebygget areal på 200 m² og et udnyttet areal af tagetagen på 100 m², således at det samlede erhvervsareal i bygningen er på 300 m².

De gamle klasselokaler er i den ene ende af bygningen slået sammen til et stort lokale, og i den anden ende af bygningen er de slået sammen til et stort rum. Bygningen er generelt tømt for indhold og efterladt i temmelig miserabel tilstand. Der har været etableret porte ind til disse dele af bygningen, men disse porte er efterfølgende fjernet. Der er åbne huller i murværket, hvor portene tidligere var etableret, og ligeledes er døre og en del vinduer fjernet.

Midtfor er der en indgang med en trappeopgang til 1. sal. På 1. sal er der indrettet en interimistisk lejlighed, der består af en lille forgang, et køkken, et badeværelse, et stort rum, et værelse og adgang ud til loftsrummet.

Bygning 3 på BBR er den gamle gymnastiksal, der ligeledes er opført i røde mursten og har tag af skifereternit. Bygningen er opført i 1905 og har et bebygget erhvervsareal på 120 m². Denne bygning har i en periode fungeret som autoværksted, og der er etableret betongulv og loft med Troldtekt plader. I den ene ende af bygningen er der et mindre kontor. Endvidere er der adgang til et stort åbent loftsrum. Bygningen er nu tømt for inventar, og en del vinduer og døre er fjernet, således at der nu er fri adgang ind i bygningen.

Bygning 4 på BBR (teksten i BBR passer til bygning 6 på oversigtskortet) er det tidligere omklædningsrum til gymnastiksalen. Denne bygning er opført i 1959 og har et bebygget erhvervsareal på 90 m². Bygningen er opført i røde mursten og har tag af skifereternit. Bygningen var til den ene side sammenbygget med det nu nedbrændte stuehus og er derfor brand- og sodskadet. I bygningen er der endvidere det tidligere omklædningsrum, som er sammenbygget med den tidligere gymnastiksal. Herfra er der adgang til de to gamle baderum samt nedgang til et stort fyrrum, hvor ejendommens fyr står. Fyret er imidlertid ødelagt og virker ikke mere.

Bygning 5 på BBR er det gamle cykelskur opført delvist i røde mursten, delvist med træbeklædning. Bygningen er opført i 1959 og har et bebygget erhvervsareal på 60 m². Bygningens tag er styrtet sammen.

Bygning 6 på BBR (teksten i BBR passer til bygning 4 på oversigtskortet) er en lagerbygning opført i 1959 i røde mursten. Bygningen har et bebygget areal på 60 m² og benyttes i dag til garage.

Ifølge BBR er der på ejendommen en olietank på 1.200 l installeret i 2003.

Ejendommens afløbssystem er mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Ifølge en tidligere lejer er ejendommens kloaksystem brudt sammen.

Ejendommen har flere steder været under ombygning og bærer præg heraf. Ejendommen trænger således til en særdeles kraftig renovering, og der må påregnes betydelig oprydning.

Der drives ikke virksomhed fra ejendommen, hvorfor budsummen ikke skal tillægges moms.

Beskrivelsen er baseret på besigtigelse af ejendommen den 30.05.2022 foretaget af en ikke-byggesagkyndig samt på oplysninger i BBR, hvilke oplysninger der ikke indestås for.

Rekvirenten opfordrer en evt. auktionskøber til grundigt at gennemgå ejendommens fysiske tilstand m.v. Ejendommen sælges således uden ansvar af nogen art for såvel rekvirenten som rekvirentens advokat og fogedretten.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Varde

Kommunen

Tlf.: 79 94 68 00
Web: www.vardekommune.dk
Indbyggere: 49.628

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,1
Kirkeskat (%): 0,96
Grundskyldspromille: 31,560

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2755 (11)
Vuggestue: 3175 (11) med kost
Børnehave: 1725 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der er 3 mdr. pasningsgarant - (tilflyttere 1 md) Pasningsgarantien gælder hele kommunen - ikke et bestemt område. Der er ikke garanti om et bestemt dagtilbud. Får man ikke sit ønske opfyldt, kan man stå til flytning

Skolebørn

Skolefritidsordninger: SFO: Fuld tid: 1720 kr. mdl. I 11 mdr. Morgen: 625 kr. Eftermiddag: 1375. Nødpasning: 155 kr. pr. dag
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter mulighed for sfo2 (klub for 4.-6.kl.- dagtilbud)i Oksbøl - der er blevet oprettet juniorklubber ved alle andre skoler i kommunen pr. 1/8-15 for 4.-6. kl. - forskelligt om der er egenbetaling.
Antal kommunale skoler: 18
Antal private- og friskoler: 4
Gymnasier mv.:
Varde Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Varde, Varde Nord, Tistrup og *Ølgod Station (regionaltog). Privatbane Varde-Nørre Nebel med station i bl.a. Oksbøl

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (20)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 23 (20)
U. uddannelse (%): 30 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 24 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 240 m²
Grundareal
Heraf vej
12.834 m²
106 m²
Erhvervsareal 570 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 1e, 1g, 1h, Bovnum By, Horne
Ejendomsværdi 1.900.000 DKK
Grundværdi 220.200 DKK
Hent salgsopstillingen 95 downloads
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Boliga Skøde

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af tvangsauktionsskøde?


Beregn pris Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 07. jul 2022
Tidspunkt 09:00
Retskreds Esbjerg
Auktionssted
Retten i Esbjerg
Auktionslokale
Retssal 13
Dokken 1
6700 Esbjerg
T: 79 13 66 77
E: foged.esb@domstol.dk
W: Retten i Esbjerg
08:30-15.00
AS-Nr 53/2022
Auktionsnr. Misligholdelsesauktion
Annonceret i Statstidende 15. jun 2022
Størstebeløb 50.000 DKK

Advokat

Thomas Harder
Advokat Thomas Harder
Adresse Kræmmergade 7, 1. sal
6800 Varde
Telefon 75220011
Journalnr. 06-59772

Information om fremvisning

Torsdag, den 30. juni 2022, kl. 08.15 efter forudgående tilmelding til Mathilde Høj Kjeldsen, tlf.nr. 75 22 00 11, mail: mhk@advovest.dk. Såfremt ingen har kontaktet kontoret senest tirsdag den 28. juni 2022 kl. 12.00, vil fremvisningen den 30. juni 2022 ikke blive gennemført.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Esbjerg med henvisning til As nr. 53/2022

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007