Nørregade 1 - 7480 Vildbjerg 96 klik

Auktionen er omberammet fra 03.04.2020.

Tinglyst areal 342 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er en bygning til parkering- og transportanlæg, som ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1961. Ydervæggene er i røde mursten, og tagdækningen er fibercement.

Bebygget areal udgør 342 m², og hele arealet er registreret som erhvervsareal.

Bygningens eneste indgang findes på Nørregade, hvor en stor port giver adgang til bygningens hovedrum. Hovedrummet udgør ca. ¾ af bygningen. Der er ingen vinduer i hovedrummet, men ovenlys fra plasttagplader.

I hovedrummet er der lige inden for porten indrettet en form for værksted med en stor rist til afløb i midten. Værksted er adskilt fra hovedrummet med en halvmur. Fra hovedrummet gives bagerst i bygningen adgang til fordelingsrum, hvorfra der gives adgang til et lille opbevaringsrum, et toilet og opholdsrum. Fra opholdsrummet er der adgang til endnu et lille opbevaringsrum. Uden for fordelingsrummet (i hovedrummet) gives der via en trappe adgang til en lille repos, som er indrettet med et reolsystem til opbevaring. Der står lidt vand på reposen, som følge af huller i tagdækningen. Også i hovedrummet er tagdækningen hullet flere steder.

Der er ingen varmeinstallation på ejendommen.

Vandforsyning sker fra privat, alment vandforsyningsanlæg.

Ejendommens afløbsforhold er til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen og offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Herning

Kommunen

Tlf.: 96 28 28 28
Web: www.herning.dk
Indbyggere: 86.842

Skattesatser

Kommuneskat (%): 24,9
Kirkeskat (%): 0,99
Grundskyldspromille: 20,53

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2258 (11)
Vuggestue: 3268 (11) med kost-2745 (11) uden kost
Børnehave: 1979 (11) med kost-1523 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: SFO bh.kl.-2. klasse: 1222 kr. i 11 mdr. for fuld tid, uden morgenpasning: 1011 kr. SFO 3.-4. klasse: 698 kr. for fuld tid og 848 kr. for en eftermiddagsplads
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for SFO til og med 2. klasse. For 3.-4. klasse er der SFO2/klub
Antal kommunale skoler: 36
Antal private- og friskoler: 8
Gymnasier mv.:
Herning Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Herning Station (IC og regional), Birk, Hammerum, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Studsgaard Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 23 (21)
Unge (%): 9 (9)
Ældre (%): 17 (18)
U. uddannelse (%): 27 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 27 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Herning Centralsygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
342 m²
0 m²
Erhvervsareal 342 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 10dh, Burgård, Vildbjerg
Ejendomsværdi 180.000 DKK
Grundværdi 125.900 DKK
Hent salgsopstillingen 20 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Fredag
Dato 17. apr 2020
Tidspunkt 10:00
Retskreds Herning
Auktionssted
Retten i Herning
Auktionslokale
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning
T: 99 68 60 00
E: foged.her@domstol.dk
W: Retten i Herning
08.30-15.00
AS-Nr 296/2019
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 26. mar 2020
Størstebeløb 24.436 DKK

Advokat

Kjeld Skov
Advokat Kjeld Skov
CO DAHL Viborg Advokatpartnerselskab
Adresse Kaj Munksvej 4
7400 Herning
Telefon 96264000
Journalnr. 163604-740-KSK-HHK

Information om fremvisning

Fremvisning af ejendommen vil ske tirsdag, den 14.04.2020, kl. 13.00 efter forudgående tilmelding til assistent Helle Horslund Kristiansen på tlf.nr. 88 91 92 41, eller e-mail hhk@dahllaw.dk senest dagen før kl. 12.00. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Herning med henvisning til As nr. 296/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen