Grøftehavevej 16 - 5771 Stenstrup 753 klik

Højeste bud på 1. auktion var 1 kr.

Landejendom, beliggende i landzone, er for så vidt angår bygning 1 iflg. BBR opført i 1877 med ydervægge af mursten og med fibercementtag. Iflg. BBR andrager det samlede bebyggede areal og bygningsareal 84 m², tageetage 20 m², heraf udnyttet tageetage 20 m² og beboelsesarealet 104 m².

Bygning 1, stuehus, indeholder entre med adgang til toilet med håndvask og adgang til køkken med spiseplads, hvorfra der er adgang til aflang stue samt værelse. Der er fra stuen adgang til entre med trappe til 1. sal, hvilken iflg. lejer p.t. ikke benyttes, idet der har været og fortsat er utæthed i taget omkring bl.a. skorstenen. Loft på 1. sal bærer præg af, at der har været vandindtrængning. Lejer oplyser at have lappet nogle huller i taget.

Den samlede ejendommen er udlejet iht. lejekontrakt, og iflg. lejers oplysning har lejer brugsret til udendørsarealerne rundt om bygningerne og ud til vold. Jordarealet på den anden side af volden er iflg. lejers oplysning forpagtet ud, men lejer kender ikke noget til dette forhold. Rekvirenten er ej heller bekendt hermed.

Det tinglyste areal iflg. tingbogen andrager 12.073 m². Ejendomsværdien pr. 01.10.2019 andrager kr. 770.000, heraf grundværdi kr. 222.600.

Lejer oplyser selv at have købt og installeret pilleovn i stuehuset (bygning 1), der alene opvarmer stuehuset. Lejer oplyser at have købt alle hvidevarer i køkkenet, herunder vaskemaskinen. Iflg. lejers oplysning betaler lejer husleje med kr. 4.500 pr. måned. Det fremgår af lejekontrakten, at lejen er fastsat til kr. 2.700 pr. måned inkl. a conto skorstensfejerbidrag og a conto vand/renovation, og at lejer ikke har betalt depositum.

Iflg. BBR er bygning 2 bygning til lager, opført i 1915 med ydervægge af mursten og med fibercementtag. Det samlede bebyggede- og bygningsareal andrager 250 m² og samlet erhvervsareal 250 m². Der er ingen varmeinstallation.

Iflg. BBR er bygning 3 bygning til parkering- og transportanlæg, opført i 1923 med ydervægge af mursten og med fibercementtag. Iflg. BBR andrager det samlede bebyggede areal og bygningsareal 91 m² og erhvervsareal 91 m². Der er ingen varmeinstallation.

Iflg. BBR er bygning 4 maskinhus, garage, opført i 1902 med ydervægge af mursten og med fibercementtag. Iflg. BBR andrager det samlede bebyggede- og bygningsareal på 70 m² og erhvervsareal 70 m². Der er ingen varmeinstallation.

Iflg. BBR er bygning 5 udhus, opført i 2005. Iflg. BBR andrager det bebyggede areal 53 m². Der er ingen varmeinstallation.

Iflg. BBR er bygning 6 ukendt bygning, opført i 1915 med et bebygget areal på 106 m². Der er ingen varmeinstallation.

For så vidt angår afløbsforhold er der mekanisk rensning med nedsivningsanlæg, og ejendommen fremstår forsømt og trænger til vedligeholdelse, oprydning og rengøring.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra kommune og Skat. Det oven for oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til både Skat og kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Svendborg

Kommunen

Tlf.: 62 23 30 00
Web: www.svendborg.dk
Indbyggere: 58.588

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26,3
Kirkeskat (%): 1,02
Grundskyldspromille: 23,320

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 3136 (11)
Vuggestue: 4450 (11) med kost-3835 (11) uden kost
Børnehave: 2705 (11) med kost-2090 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Kommunen opfylder sin pasningsgaranti

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Heldagsplads 1.773 kr. mdl. 11 mdr. Formiddag: 766 kr. Klippekort 10 timer 450 kr.
Tilbud efter skoletid:
Der er SFO til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for klubtilbud.
Antal kommunale skoler: 11
Antal private- og friskoler: 7
Gymnasier mv.:
Oure Idrætsgymnasium, Svendborg Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Svendborg, Svendborg Vest, Stenstrup Station, Stenstrup Syd (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 19 (20)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 24 (20)
U. uddannelse (%): 27 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 31 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Sygehus Fyn Svendborg

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Landejendom
Boligareal 104 m²
Grundareal
Heraf vej
12.073 m²
0 m²
Erhvervsareal 411 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 1b, Mullerup Hgd., Gudbjerg
Ejendomsværdi 770.000 DKK
Grundværdi 222.600 DKK
Hent salgsopstillingen 104 downloads
Riv ned og byg nyt
Lån til nybyggeri og renovering hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 06. okt 2021
Tidspunkt 14:30
Retskreds Svendborg
Auktionssted
Retten i Svendborg
Auktionslokale
Retssal 5
Christiansvej 41
5700 Svendborg
T: 99 68 32 00
E: foged.sve@domstol.dk
W: Retten i Svendborg
08.00-15.00
AS-Nr 7-112/2021
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 09. sep 2021
Størstebeløb 39.124 DKK

Advokat

Niels Hupfeld
Advokat Niels Hupfeld
CO Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Adresse Viemosevej 62
2610 Rødovre
Telefon 35278020
Journalnr. 18344

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Svendborg med henvisning til As nr. 7-112/2021

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →