Byleddet 14 - 4000 Roskilde 210 klik


3. AUKTION!

Højeste bud på 2. auktion var 14.533.597,60 på det samlede opråb for Byleddet 12 og Byleddet 14.

Retten i Roskilde overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. Covid-19.

Retten henstiller til, at du kun møder til auktionen, hvis du enten er ejer, rettighedshaver eller har til hensigt at byde på ejendommen.

Tinglyst areal 2.050 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er en kontorejendom med ydervægge i teglsten og built-up tag. Den er godt beliggende i erhvervskvarter i den østlige del af Roskilde, tæt på Københavnsvej, Holbækmotorvejen og Ro's torv.

Ejendommens erhvervsareal er ifølge BBR 1.373 m², hvoraf 673 m² er kælder (< 1.25 m - 365 m²).

Ejendommen er sammenbygget med Byleddet 12, der sælges samtidig på tvangsauktion. Der vil ske såvel samlet som særskilt opråb af ejendommene, og det, samlet set, højeste bud vil blive antaget.

Sammenbygningen består af fælles indgangsparti til ejendommene, og der er fælles indkørsel med sf-sten med parkeringspladser foran samt flisebelagt sti til terrasse bag ejendommen ved kantinen i kælder. Reception er p.t. indrettet i nr. 14.

Ejendommen har, i flere år og frem til januar 2020, været udlejet samlet til Sonion A/S, der nu er fraflyttet. Der er flere indgange, og det er muligt at opdele bygningen i flere lejemål.

Sonion A/S har anmeldt et depositumkrav på kr. 568.576,65 med tillæg af moms. Ejendommens administrator har gjort gældende, at der ikke er noget tilgodehavende i form af depositum. Dette underbygges så vidt forstås af allonge af 12.11.2017, der er udarbejdet i forbindelse med lejers fraflytning fra Byleddet 12 og Bytoften 11.

Endvidere gør administrator gældende, at der et krav mod lejer ifm. fraflytning på kr. 146.122,86 plus moms. Allonge og korrespondance er vedlagt salgsopstillingen i kopi. Rekvirenten kan ikke afgøre, om der med allonge og fraflytningsopgørelse m.v. er gjort op med depositumkrav for Byleddet 14, og kravet medtages derfor i størstebeløbet.

Ejendommens lokaler består af kontorer og lager, og trænger til istandsættelse eller opfriskning, idet dog bemærkes, at besigtigelse er sket inden Sonion A/S’ fraflytning, hvorfor det ikke vides, hvorledes standen er herefter. Vinduer og døre trænger flere steder til udskiftning.

Indvendigt fremstår ejendommen generelt lidt mørk med indervægge af røde teglsten. Skillevæggene vurderes generelt ikke at være bærende, således at der i vidt omfang kan ændres på inddeling efter behov.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

Om indretning bemærkes i øvrigt fra besigtigelsen:

Stueetagen:

- Reception med venterum, rødbrune klinker

- Printerrum med vinylgulv

- 2 toiletter med frie murstensvægge

- 2 toiletter

- 2 x kontor med trægulv og pladeloft

- Dobbeltkontor som førnævnte

- Rengøringsrum

- Tekøkken med garderoberum

- Åbent kontorrum med 12 pladser og vinylgulv

- 2 mødelokaler med gulvtæppe, akustiklofter, det ene med skydedør

- Mellemrum med trappe til kælder

- Kontor med trægulv

- Dobbelt kontor med trægulv

- 2 kontorer som ovennævnte

- Toilet

- 2 kontorer

- Depotrum

- Chefkontor med eget toilet med hvide klinker og træelementer

- Kontor med arkivrum

- Kontor og dobbelt kontor

- Toilet

Underetagen:

- Toilet

- Baderum med brus, rødbrune klinker

- Sikringsrum

- 2 toiletter

- 3 lagerrum med betongulv (1 med vask og 1 med vinylgulv)

- Stort lagerrum med vinylgulv

- Stort møderum med vinylgulve og varmepumpe/aircon

- Lagerrum med vinylgulv

- 2 x omklædningsrum med vinylgulv

- Lagerrum

- 3 x teknikrum/lager

- Stort lagerrum

- Lille baglokale

- Lagerrum opdelt i 2

Der var ved besigtigelsen et dryppende vandrør i kælderen.

På grunden findes endvidere et skur, iflg. BBR på 36 m².

Grunden er kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) på baggrund af tidligere fremstilling af elektronik og finmekanisk værksted. Som bilag til salgsopstillingen vedlægges Region Sjællands afgørelse af 20.01.2016. Øvrigt materiale fra aktindsigt vedrørende forureningen kan fremsendes ved henvendelse.

Ejendommen ligger ud til privat fællesvej. Der må forventes omkostninger til deltagelse i vedligeholdelse m.v., formentlig via grundejerforening.

Der er tinglyst servitut om pligt til oprettelse af brandvæg og branddør, såfremt matr. nr. 1 nr og 1 ra (dvs. byleddet 12 og 14) får forskellige ejere.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplan og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Der er forbud mod opvarmning med el og forblivelsespligt til fjernvarme.

Ejendommen er i BBR kategoriseret som ”Bygning til industri uden integreret produktionsapparat". På nuværende tidspunkt er bygningen som oven for anført indrettet til kontor og lager.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1

Bygning til industri uden integreret produktionsapparat. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1985.

Til-/ombygningsår: 1987 Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Built-up. Bebygget areal 700 m². Samlet bygningsareal 700 m². Samlet kælderareal 673 m². Heraf kælderareal < 1.25 m - 365 m². Samlet erhvervsareal 1.373 m². Antal værelser: 24. Heraf antal værelser til erhverv: 24. Antal toiletter: 11. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Ingen fast kogeinstallation. Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg). Energiforsyning: 400 V el fra værk.

Bygningsnr.: 2

Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1985. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Tagpap (med taghældning). Bebygget areal: 36 m². Bemærkninger for bygning: Cykel- og redskabsskur.

Oplysninger om grunde:

Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Roskilde

Kommunen

Tlf.: 46 31 30 00
Web: www.roskilde.dk
Indbyggere: 84.219

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,2
Kirkeskat (%): 0,84
Grundskyldspromille: 24,31

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2640 (12)
Vuggestue: 3112 (12) med kost
Børnehave: 1922 (12) med kost-1469 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1.439 kr. mdl. i 11 mdr. (kun fuldtidspladser). For børn i 3. klasse tilbydes 1. maj-1. august morgenpasning til 118 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub.
Antal kommunale skoler: 19
Antal private- og friskoler: 8
Gymnasier mv.:
Amtsgymnasiet i Roskilde, Himmelev Gymnasium Roskilde Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Roskilde Station (IC, regionaltog), Trekroner, Gadstrup, Viby Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 10 (9)
Ældre (%): 18 (18)
U. uddannelse (%): 19 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 40 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Amtssygehuset Roskilde, Sct. Hans Hospital (drives af H:S), Amtssygehuset Fjorden

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
2.050 m²
0 m²
Erhvervsareal 1.373 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 1ra, Hedegårdene, Roskilde Jorder
Ejendomsværdi 10.100.000 DKK
Grundværdi 1.025.000 DKK
Hent salgsopstillingen 25 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 14. jul 2020
Tidspunkt 13:00
Retskreds Roskilde
Auktionssted
Retten i Roskilde
Ved Ringen 1
4000 Roskilde
T: 99 68 76 00
E: foged.ros@domstol.dk
W: Retten i Roskilde
Mandag-Torsdag: 08.30-15.00
Fredag: 08.30-14.00
AS-Nr 14-339/2019
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 24. jun 2020
Størstebeløb 937.744 DKK

Advokat

Karsten Gudmand-Høyer
Advokat Karsten Gudmand-Høyer
CO NJORD Law Firm
Adresse Pilestræde 58
1112 København K
Telefon 33124522
Journalnr. 510742-225228

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Roskilde med henvisning til As nr. 14-339/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen