Ringager 28 - 2605 Brøndby 575 klik

Auktionskøbere gøres opmærksomme på, at fogedretterne overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende Covid-19.

Tinglyst areal 1.812 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er en kontor- og værkstedsejendom godt beliggende på en hjørnegrund i stort erhvervskvarter i Brøndby nær tilkørsel til Holbækmotorvejen.

Ejendommen består af en samlet bygning (bygning 1 på BBR), der frem til 2018 var to bygninger, som i 2019 blev tilbygget og sammenbygget. Bygningen er dog forsat reelt adskilt i en kontorbygning på ca. 284 m² og en værkstedsbygning på ca. 349 m² – i alt 633 m².

Kontorbygningen fremstår med ydervægge i teglsten og med tagpap. Facaden mod haven er lette elementer med vinduer i træ/alu.

Ejendommen er en tidligere bolig anvendt til kontor. Der er indgang i stort rum, som anvendes til ”fordelingskontor”/stående møderum, hvorfra der er adgang til flere kontorceller, mødelokale, nyere toilet, nyere flisebadeværelse med brus samt pænt og nyere køkken.

Indvendigt fremstår ejendommen flot med nyere indretning og med rigtigt godt lysindfald med loft til kip og ovenlysvinduer.

Værkstedsbygningen fremstår med ydervægge i pudset/malet letbeton, og taget er belagt med bølgeeternit. Ejendommen er med port og udsugningsanlæg. Bygningen er tilbygget med værksted som ”mellembygning” mellem de to oprindelige bygninger.

I gavlen er et areal på ca. 100 m² med køkken, toilet, depotrum og lokaler til kontorbrug. Fremstår i almindelig pæn og nydelig stand.

Porten åbnes til tilbygget koldlager i træ, der ikke er registeret på BBR, og det vides ikke, om opførelse er sket med evt. relevante myndighedsgodkendelser.

Opvarmning sker med fjernvarme.

Kontorbygningen anvendes p.t. af nuværende ejer.

Værkstedsbygningen er udlejet til en snedkervirksomhed. Lejer har opsagt lejemålet til fraflytning 31.07.2021. Lejekontrakt vedlægges salgsopstillingen. Heraf fremgår bl.a. at der betales leje på kr. 22.800 ekskl. moms pr. måned (i lejekontrakten står pr. år, hvilket åbenbart synes at være en skrivefejl), inklusive månedlig udgift til el, vand og varme kr. 7.900 ekskl. moms. Der er aftalt huslejestigning en gang årligt første gang pr. 01.03.2021 med 2%. Ejendommen er ikke momsregistreret. Der er forudbetalt leje på kr. 68.400 ekskl. moms, der er medtaget i størstebeløbet.

Udenomsarealerne er i øvrigt udlagt til parkeringsplads med sf-sten mellem bygningerne og grønt areal med græs mod vejen. Der er bygget træterrasse ved de nye kontorer. Ejer har tidligere oplyst, at der er givet tilladelse til at etablere en yderligere indkørsel på grunden.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplaner og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Der er forbud mod opvarmning med el og forblivelsespligt til fjernvarme.

Ejendommen ligger i byzone og er områdeklassificeret som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1

Bygning til kontor. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1967. Til-/ombygningsår: 2019. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal helårsboliger med køkken: 0. Antal helårsboliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Supplerende ydervægsmateriale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 633 m². Samlet erhvervsareal 633 m², heraf 109 m² lager, 148 m² værksted, 376 m² kontor. Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme. Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme. Bemærkninger for bygning: Værksted.

Bygningsnr.: 4

Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 2016. Materialer: Ydervæggens materiale: Træ. Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning. Bebygget areal: 83 m².

Bygningsnr.: 5

Bygningens anvendelse: Fritliggende overdækning. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 2019. Materialer Ydervæggens materiale: Træ. Tagdækningsmateriale: Plastmaterialer. Bebygget areal: 42 m².

Oplysninger om grunde:

Vand & afløb. Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand.

Oplysninger om tekniske anlæg:

Anlægsnr.: 1

Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank. Driftstatus: Ikke i drift. Placering: Nedgravet. Sløjfning: Tanken er tømt og afblændet. Sløjfningsår: 1988. Indhold: Fyringsgasolie.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Brøndby

Kommunen

Tlf.: 43 28 28 28
Web: www.brondby.dk
Indbyggere: 35.090

Skattesatser

Kommuneskat (%): 24,3
Kirkeskat (%): 0,8
Grundskyldspromille: 20,5

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 3412 (12)
Vuggestue: 3923 (12) med kost-3288 (12) uden kost
Børnehave: 2378 (12) med kost-1843 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Alle børn i alderen 0 til 6 år garanteres en plads senest 3 måneder efter indgivelse af ansøgningen, dog tidligst fra barnet er 6 måneder. Pasningsgarantien gælder en alderssvarende plads i hele kommunen

Skolebørn

Skolefritidsordninger: 1664 kr. mdl. i 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for SFO-1 I til og med 3.kl. Herefter klub for alle børn på 4.til 7. klassetrin.
Antal kommunale skoler: 4
Antal private- og friskoler: 0
Gymnasier mv.:
Brøndby Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Brøndbyøster Station, Brøndby Strand (S-tog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (20)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 19 (20)
U. uddannelse (%): 35 (27)
M. videreg. uddannelse (%): 24 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret August 2020.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
1.812 m²
0 m²
Erhvervsareal 633 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 40n, Brøndbyvester by, Brøndbyvester
Ejendomsværdi 2.950.000 DKK
Grundværdi 906.000 DKK
Hent salgsopstillingen 120 downloads
Lån til erhverv hos Nordea
Se dine muligheder*
*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 16. mar 2021
Tidspunkt 09:15
Retskreds Glostrup
Auktionssted
Retten i Glostrup
Auktionslokale
Retssal F4
Stationsparken 27
2600 Glostrup
T: 43 23 15 00
E: foged.glo@domstol.dk
W: Retten i Glostrup
08.30-15.00
AS-Nr 294/2020
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 16. feb 2021
Størstebeløb 162.258 DKK

Advokat

Karsten Gudmand-Høyer
Advokat Karsten Gudmand-Høyer
CO NJORD Law Firm
Adresse Pilestræde 58
1112 København K
Telefon 33124522
Journalnr. 510742-226126/sas

Information om fremvisning

Henvendelse om fremvisning bedes ske ved fremsendelse af mail til: sas@njordlaw.com

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Glostrup med henvisning til As nr. 294/2020

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen