Lynevej 19 - 6870 Ølgod 510 klik

Omberammet fra 04.11.21.

Det er usikkert, hvorvidt tvangsauktionen er momspligtig. Se nærmere i beskrivelsen i salgsopstillingen.

Tinglyst areal 65.090 m², heraf vej 750 m².

Ejendommen er et nedlagt landbrug med et jordtilliggende på 6,5090 ha, heraf vej 750 m².

Ejendommen er beliggende uden for landsbyen Strellev, vest for Ølgod i Varde Kommunes nordlige udkant.

På ejendommen står tilbage i dag to længer af de oprindelige driftsbygninger, som er sammenbyggede, og som endvidere er sammenbygget med resterne af det oprindelige stuehus. Derudover er der en tredje driftsbygning.

Alle de nævnte bygninger er, som det fremgår af vedlagte billedmateriale, under nedrivning og er uanvendelige til de oprindelige formål.

Derudover er der på ejendommen to gyllebeholdere på henholdsvis 800 m³ og 1.850 m³.

Endvidere er der midt på ejendommen opført en mindre bygning i træ med tag af bølgeeternit. Denne bygning er ikke anført på BBR. Bygningen er opført med henblik på beboelse, og den indeholder en lille gang, badeværelse, to værelser og et større køkken/alrum i åben forbindelse med en stue. Bygningen indeholder ingen installationer hverken i badeværelse eller i køkken.

Umiddelbart ved siden af det oprindelige stuehus er et nyt stuehus under opførelse, men byggeriet er ikke nået længere end til, at man har muret indervæggene op i røde mursten, sat spær på og lagt lægter, og så er der lagt sortglaserede teglsten op.

I den resterende del af det oprindelige stuehus er der kun en entre med adgang ud til driftsbygningerne og ind til et køkken med et lille opholdsrum i åben forbindelse hermed. Her står i køkkenet på besigtigelsestidspunktet et Gram køleskab, en Siemens opvaskemaskine og et komfur af ukendt mærke. Det er tvivlsomt, om de hårde hvidevarer kan bruges.

Ejendommen er oprindeligt opført i år 1928.

Der er dog lavet til-/ombygning til stuehuset i 1991 og er oprindeligt opført med vægge af mursten og tag af tegl. Bebygget areal iht. BBR 136 m². Herudover er der et samlet kælderareal på 10 m² samt udnyttet tagetageareal på 80 m², hvorefter der er et samlet boligareal på 216 m².

Oprindeligt blev ejendommen forsynet med varme fra centralvarme fra én fyringsenhed, flydende brændsel.

Der er iht. BBR-meddelelsen opført i alt 12 bygninger. Det bemærkes imidlertid, at det ikke er muligt at konstatere, hvilke bygninger der fortsat er på ejendommen.

I henhold til BBR er der således følgende bygninger:

Bygningsnr. 1 – stuehus til landbrugsejendom:

Opført i år 1928 med et samlet boligareal på 216 m².

Bygningsnr. 3 – bygning til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug m.v.:

Opført i år 1970 (til-/ombygning i 1986) med et samlet erhvervsareal på 420 m².

Bygningsnr. 4 - bygning til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug m.v.:

Opført i 1975 med et samlet erhvervsareal på 300 m².

Bygningsnr. 5 - bygning til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug m.v.:

Opført i 1967 og til- og ombygget i 2005 med et samlet erhvervsareal på 210 m².

Bygningsnr. 6 - bygning til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug m.v.:

Opført i 1982 med et samlet erhvervsareal på 146 m².

Bygningsnr. 8 - bygning til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug m.v.:

Opført i 1975 med et samlet erhvervsareal på 460 m².

Bygningsnr. 9 - bygning til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug m.v.:

Opført i 1998 med et samlet erhvervsareal på 660 m².

Bygningsnr. 10 - bygning til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug m.v.:

Opført i 1982 med et samlet erhvervsareal på 100 m².

Bygningsnr. 11 – carport:

Opført i 1991 med et bebygget areal på 30 m².

Bygningsnr. 12 - bygning til landbrug, industri m.v.:

Opført i 1998 med et samlet erhvervsareal på 335 m². Foderlade 201 m², gang 86 m² og kontor 48 m².

Bygningsnr. 13 - bygning til landbrug, industri m.v.:

Opført i 2001 med et samlet erhvervsareal på 65 m².

Bygningsnr. 14 - bygning til erhvervsmæssig produktion vedr. landbrug m.v.:

Opført i 1997 med et samlet erhvervsareal på 263 m².

Beskrivelsen er baseret på besigtigelse af en ikke-byggesagkyndig samt oplysninger i BBR, hvilke oplysninger der ikke indestås for.

Moms ved auktionssalg/forsikringssum:

Ejendommen har været udsat for brand, hvorfor tidligere ejer har søgt forsikringssum udbetalt. Panthaverne har pant i forsikringssummen, hvorfor auktionskøber ikke kan påregne at få noget beløb udbetalt fra forsikringsselskabet.

Rekvirenten har søgt forhold vedrørende momsproblematik afklaret ved Skat i form af anmodning om bindende forhåndsbesked på spørgsmål om, hvorvidt overdragelsen i forbindelse med auktionen skal tillægges moms eller ej.

Det rekvirentens opfattelse, at tvangsauktionen ikke er momspligtig.

Køber gøres opmærksom på, at det er usikkert, hvorvidt der i forbindelse med overdragelsen under nærværende auktion skal tillægge auktionsbuddet moms, hvorfor køber opfordres til at medtage denne oplysning og usikkerhed i forbindelse med sin budgivning.

Rekvirenten opfordrer en evt. auktionskøber til grundigt at gennemgå ejendommens fysiske tilstand m.v. Ejendommen sælges således uden ansvar af nogen art for såvel rekvirenten som rekvirentens advokat og fogedretten.

Det bemærkes, at DLR Kredits lån forfalder til indfrielse ved tvangsauktionen, og lånene alene kan forblive indestående, såfremt DLR Kredit kan bevilge gældsovertagelse til auktionskøber. Der henvises til bilag i salgsopstillingen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Varde

Kommunen

Tlf.: 79 94 68 00
Web: www.vardekommune.dk
Indbyggere: 49.628

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,1
Kirkeskat (%): 0,96
Grundskyldspromille: 31,560

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2755 (11)
Vuggestue: 3175 (11) med kost
Børnehave: 1725 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der er 3 mdr. pasningsgarant - (tilflyttere 1 md) Pasningsgarantien gælder hele kommunen - ikke et bestemt område. Der er ikke garanti om et bestemt dagtilbud. Får man ikke sit ønske opfyldt, kan man stå til flytning

Skolebørn

Skolefritidsordninger: SFO: Fuld tid: 1720 kr. mdl. I 11 mdr. Morgen: 625 kr. Eftermiddag: 1375. Nødpasning: 155 kr. pr. dag
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter mulighed for sfo2 (klub for 4.-6.kl.- dagtilbud)i Oksbøl - der er blevet oprettet juniorklubber ved alle andre skoler i kommunen pr. 1/8-15 for 4.-6. kl. - forskelligt om der er egenbetaling.
Antal kommunale skoler: 18
Antal private- og friskoler: 4
Gymnasier mv.:
Varde Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Varde, Varde Nord, Tistrup og *Ølgod Station (regionaltog). Privatbane Varde-Nørre Nebel med station i bl.a. Oksbøl

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (20)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 23 (20)
U. uddannelse (%): 30 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 24 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Landejendom
Boligareal 216 m²
Grundareal
Heraf vej
65.090 m²
750 m²
Erhvervsareal 3.058 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 4a, Katrevel By, Strellev
Ejendomsværdi 3.500.000 DKK
Grundværdi 374.500 DKK
Hent salgsopstillingen 62 downloads
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 16. dec 2021
Tidspunkt 09:30
Retskreds Esbjerg
Auktionssted
Retten i Esbjerg
Auktionslokale
Retssal 13
Dokken 1
6700 Esbjerg
T: 79 13 66 77
E: foged.esb@domstol.dk
W: Retten i Esbjerg
08:30-15.00
AS-Nr 26/2021
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 25. nov 2021
Størstebeløb 97.000 DKK

Advokat

Birgit Østergaard Nielsen
Advokat Birgit Østergaard Nielsen
CO Advokatfirmaet Vogel & Gammelby
Adresse Kræmmergade 7, 1. sal
6800 Varde
Telefon 75220011
Journalnr. 06-58203

Information om fremvisning

Torsdag, den 9. december 2021, kl. 14.30 efter forudgående tilmelding til Mathilde Høj Kjeldsen, tlf.nr. 75 22 00 11, mail: mhk@advovest.dk. Såfremt ingen har kontaktet kontoret senest mandag, den 6. december 2021, kl. 12.00, vil besigtigelsen den 9. december 2021 ikke blive gennemført.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Esbjerg med henvisning til As nr. 26/2021

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →