Østergade 19 - 6040 Egtved 502 klik

Højeste bud på 1. auktion var 450.000 kr.

Ny auktion.

Ejendommen, der iflg. BBR er opført i 1870, er vandskuret og udvendigt malet hvid med fibercementtag med et samlet bebygget areal og bygningsareal på 242 m², beboelsesarealet på 267 m², tagetagesareal på 82 m², hvoraf 82 m² er udnyttet tagetage, og et erhvervsareal på 57 m². Der er overdækket carport og iflg. ejers oplysning er der tillige en mindre krybekælder.

Ejendommens stueetage indeholder stor stue med ældre Christianfeld kakkelovn og bjælker (med engle, som angiveligt foregiver at holde bjælkerne). Stuen er iflg. ejer den originale stue fra gulv til loft, fra huset blev opført.

Der er endvidere stort køkken, stort badeværelse med vaskeskab med håndvask, bruseniche og spa, 3 værelser, hvoraf det ene rum har et gammelt safe-skab tilbage fra 1889. Herudover er yderligere 3 rum. Der henvises til fotos i salgsopstilling.

Iflg. ejers oplysning er det lille værelse med fliser renoveret af ejeren til et ekstra værelse med udgang til haven, dog er værelset ikke godkendt til beboelse.

Iflg. ejerens oplysning er 1. salen beboet af bekendte, men der foreligger ikke lejekontrakt, og der oppebæres ikke lejeindtægter. Iflg. ejerens oplysning har ejeren ikke umiddelbart adgang til 1. salen, men oplyser, at 1. salen tillige indeholder stue, spisestue og flere værelser, toilet og køkken. Vinduerne på 1. salen har dog kun enkeltlagsglas og nogle er revnede, ligesom der er utæthed i tag.

Huset har 6 udgangsdøre og en ekstra på 1 sal.

Der er i tilbygningen, som ligger til højre for hovedhuset set fra hovedvejen, en stor sal med højt til loftet, (tidligere galleri), 2 toiletter med håndvaske og stor gang, i alt ca. 100 m². Bygningens oprindelige radiatorer er fjernet, hvorfor der ingen varme er i denne tilbygning til ejendommen.

Iflg. ejerens oplysning har ejendommen tidligere været lægebolig og flere lægeredskaber herfra ligger på Egtved Museum. Ejendommen har endvidere været ejet af en hollandsk kunstner, der afholdt udstillinger. Ejendommen har væg beklædt med hollandske kakler i hvide/blå farver med vindmøller, jf. foto i salgsopstillingen.

Ejendommens tag har utætheder, ligesom flere vinduer kun har 1-lags glas, hvorfor især 1. salen er kold om vinteren. Auktionskøber må derfor påregne udbedring og renoveringer på ejendommen.

Ejendommens varmeforsyning er fjernvarme. Iflg. ejendomsdatarapport er der planlagt ændringer i kloakeringen ift. den eksisterende kloakering i det område, som ejendommen er beliggende, hvilket er planlagt fra 2024 med ikrafttrædelse 2026. Iflg. tlf. oplysning fra kommunen skal regnvand og spildevand skilles fra hinanden. Kommunen bekoster arbejder til ejendommens matrikel, mens ejer/auktionskøber selv skal sørge for – og bekoste omkostningerne fra matriklen og ind til ejendommen.

Det tinglyste areal andrager iflg. tingbogen 1.131 m², heraf vej 0 m².

Ejendomsværdien pr. 01.10.2020 andrager kr. 1.800.000, heraf grundværdi kr. 320.600.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra kommune og Skat. Det oven for oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til både Skat og kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Vejle

Kommunen

Tlf.: 76 81 00 00
Web: www.vejle.dk
Indbyggere: 116.992

Skattesatser

Kommuneskat (%): 23,4
Kirkeskat (%): 0,89
Grundskyldspromille: 27,750

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2810 (12)
Vuggestue: 3950 (12) med kost-3430 (12) uden kost
Børnehave: 2470 (12) med kost-1950 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Forældre er garanteret en plads 3 måneder efter de har søgt en plads til enten dagpleje eller vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: SFO: Morgenpasning: 545 kr. mdl. i 11 mdr. Fuld tid: 2295 kr. Morgen-kl. 16: 1920 kr. skoletidsophør-16: 1525 kr. skoletidsophør-17: 1885 kr. Ferie: 845 kr. pr. uge. 5 ugentlige pasningstimer: 500 kr
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub eller SFO-2.
Antal kommunale skoler: 33
Antal private- og friskoler: 9
Gymnasier mv.:
Rosborg Gymnasium og HF, Rødkilde Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Vejle Station (IC), Vejle Sygehus, Give, Tyregod, Jelling, Brejning og Børkop Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (20)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 19 (20)
U. uddannelse (%): 28 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 33 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Vejle Sygehus, Give Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 267 m²
Grundareal
Heraf vej
1.131 m²
0 m²
Erhvervsareal 57 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 6m, Egtved by, Egtved
Ejendomsværdi 1.800.000 DKK
Grundværdi 320.600 DKK
Hent salgsopstillingen 54 downloads
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Fredag
Dato 29. okt 2021
Tidspunkt 09:00
Retskreds Kolding
Auktionssted
Retten i Kolding
Auktionslokale
Retssal 10
Kolding Åpark 11
6000 Kolding
T: 99 68 68 00
E: foged.kol@domstol.dk
W: Retten i Kolding
08.30-15.00
AS-Nr 189/2021
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 29. sep 2021
Størstebeløb 45.896 DKK

Advokat

Niels Hupfeld
Advokat Niels Hupfeld
CO Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Adresse Viemosevej 62
2610 Rødovre
Telefon 35278020
Journalnr. 18338/LH

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Kolding med henvisning til As nr. 189/2021

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007