Danmarksgade 4C - 9900 Frederikshavn 611 klik

Det bemærkes, at der er tale om en misligholdelsesauktion.

Tinglyst areal 144 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er en udlejningsejendom med 3 lejligheder.

Bygning 1:

Ejendommen er opført i 1927 med om-/tilbygning i 2003. Ydervægge er mursten, som er pudset og malet. Tag er betontagtagsten iflg. BBR-meddelelsen.

Bebygget areal 88 m², heraf indbygget udestue 11 m² iflg. BBR-meddelelsen. Samlet bygningsareal 175 m². Samlet kælderareal 56 m². Samlet tagetageareal 53 m², heraf udnyttet 53 m². Samlet boligareal 217 m².

Lejligheden i st. er på 86 m² og indeholder 3 værelser, 1 toilet/bad og køkken iflg. BBR-meddelelsen. Der er medregnet 7 m² adgangsareal i boligarealet. Lejligheden er udlejet.

Lejligheden 1. sal er på 74 m² og indeholder 3 værelser, 1 toilet/bad og køkken iflg. BBR-meddelelsen. Der er medregnet 7 m² adgangsareal i boligarealet. Der står en tilmeldt på adressen, så lejligheden er muligvis udlejet, men det har ikke været muligt at få kontakt til eventuel lejer.

Lejligheden 2. sal er på 57 m² og indeholder 2 værelser, 1 toilet/bad og køkken iflg. BBR-meddelelsen. Der er medregnet 7 m² adgangsareal i boligarealet. Lejligheden er udlejet.

Vandforsyning: alment Vandforsyningsanlæg.

Varmeinstallation: fjernvarme.

Afløbsforhold: afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Alle ovenstående arealer er iflg. BBR-meddelelsen, hvorfor der tages forbehold om arealerne.

Lejere:

Danmarksgade 4C, st., er udlejet til Marianne Bundgaard. Iflg. lejekontrakten udgør den månedlige leje kr. 5.725,00, som fordeler sig således:

Husleje kr. 5.725,00

A conto varme kr. 375,00

I alt kr. 6.100,00

Depositum iflg. lejekontrakten udgør kr 0,00. Lejer afregner selv forbrug af el til forsyningsselskabet iflg. lejekontrakten.

Ifølge lejekontrakten er udlejer, Esplanaden Anlæg ApS, CVR-nr. 31773261.

Danmarksgade 4C, 1. sal, er muligvis udlejet, men vi er ikke i besiddelse af eventuel lejekontrakt.

Danmarksgade 4C, 2. sal, er udlejet til Trine Jensen. Iflg. lejekontrakten udgør den månedlige leje kr. 4.825,00, som fordeler sig således:

Husleje kr. 4.500,00

A conto varme kr. 325,00

I alt kr. 4.825,00

Iflg. lejekontrakten er der betalt kr. 0,00 i depositum, men iflg. lejeren er depositum betalt i forbindelse med et tidligere lejemål i Margrethevej 16, Frederikshavn, overflyttet til nærværende lejemål med kr. 9.300,00. Lejer afregner selv forbrug af el til forsyningsselskabet iflg. lejekontrakten.

Ifølge lejekontrakten er udlejer, Esplanaden Anlæg ApS, CVR-nr. 31773261.

Huslejenævnet:

Iflg. ejendomsdatarapporten er der registreret flere huslejenævnssager eller ankenævnsager for ejendommen, jf. ejendomsdatarapportens side 9.

Boligretssag: Der har verseret en boligretssag ved boligretten i Hjørring mellem Invest 140 ApS og de tidligere lejere, Andy Anton Agerkvist og Laura Kristine Mølgaard Poulsen vedrørende lejemålet, Danmarksgade 4C, st. Lejer har i huslejenævnets kendelse af 10.03.2020 fået medhold i et krav på kr. 9.816,00. Under boligretssagen har lejerne nedlagt selvstændig påstand om betaling af kr. 9.816,00 med tillæg af procesrenter fra 29.04.2020. Procesrenter til 03.11.2021.2021 udgør kr. 1.251,10. Beløbet udgør inkl. procesrenter til 03.11.2021 i alt kr. 11.067,10.

Huslejenævnet har i kendelsen af 10.03.2020 nedsat huslejen for lejemålet, Danmarksgade 4C, st., fra kr. 5.000,00 til kr. 2.714,00.

Administration:

Realkredit Danmark har taget ejendommen under administration den 01.09.2021.

Ejendommens beskrivelse er delvist baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl, samt en ikke-sagkyndigs besigtigelse af ejendommen. Hverken fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til selv at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirentens repræsentant.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Frederikshavn

Kommunen

Tlf.: 98 45 50 00
Web: www.frederikshavn.dk
Indbyggere: 59.039

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26,2
Kirkeskat (%): 1,03
Grundskyldspromille: 29,900

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2919 (11)
Vuggestue: 3196 (11) med kost
Børnehave: 1882 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der er pasningsranti inden for 3 mdr. Dpg ikke til en bestemt institution eller institutionstype.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: sfo 1: Morgen 515 kr. mdl. I 11 mdr., eftermiddag 1460 kr., heldags 1975 kr. Sfo 2: morgen 515 kr., eftermiddag 635 kr., heldags 1150 kr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger og fritidshjemsgrupper og aldersintegrerede institutioner til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for SFO-2 fra 4. klasse samt Fritidsklubber
Antal kommunale skoler: 4
Antal private- og friskoler: 3
Gymnasier mv.:
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Frederikshavn Station (IC). Skagen Station (Privatbanen Frederikshavn-Skagen)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 17 (20)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 27 (20)
U. uddannelse (%): 31 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 22 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Frederikshavn Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 217 m²
Grundareal
Heraf vej
144 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 58a, Frederikshavn Bygrunde
Ejendomsværdi 950.000 DKK
Grundværdi 128.700 DKK
Hent salgsopstillingen 211 downloads
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 03. nov 2021
Tidspunkt 10:00
Retskreds Hjørring
Auktionssted
Retten i Hjørring
Auktionslokale
Retssal J
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring
T: 99 68 56 00
E: foged.hjo@domstol.dk
W: Retten i Hjørring
08.30-15.00
AS-Nr 331/2020
Auktionsnr. Misligholdelsesauktion
Annonceret i Statstidende 29. sep 2021
Størstebeløb 118.903 DKK

Advokat

Morten Jensen
Advokat Morten Jensen
CO Advokatfirmaet Børge Nielsen
Adresse Hasserisvej 174
9000 Aalborg
Telefon 98129800
Journalnr. 32-200928 BJ

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Hjørring med henvisning til As nr. 331/2020

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007