Bogø Hovedgade 158 - 4793 Bogø by 412 klik

Matr. nr. 17n, Bogø By, Bogø har ikke anført adresse.

Ejendommen er beliggende på hjørnet af Bogø Hovedgade 158/Skovvangen 1, Bogø.

Ejendommen matr. nr. 17 n Bogø by, Bogø, beliggende Bogø Hovedgade 158, 4793 Bogø, med et tinglyst areal på 565 m², heraf vej 0 m², og en ejendomsværdi pr. 01.10.2019 på kr. 12.400, heraf grundværdi kr. 12.400, er et grundstykke.

Ejendommen matr. nr. 88 a og 81 Bogø by, Bogø, beliggende Bogø Hovedgade 158/Skovvangen 1, 4793 Bogø, med et samlet tinglyst areal på 1.171 m², heraf vej 10 m², og en ejendomsværdi pr. 01.10.2019 på kr. 2.050.000, heraf grundværdi kr. 215.700, er en kombineret erhvervs- og boligejendom, der ifølge BBR-meddelelsen består af i alt 2 bygningsdele:

Bygning nr. 1

Kontorbygning, opført i 1825 med til-/ombygningsår i 1973, med ydervægge af mursten og med tagdækningsmateriale af fibercement, herunder asbest, og med et bebygget areal på 350 m², samlet bygningsareal på 350 m², kælderareal på 20 m², samlet tagetageareal på 280 m², heraf udnyttet tagetage på 60 m² og et samlet boligareal på 240 m² og samlet erhvervsareal på 270 m². Der er tilsluttet til privat, alment vandforsyningsanlæg og med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg, og der opvarmes med varmepumpe/elektricitet, jf. BBR-meddelelsen.

Bygning nr. 2

Beliggende på Skovvangen 1. Garage, opførelsesår ukendt, og med ydervægge af mursten og tagdækningsmateriale af tagpap med lille hældning og et samlet bebygget areal på 54 m².

Ejendommen kan i øvrigt beskrives som følger:

Som nævnt er der tale om en ejendom, der er en kombination af erhverv og bolig. Har tidligere været anvendt som ”købmandsgård”.

Erhvervsdelen består af et stort lokale, der tidligere har været anvendt til købmandsforretning med tilhørende lagerfaciliteter og et toilet. Der er nedhængt loft, og indgangen er fra Bogø Hovedgade. Der forefandtes også et ”lager”, hvor der aktuelt henstod en del effekter. Herudover er der opført et opbevaringsskur i gården, der ikke umiddelbart ses medtaget i BBR-meddelelsen.

Beboelsesdelen, hvorfra indgang er fra Skovvangen 1, består af en entré med røde klinker og nedhængt loft og med en trappe op til 1. salen. Herudover er der et ældre elementkøkken. Elementerne kan bedst beskrives som hvide, der er trægulv, og ved besigtigelsen forefandtes et komfur af mrk. Voss, en opvaskemaskine af mrk. Ignis og en emhætte af mrk. Wasco. Fra køkkenet er der videre indgang til en stor vinkelstue med pålagte tæpper på gulvet. Derudover er der et ældre badeværelse. Trappen fører op til 1. salen med et fordelingsrum (alt er lidt lavloftet) ind til et værelse med skrå vægge med træ på såvel loft som vægge, gulvtæppe, indbygget skab, yderligere et rum, der bedst kan betegnes som et opbevaringsrum og et større værelse med gulvtæppe og indbyggede skabe, og hvorfra der kan skabes adgang til resten af loftet, der henstår som et råt lokale.

Der er parkering ude foran ejendommen.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, så som BBR-meddelelsen, hvorfor hverken rekvirent eller fogedret kan eller vil indestå for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske, hvilket også ser sådan ud, da ”skuret” ikke ses medtaget på BBR-meddelelsen. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Vordingborg

Kommunen

Tlf.: 55 36 36 36
Web: www.vordingborg.dk
Indbyggere: 45.295

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,2
Kirkeskat (%): 1,02
Grundskyldspromille: 32,32

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2824 (11)
Vuggestue: 2725 (11) uden kost
Børnehave: 1635 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og integrerede institutioner, men man har ikke krav på en plads i den pladstype, man ønsker.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 0. - 3. klasse: 1.630 kr. pr. måned i 11 måneder, 4. - 6. klasse: 760 kr. pr. måned i 11 måneder.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 6. klasse, fra 4. klasse med klubaktiviteter.
Antal kommunale skoler: 13
Antal private- og friskoler: 5
Gymnasier mv.:
Vordingborg Gymnasium & HF

Offentlig transport

Togstationer:
Vordingborg og Lundby Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 19 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 24 (18)
U. uddannelse (%): 29 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 25 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Vordingborg Sundhedscenter

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 140 m²
Grundareal
Heraf vej
1.736 m²
10 m²
Erhvervsareal 270 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 17n, 88a, 81, Bogø By, Bogø
Ejendomsværdi 2.062.400 DKK
Grundværdi 228.100 DKK
Hent salgsopstillingen 81 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Fredag
Dato 28. aug 2020
Tidspunkt 10:20
Retskreds Nykøbing Falster
Auktionssted
Retten i Nykøbing Falster
Auktionslokale
Retssal A
Slotsgade 35
4800 Nykøbing F.
T: 99 68 44 00
E: foged.nyk@domstol.dk
W: Retten i Nykøbing Falster
08.30-15.00
AS-Nr 4-225/2020
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 23. jul 2020
Størstebeløb 69.000 DKK

Advokat

Advokat Thomas Monberg
CO Homann Advokater
Adresse Amagertorv 11
1160 København K
Telefon 33150102
Journalnr. tm 30951

Information om fremvisning

Fremvisning af ejendommen vil finde sted, når der er tilmeldinger til besigtigelse og forventeligt med fogedens assistance, hvorfor der opfordres til at interesserede købere tilmelder sig besigtigelse hurtigst muligt til sekretær Maibrit Runge på e-mail: mr@homannlaw.dk Hvis der ikke er tilmeldte, vil der ikke være en fremvisning.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Nykøbing Falster med henvisning til As nr. 4-225/2020

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007