Ullerslev-Centret 5 - 5540 Ullerslev 615 klik

Højeste bud på 1. auktion var 1 kr.

2. auktion.

Ejendommen er en forretningsejendom og er en del af Ullerslev Centret.

Ejendommens grund er ifølge tingbogen på 217 m², heraf vej 0 m².

Bygning 1:

Bygningen er opført i år 1980 i mursten med fladt tag (built-up).

Der er sket om-/tilbygning i år 1990. Det bebyggede areal i grundplan udgør ifølge BBR-ejermeddelelsen 208 m². Bygningen er ifølge BBR-ejermeddelelsen fordelt på 4 værelser til erhverv, 2 toiletter og 1 bad.

Ejendommen opvarmes ifølge BBR-ejermeddelelsen med fjernvarme/blokvarme. Vandforsyning sker ifølge oplysninger fra kommunen fra privat, alment vandforsyningsanlæg, og ejendommen har afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Nyborg Kommune har ved tilsyn den 31.10.2019 konstateret manglende vedligeholdelse ved bygningens tagudhæng med risiko for nedfaldne tagdele til følge. Der har ifølge kommunens oplysninger i november 2019 været konstateret nedstyrtningsfare af facadens udhæng. På baggrund heraf har Nyborg Kommune varslet et påbud om renovering af tagudhænget.

Da konkursboet er uden midler har konkursboet ikke været i stand til at foretage sig noget i forhold hertil.

Anlæg 1:

Anlægget er en nedgravet/underjordisk olietank, der ifølge oplysninger fra kommunen er på under 6.000 liter. Anlægget er etableret i år 1979 og indeholder fyringsgasolie.

Servitutten med dato/løbenummer 11.03.1922-947455-35 omhandlende dok om fælles grusgrav, har ikke været mulig at indhente. Der henvises til Landsarkivet/Rigsarkivet.

Det på ejendommen værende bagerinventar og maskiner medfølger i handlen.

Rekvirenten indestår ikke for rigtigheden af de modtagne oplysninger ifølge BBR, herunder om oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Der henvises i øvrigt til nærværende salgsopstillings øvrige bilag.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Nyborg

Kommunen

Tlf.: 63 33 70 00
Web: www.nyborg.dk
Indbyggere: 31.314

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26,4
Kirkeskat (%): 1,14
Grundskyldspromille: 27,83

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2346 (11)
Vuggestue: 3045 (11) uden kost
Børnehave: 1633 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Nyborg Kommune har pasningsgaranti med et varsel på 2 måneder fra ansøgningsdato. Såfremt ønske om institutionsplads ikke kan imødekommes, anvises dagpleje til børn i alderen 0-2 år.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: Morgenpasning 547 kr. pr. mdr. i 11 mdr. Fuld tid 1137 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for juniorklub i Nyborg, Frørup, Aunslev og Ullerslev.
Antal kommunale skoler: 7
Antal private- og friskoler: 5
Gymnasier mv.:
Nyborg Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Nyborg Station (IC)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 22 (18)
U. uddannelse (%): 27 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 26 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Sygehus Fyn Nyborg

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Lignende ejendomme

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
217 m²
0 m²
Erhvervsareal 208 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 29go, Ullerslev By, Ullerslev
Ejendomsværdi 1.050.000 DKK
Grundværdi 76.000 DKK
Hent salgsopstillingen 83 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 05. feb 2020
Tidspunkt 11:15
Retskreds Svendborg
Auktionssted
Retten i Svendborg
Auktionslokale
Mødelokale 15
Christiansvej 41
5700 Svendborg
T: 99 68 32 00
E: foged.sve@domstol.dk
W: Retten i Svendborg
08.00-15.00
AS-Nr 7-251/2019
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 16. jan 2020
Størstebeløb 120.179 DKK

Advokat

Advokat Anders Ole Bendtsen
CO LIND Advokataktieselskab
Adresse Ved Vesterport 6, 2.
1612 København V
Telefon 82309000
Journalnr. 27595080501

Information om fremvisning

Mandag, den 3. februar 2020, kl. 12.00.

Tilmelding er nødvendig og skal under henvisning til j.nr. 27595080501 ske senest torsdag, den 30.01.2020 kl. 12.00 til advokatfuldmægtig Daniel Juel Larsen pr. mail djl@lindlaw.dk.dk eller via tlf. 8230 9039.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Svendborg med henvisning til As nr. 7-251/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen