Sandagervej 49 - 9690 Fjerritslev 1247 klik

Højeste bud på 1. auktion var 1.210.000 kr.

Forretningsejendom under ombygning til beboelse.

Tinglyst areal 8.970 m², heraf vej 0 m².

Fredet bygning – tidligere dommerkontor i Fjerritslev.

Ejendommen er tidligere dommerkontor i Fjerritslev, og er ifølge BBR-meddelelsen opført i 1909 og til-/ombygget i 1994. Ydervæggene er i røde mursten, tagdækningen er rødt tegltag, og der er gamle forsatsvinduer. I BBR-meddelelsen er der registreret et bebygget areal på 260 m², et samlet bygningsareal på 420 m² og et kælderareal på 86 m², som er oplyst til at være tør. I BBR-meddelelsen er registreret 420 m² erhvervsareal. Under besigtigelsen blev det fra ejersiden oplyst, at der var foretaget en kontrolopmåling til et areal på 479 m². Der er en træbeklædt carport fra 1974 med et registreret areal på 24 m².

Ejendommen undergår en omfattende totalrenovering efter et tilsagn med vilkår fra Kulturarvstyrelsen. Tilsagnet med vilkårene er optrykt i salgsopstillingen. Efter det under besigtigelsen oplyste, er der ikke sket udbetaling af det i tilsagnet nævnte tilskud på kr. 450.000. I tilknytning hertil er der en igangværende byggesag, som angår ændring af anvendelsen fra erhverv til bolig, jf. mail fra Jammerbugt Kommune.

Bygningerne står med rå indervægge, ikke-færdiggjorte gulve, og der er efter det oplyste indkøbt træ og påbegyndt bearbejdning af specialfremstillede vinduer, så der kan ske udskiftning af samtlige vinduer. Der foregår desuden arbejde på ejendommens tag, idet der i tårnet er sket udskridning af ydermuren. Under besigtigelsen blev det oplyst, at grundet sætningsskader er der gennemført en omfattende efterfundering af kampestenssoklen ned til fast jordbund (stabilt kalklag). Sidebygningen står med manglende ydermur på bagsiden, hvor mursten og teglsten er opmagasineret. Fra ejerside blev det under besigtigelsen oplyst, at færdiggørelsen af totalrenoveringen måtte anslås at have en varighed på 6 måneder.

Udenomsarealerne på den 8.970 m² store grund har en park-/skovlignende karakter med mange træer. Fra ejersiden er det oplyst, at der er tilladelse til udstykning af 4 byggegrunde á 1.500 m² forudsat, at der som led i en helhedsplan sker overgang fra den nuværende landzone for ejendommen til byzone.

Ejendommen opvarmes via fjernvarme, og fra ejersiden blev det oplyst, at der via fjernvarmeledninger i kælderen har været varme på ejendommen om vinteren for at undgå frostskader. Vandforsyning sker fra fælles, privat vandværk. Ejendommens afløbsforhold er til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, ejeroplysninger samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold adskiller sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Jammerbugt

Kommunen

Tlf.: 72 57 77 77
Web: www.jammerbugt.dk
Indbyggere: 38.351

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,7
Kirkeskat (%): 1,2
Grundskyldspromille: 32,85

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2510 (11)
Vuggestue: 2854 (11) med kost
Børnehave: 2064 (11) med kost-1565 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Pasningsgaranti fra dag til dag.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1.508 kr. mdl. i 11 mdr. for en fuldtidsplads. Eftermiddag: 1131 kr. mdl. Morgenpasning: 377 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for forskellige klubtilbud.
Antal kommunale skoler: 21
Antal private- og friskoler: 4
Gymnasier mv.:
Fjerritslev Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Ingen

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 21 (18)
U. uddannelse (%): 29 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 22 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
8.970 m²
0 m²
Erhvervsareal 420 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 12f, Fjerritslev By, Kollerup
Ejendomsværdi 1.500.000 DKK
Grundværdi 830.500 DKK
Hent salgsopstillingen 113 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Mandag
Dato 03. aug 2020
Tidspunkt 13:00
Retskreds Hjørring
Auktionssted
Retten i Hjørring
Auktionslokale
Retssal J
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring
T: 99 68 56 00
E: foged.hjo@domstol.dk
W: Retten i Hjørring
08.30-15.00
AS-Nr 69/2020
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 03. jul 2020
Størstebeløb 53.000 DKK

Advokat

Thomas Møller Harhoff Kristensen
Advokat Thomas Møller Harhoff Kristensen
CO DAHL Viborg Advokatpartnerselskab
Adresse Lundborgvej 18
8800 Viborg
Telefon 88919191
Journalnr. 163840-740-TMK-MDI

Information om fremvisning

Fremvisning af ejendommen vil ske fredag den 31.07.2020 kl. 13.00 efter forudgående tilmelding til assistent Marianne Dinesen tlf.nr. 8891 9413, eller e-mail mdi@dahllaw.dk senest torsdag den 30.07.2020 kl. 12.00. Er der ingen tilmeldte, afholdes der ikke fremvisning.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Hjørring med henvisning til As nr. 69/2020

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007