Østergade 4 A - 5580 Nørre Aaby 568 klik

Bemærk: Opdateret salgsopstilling annonceret 21.07.2020, kl. 9.44.

1. Generel beskrivelse

1.1. Ejendommen med et grundareal på 400 m² og et samlet bebygget areal på 137 m² fordelt på bygning 1: etageboligbygning på 114 m² samt bygning 2: garage på 23 m². Ejendommens udendørsarealer er primært belagt med sten og græs.

1.2. Bygning 1, der er opført i 1979 og ombygget i 2008, er registreret som etageboligbygning og har et samlet boligareal på 318 m², heraf 90 m² beboelse i kælder.

Bygningen indeholder 3 beboelseslejemål:

Kælderlejemål: 96 m², fordelt på 2 vær., køkken og bad. Lejemålet består af køkkenalrum og er generelt i pæn stand, men med spor af slitage.

Stuelejemål: 117 m², fordelt på 4 vær., køkken og bad. Lejligheden er fordelt med 3 værelser og en stor stue. Alle vægge er nymalede. Lejligheden er belagt med parketgulve, der er i pæn men brugt stand. Køkken er af ældre dato, og bordpladen særligt omkring håndvasken er meget slidt. Badeværelset er flisebelagt med selvstændig brus, og bære præg af slitage og særligt manglende afkalkning.

1.sals-lejemål: 105 m², fordelt på 3 vær., køkken og bad. Lejligheden er fordelt med 2 værelser og en stue. Lejligheden bærer præg af slidtage, herunder slidt parketgulv. Der er en del mindre huller i vægge efter ophæng og vægge er ikke nymalede. Køkken er af ældre dato og bærer præg af slitage. Der er et lille separat rum med vaskemaskine ved køkkenet. Badeværelset er flisebelagt med selvstændig brus, og bærer præg af slitage og særligt manglende afkalkning.

1.3. Bygning 2, der er opført i 1979, er registreret som garage, og har et bebygget areal på 23 m². Bygningen er opført i mursten og med tagpap som tagdækning.

1.4. Ejendommen er beliggende i byzone.

1.5. Ovennævnte oplysninger er ifølge BBR-ejermeddelelsen.

2. Moms

2.1. Ejendommen har ikke været momsregistreret.

3. Lejeforhold

3.1. Ejendommens kælderlejemål er udlejet til Michelle Jensen og Michael Godtfredsen, i henhold til lejekontrakt indgået den 01.11.2019.

3.1.1 Lejen pr. md. udgør kr. 4.100,00 med tillæg af a conto-betaling til vand, varme og el samlet kr. 1.100,00. Månedlig leje er indgået til konkursboet, og indeholdt i det til ejendommen knyttede panthaverregnskab, jf. nedenfor under punkt 4.

3.1.2 Der er ifølge lejekontrakten indbetalt depositum kr. 12.300,00 samt 1 måneds forudbetalt leje kr. 4.100,00.

3.2 Ejendommens stuelejemål var udlejet til Amer Osman, i henhold til lejekontrakt indgået den 01.10.2015.

3.2.1 Lejen pr. måned udgjorde kr. 5.708,37 med tillæg af a conto-betaling til vand, varme og el samlet kr. 1.600. Månedlig leje er indgået til konkursboet og indeholdt i det til ejendommen knyttede panthaverregnskab, jf. nedenfor under punkt 4.

3.2.2 Der var ifølge lejekontrakten indbetalt depositum kr. 16.500,00 samt 3 måneders forudbetalt leje kr. 16.500,00.

3.2.3 Lejer har opsagt sit lejemål til fraflytning pr. 30.06.2020. Lejer er fraflyttet den 29.04.2020. Lejemålet er ikke genudlejet og ikke istandsat.

3.2.4 Der er udarbejdet fraflytningsrapport og flytteopgørelse. Saldoen i lejers favør er afregnet til lejer, og indgår i panthaverregnskabet, jf. nedenfor under pkt. 4.

3.3 Ejendommens 1. sals lejemål var udlejet til Cecilie Vithen Plith, i henhold til lejekontrakt indgået den 01.07.2015.

3.3.1 Lejen pr. måned udgjorde kr. 4.900,00 med tillæg af a conto-betaling til vand, varme og el samlet kr. 1.100,00. Månedlig leje er indgået til konkursboet og indeholdt i det til ejendommen knyttede panthaverregnskab, jf. nedenfor under punkt 4.

3.3.2 Der er ifølge lejekontrakt indbetalt depositum kr. 13.500,00 samt 2 måneders forudbetalt leje kr. 9.000,00.

3.3.3 Lejer har opsagt sit lejemål til fraflytning pr. 31.07.2020. Lejer er fraflyttet den 18.05.2020. Lejemålet er ikke genudlejet og ikke istandsat.

3.3.4 Lejer har gjort indsigelse over forbrugsafregning, forbrugsregnskab m.v.

3.3.5 Der er udarbejdet fraflytningsrapport og flytteopgørelse. Der er foreslået lejer et forlig, hvorefter kravet i henhold til flytteopgørelsen frafaldes mod, at lejer frafalder krav. Lejer har endnu ikke accepteret forligsforslaget.

3.4 Der er ikke separate vand- og elmålere i de enkelte lejemål.

4. Panthaverregnskab

4.1. Foreløbigt panthaverregnskab vedrørende konkursboets administration af ejendommen er vedlagt salgsopstillingen, jf. bestemmelsen i konkurslovens § 87.

4.2. Underskuddet på panthaverregnskab er overført til salgsopstillingens punkt B, Litra c) og skal betales af tvangsauktionskøber ud over budsummen som en del af størstebeløbet.

5. Forsyningsforhold, jf. BBR-ejermeddelelse

5.1. Ifølge oplysninger fra BBR-ejermeddelelse er bygning 1 tilsluttet 400 V el fra værk.

5.2. Bygning 1 er ifølge det oplyste tilsluttet fjernvarme.

5.3. Ejendommen er registreret med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

6. Forsikringsforhold

6.1. Ejendommen er forsikret hos Codan Forsikring A/S under policenr. 900-477 1122.

7. Fremvisning af ejendommen

7.1. Fremvisning af ejendommen vil ske tirsdag den 25.08.2020 kl. 10.00 efter forudgående tilmelding senest dagen før kl. 12.00 til pfo@mazanti.dk. Er der ingen tilmeldte, vil der ingen fremvisning være.

8. Øvrige bemærkninger

8.1. Nærværende beskrivelse af ejendommen er udarbejdet dels på baggrund af oplysninger fra offentlige registre, herunder oplysninger i Ejendomsdatarapporten, BBR-meddelelse, tingbogen og øvrige offentlige registreringer, som kan indeholde fejl.

Hverken fogedretten, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for rigtigheden af de angivne oplysninger, og interesserede købere opfordres til selv at besigtige ejendommen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Middelfart

Kommunen

Tlf.: 88 88 55 00
Web: www.middelfart.dk
Indbyggere: 37.685

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,8
Kirkeskat (%): 0,95
Grundskyldspromille: 21,29

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2444 (11)
Vuggestue: 3532 (11) med kost
Børnehave: 2214 (11) med kost-1711 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Kommunen tilbyder en plads i et alderssvarende dagtilbud. Alle børn i aldersgruppen 0-2 år får en plads i den kommunale dagpleje inden for 14 dage, så vidt muligt i eget distrikt eller i et distrikt, der ligger i umidd

Skolebørn

Skolefritidsordninger: SFO-fuld tid: 1544 kr. mdl. i 11 mdr. SFO-morgen: 379 kr. SFO-2: 1298 kr. mdl. i 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for SFO på alle skoler til og med 3. klasse. For børn i 4.-6. klasse er der mulighed for fritidsklub på alle skoledage.
Antal kommunale skoler: 11
Antal private- og friskoler: 4
Gymnasier mv.:
Middelfart Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Middelfart Station (IC, regionaltog). Ejby, Gelsted og Nørre Åby og Kauslunde Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 21 (18)
U. uddannelse (%): 24 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 30 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Sygehus Fyn Middelfart

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 318 m²
Grundareal
Heraf vej
400 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 7eu, Nr. Aaby, Nr. Aaby
Ejendomsværdi 1.650.000 DKK
Grundværdi 83.600 DKK
Hent salgsopstillingen 183 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 27. aug 2020
Tidspunkt 10:00
Retskreds Odense
Auktionssted
Retten i Odense
Tinghusgården, Albanigade 30
5000 Odense C
T: 66 11 47 12
E: tvang.ode@domstol.dk
W: Retten i Odense
Mandag-Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-14.00
AS-Nr 169/2020
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 25. jul 2020
Størstebeløb 71.102 DKK

Advokat

Advokat Lars Rasmussen
CO Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere
Adresse Amaliegade 10
1256 København K
Telefon 33143536
Journalnr. 63734/JEH/pfo

Information om fremvisning

Fremvisning af ejendommen vil ske tirsdag den 25. august 2020 kl. 10.00 efter forudgående tilmelding senest dagen før kl. 12.00 til pfo@mazanti.dk. Er der ingen tilmeldte, vil der ingen fremvisning være.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Odense med henvisning til As nr. 169/2020

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007