Borghaven 44 - 2500 Valby 2265 klik

Højeste bud på 1. auktion var 3.900.000 kr.

Tinglyst areal 692 m², heraf vej 155 m².

Ejendommen er godt beliggende i Valby på en sidevej til Folehaven, men langt nede ad Borghaven, så det ikke er til gene.

Huset fremstår med ydervægge i røde teglsten, og taget er belagt med røde teglsten. Husets vinduer er termoruder i rammer af træ hhv. alu. Opvarmning sker med fjernvarme.

Huset er i stueetagen indrettet med: Entré/gang med trin op til stueetagen og nedgang til kælder, ældre og slidt elementkøkken med spiseplads, stor stue (oprindeligt 2), med udgang til opmuret terrasse med videre nedgang til have samt gæstetoilet i ok stand.

1. sal indeholder 2 værelser, slidt flisebadeværelse med brus og værelse/kontor med trappe op til 2. sal, der er flot, nyere indrettet til 1 stort rum. 2. sal er ikke godkendt til beboelse, men indeholder gode, brugbare m².

Der var ved besigtigelsen ikke adgang til kælderen. Ud fra tidligere besigtigelse og ejers oplysninger, kan kælderen beskrives som følger: indrettet til bolig med 3 disponible rum, køkken, almindeligt, pænt flisebadeværelse med brus samt vaskerum med udgang til haven. Ejendommen har hhv. træ- og gipslofter og gulve af varierende art, hvoraf nogle er under middel stand.

Ved besigtigelsen kunne konstateres følgende hårde hvidevarer: Siemens komfur, opvaskemaskine, køle-/fryseskab.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Der er nogle steder skader i fuger, og flere vinduer trænger til vedligeholdelse/udskiftning. Der henvises i øvrigt til vedlagte tilstandsrapport og eleftersynsrapport samt til nedenstående bemærkninger om rapporterne.

På ejendommen findes desuden 66 m² garage. Udenomsarealerne er udlagt i uplejet haveanlæg.

Ejer oplyser, at kælderen er udlejet. Der foreligger ved salgsopstillingens udarbejdelse ikke lejekontrakt eller oplysninger om lejevilkår. Dette søges fremskaffet inden auktionen.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Der er forbud mod opvarmning med el. Der gælder områdeklassificering som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt.

Ejendommen ligger ud til privat fællesvej, og omkostninger for deltagelse i vedligeholdelse må forventes via grundejerforeningen.

Der er pligtmæssigt medlemskab af grundejerforeningen. Yderligere oplysninger om foreningen kan tilgås på http://nyostengaard.dk.

Udskrift af tinglyste servitutter vedlægges salgsopstillingen, heriblandt servitut af 1948 om pligt til for ejers regning at bringe højder i overensstemmelse med byggetilladelsen.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 05.06.2020, elinstallationsrapport med udløbsdato 05.12.2020 og energimærke, der er gyldigt til 05.12.2029. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf.

Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvis gennemført.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): sikker. Opførelsesår: 1947. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 6. Antal toiletter: 3. Antal bade: 2. Køkkenforhold: eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Materialer: Ydervæggens materiale: mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: tegl. Bebygget areal 76 m². Samlet bygningsareal 76 m². Samlet kælderareal 85 m². Samlet tagetageareal 56 m². Heraf udnyttet tagetage 56 m². Samlet boligareal 132 m². Energioplysninger: varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg). Supplerende varme: ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.).

Bygningsnr.: 2

Bygningens anvendelse: garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): sikker. Opførelsesår: 1947. Materialer: Ydervæggens materiale: mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: tegl. Bebygget areal: 66 m².

Bygningsnr.: 3

Bygningens anvendelse: udhus. Beliggenhed (kvalitet): sikker. Opførelsesår: 1984. Materialer: Ydervæggens materiale: andet materiale. Tagdækningsmateriale: andet materiale. Bebygget areal: 17 m².

Oplysninger om grunde:

Vand og afløb: Vandforsyning: alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - København

Kommunen

Tlf.: 33 66 33 66
Web: www.kk.dk
Indbyggere: 569.557

Skattesatser

Kommuneskat (%): 23,8
Kirkeskat (%): 0,8
Grundskyldspromille: 34

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 3308 (12)
Vuggestue: 3361 (12) med kost-2774 (12) uden kost
Børnehave: 2405 (12) med kost-1804 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel kan man vælge mellem dagpleje og vuggestue

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Fritidshjem og kkfo: 1.118 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for fritidshjem, fritidshjemsgrupper og fritidsordninger på skolerne til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub.
Antal kommunale skoler: 56
Antal private- og friskoler: 53
Gymnasier mv.:
15 gymnasier, HF-institutioner og studenterkurser

Offentlig transport

Togstationer:
København H. og andre stationer, mange S-stationer. 14 Metro-stationer

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 18 (21)
Unge (%): 13 (9)
Ældre (%): 10 (18)
U. uddannelse (%): 24 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 46 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Amager Hospital

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.


Se mere statistik

Alle tal og grafer er hentet fra Realkreditrådets opgørelser over boligsalg i Danmark. Der offentliggøres ikke m2-priser på postnummer- og kommuneniveau, hvis de bagvedliggende handler er færre end 5 pr. kvartal. Det er derfor i visse tilfælde ikke muligt at vise statistik over udviklingen i salgspriserne i portnummeret.
Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Villa
Boligareal 132 m²
Grundareal
Heraf vej
692 m²
155 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 2232, Vigerslev, København
Ejendomsværdi 2.600.000 DKK
Grundværdi 1.120.100 DKK
Hent salgsopstillingen 214 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 06. aug 2020
Tidspunkt 09:00
Retskreds Frederiksberg
Auktionssted
Retten på Frederiksberg
Auktionslokale
Den nye retsbygning - Retssal 105
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg
T: 99 68 50 50
E: foged.frb@domstol.dk
W: Retten på Frederiksberg
08.30-15.00
AS-Nr 6-16/2020
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 14. jul 2020
Størstebeløb 75.340 DKK

Advokat

Karsten Gudmand-Høyer
Advokat Karsten Gudmand-Høyer
CO NJORD Law Firm
Adresse Pilestræde 58
1112 København K
Telefon 33124522
Journalnr. 510742-224568/sas

Information om fremvisning

Tirsdag, 28. juli 2020, kl. 14.00.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten på Frederiksberg med henvisning til As nr. 6-16/2020

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →