Ellehammervej 1 - 7430 Ikast 368 klik

Tinglyst areal 2.607 m², heraf vej 0 m².

Erhvervsbygning, udlejet til autoværksted i Ikast.

Ejendommen er en erhvervsejendom som er udlejet til autoværksted. De faktiske forhold adskiller sig væsentligt fra det i BBR-meddelelsen registrerede, hvilket kan bero på at der er en uafsluttet byggesag.

Ifølge BBR-meddelelsen opførelsesåret anført som 1977 med om-/tilbygningsår 1981, men der er foretaget senere om-/tilbygningsarbejder. I BBR-meddelelsen er det registrerede erhvervsareal på 471 m².

De faktiske forhold virker mere i overensstemmelse med arealangivelsen i den i salgsopstillingen værende erhvervslejekontrakt med allonge, hvor erhvervsarealet er anført til 975 m².

Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen. Rundt om bygningen er befæstede arealer med belægningssten og arealerne anvendes til parkering mv.

Bygningen har metalbeklædte ydervægge, stålpladetag og adskillige elektriske porte. I bygningens stueetage findes åbne værkstedsarealer med epoxy- og betongulve, indgangsparti/modtagelsesskranke, hvor der er klinkegulve, personale- og kundetoiletter samt en vaskehal. Vægbeklædningen er troldtektplader.

Ifølge oplysninger fra lejers repræsentant har lejer forestået indretningen af det lejede, herunder tilhører driftsmidler, løsøre, inventar, udsugningsanlæg og autolifte lejer, som også har installeret it-ledninger og anlæg. Lejer betaler p.t. en månedlig husleje på kr. 35.000, hvortil der tillægges moms. Lejer afregner forbrug direkte til forsyningsværkerne.

Erhvervslejekontrakten med allonge er tinglyst på ejendommen senere end rekvirentens pantebreve, hvorfor rekvirenten begærer alternativt opråb for så vidt angår de rettigheder, som er videregående end Erhvervslejelovens regler, hvilket fremgår af salgsopstillingens sider om vilkårene for alternativt opråb.

På 1. salen forefindes venterum for kunderne, frokoststue, mødelokale, lager, omklædningsrum samt toilet og badefaciliteter, som for øjeblikket er under istandsættelse.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme, og i stueetagen er der gulvvarme, bortset fra i modtagelsen, hvor der er en varmepumpe som opvarmningskilde. Vandforsyning sker fra privat, alment vandværk. Ejendommens afløbsforhold er separatkloakeret spildevand + tag- og overfladevand. Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter Jordforureningsloven, men der er ikke igangværende påbud efter loven.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, lejerens oplysninger samt offentlige registreringer, så som f.eks. BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Ikast-Brande

Kommunen

Tlf.: 99 60 40 00
Web: www.ikast-brande.dk
Indbyggere: 41.369

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25.1
Kirkeskat (%): 0.97
Grundskyldspromille: 20.35

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2865 (11)
Vuggestue: 3203 (11) med kost
Børnehave: 2530 (11) med kost-1961 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue. Man kan dog ikke være sikker på vuggestueplads, hvis det er det, man foretrækker.Der er pasningsgaranti i Ikast-Brande kommune.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 0.-4. klasse: 1495 kr. mdl. I 11 mdr. for fuld tid. Kun morgen: 400 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for pasning fra 0 - 4. kl.
Antal kommunale skoler: 13
Antal private- og friskoler: 4
Gymnasier mv.:
Ikast Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
BRANDE, IKAST, BORDING OG ENGESVANG STATION (IC, REGIONALTOG)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (20)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 20 (20)
U. uddannelse (%): 33 (27)
M. videreg. uddannelse (%): 23 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
2.607 m²
0 m²
Erhvervsareal 471 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 4up, Suderbæk By, Ikast
Ejendomsværdi 1.100.000 DKK
Grundværdi 312.800 DKK
Hent salgsopstillingen 120 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Fredag
Dato 09. okt 2020
Tidspunkt 11:30
Retskreds Herning
Auktionssted
Retten i Herning
Auktionslokale
Retssal D
Haraldsgade 28
7400 Herning
T: 99 68 60 00
E: foged.her@domstol.dk
W: Retten i Herning
08.30-15.00
AS-Nr 104/2020
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 16. sep 2020
Størstebeløb 50.954 DKK

Advokat

Thomas Møller Harhoff Kristensen
Advokat Thomas Møller Harhoff Kristensen
CO DAHL Herning, Advokataktieselskabet
Adresse Lundborgvej 18
8800 Viborg
Telefon 88919191
Journalnr. 166729-740-TMK-HHK

Information om fremvisning

Fremvisning af ejendommen vil ske mandag den 5. oktober 2020 kl. 13.30 efter forudgående tilmelding til assistent Helle Horslund Kristiansen på tlf.nr. 88 91 92 41, eller e-mail hhk@dahllaw.dk senest dagen før kl. 12.00. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Herning med henvisning til As nr. 104/2020

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen