Banevej 1A - 8543 Hornslet 573 klik

Højeste bud på 1. auktion var 280.000 kr.

Ejerlejlighed til erhverv. Lejligheden er udlejet.

Ejerlejligheden er iflg. BBR beliggende i en gråpudset murstensejendom med fibercementtag, og bygningen er opført i 1896 med til- og ombygning i 1983.

Bygningen indeholder iflg. opdateret regnskabstal fra ejerforeningens kasserer, 5 helårsboliger og 5 erhvervslejemål, hvoraf nærværende ejerlejlighed nr. 7 iflg. BBR har et areal på 130 m² (enhedens erhvervsareal). Ejerlejlighedens areal iflg. tingbogen andrager 238 m² med et tinglyst fordelingstal på 1/10. Ejendomsværdien pr. 01.10.2020 andrager kr. 470.000,00, heraf grundværdi kr. 65.600,00.

Fællesudgifter til ejerforeningen andrager pr. måned kr. 600,00. Der henvises til ejerforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og generalforsamlingsreferat i salgsopstillingen. Iflg. BBR opvarmes ejerlejligheden af elvarme.

Erhvervsejerlejligheden er udlejet, og der henvises til lejekontrakter i salgsopstilling.

Ejerlejlighedens stueetage er udlejet til Sun4You, hvorfra der drives et solcenter. Iflg. oplysning fra lejer af solcentret betaler lejer erhvervsleje med kr. 4.780,37 pr. måned henholdsvis kr. 1.500,00 pr. måned (beløbene tillægges ikke moms), og lejer har erlagt kr. 12.000,00 i depositum. Arealet i solcentret andrager iht. den ene lejekontrakt ca. 40 m² og ca. 45 m² samt adgang og brugsret til yderligere ca. 30 m² fællesarealer iht. den anden lejekontrakt.

Kælderarealet på 100 m² er udlejet til privat person iht. lejekontrakt inkl. håndskreven tegning i salgsopstilling. Iflg. oplysning fra lejer af kælderarealet betaler lejer leje med kr. 300,00 pr. måned, og lejer har ikke erlagt depositum.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud.

Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra Kommune og Skat. Det oven for oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til både Skat og kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Syddjurs

Kommunen

Tlf.: 87 53 50 00
Web: www.syddjurs.dk
Indbyggere: 43.168

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,9
Kirkeskat (%): 1
Grundskyldspromille: 33,800

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2787 (12)
Vuggestue: 2858 (12) uden kost
Børnehave: 1574 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: 1680 kr. mdl. I 12 mdr
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger til og med marts i 3. klasse. Herefter er der mulighed for eftermiddagsklub
Antal kommunale skoler: 10
Antal private- og friskoler: 6
Gymnasier mv.:
Rønde Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Kolind, Hornslet, Mørke og Ryomgaard Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 20 (20)
Unge (%): 6 (9)
Ældre (%): 25 (20)
U. uddannelse (%): 26 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 31 (36)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
1.215 m²
0 m²
Erhvervsareal 130 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 7n, Hornslet By, Hornslet. Lejlighedsnr: 7
Ejendomsværdi 470.000 DKK
Grundværdi 65.600 DKK
Hent salgsopstillingen 90 downloads
Lån til erhverv hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 06. okt 2021
Tidspunkt 11:30
Retskreds Randers
Auktionssted
Retten i Randers
Auktionslokale
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C
T: 99688600
E: foged.ran@domstol.dk
W: Retten i Randers
08.30-15.00
AS-Nr 54-118/2021
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 09. sep 2021
Størstebeløb 48.548 DKK

Advokat

Niels Hupfeld
Advokat Niels Hupfeld
CO Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Adresse Viemosevej 62
2610 Rødovre
Telefon 35278020
Journalnr. 18503

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Randers med henvisning til As nr. 54-118/2021

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen