Grønhøjvej 19 - 4242 Boeslunde 321 klik

Aktionen er aflyst

Tinglyst areal: 13.173 m², heraf vej 0 m².

Fritliggende enfamiliehus opført i 1907 i mursten og tagdækning af cementsten. Ifølge BBR har bygningen et bebygget areal på 112 m², med en udnyttet tagetage på 65 m², samt et samlet boligareal på 177 m².

Opvarmningen sker ifølge BBR via oliefyr.

Bygning 2 (undervisningslokaler) opført i 1907 med om-/tilbygning i år 2003, opført i mursten og med tagdækning af metalplader. Ifølge BBR har bygningen et bebygget og samlet erhvervsareal på 87 m². Opvarmning sker ifølge BBR via oliefyr.

Bygning 3 (undervisningslokaler) opført i 1907 med om-/tilbygning i år 2003, opført i mursten og med tagdækning af metalplader. Ifølge BBR har bygningen et bebygget og samlet erhvervsareal på 156 m². Opvarmning sker ifølge BBR via oliefyr.

Ved besigtigelsen kunne dog konstateres, at der på ejendommen er installeret et pillefyr, der dog var ude af drift, og som krævede reparation.

Indretning:

Beboelsesbygningen er ifølge nuværende ejer i stueplan indrettet med køkken, stue, badeværelse, vaskerum/bryggers, gang med trappe til 1. sal. 1. salen er indrettet med repos og 2 værelser. Det har ikke været muligt at besigtige beboelsesdelen indvendigt, men nuværende ejer oplyser, at den er i rimelig stand. Dog er gulvene i stueetagen skadet pga. kattehold. Nuværende ejer oplyser, at skaden er anmeldt til forsikringsselskabet, men dette er ikke dokumenteret, herunder at skaden er dækningsberettiget.

Udhusbygningerne (bygning 2 og 3) er indrettet med opholdsrum kombineret med køkken med lyse elementer, laminatbordplade og på besigtigelsestidspunktet et komfur, en opvaskemaskine og et køleskab. Rummet er med parketgulv, der dog fremtræder i dårlig stand og med flere skader. Derudover er udhusbygningerne indrettet med flisebadeværelse, 3 værelser, 2 gangarealer, et opholdsrum med trægulv, et hobbyrum og 2 gennemgangsrum.

Bygningerne trænger generelt til istandsættelse.

Udearealer:

Bygning 4 - Fyrrum/lagerrum opført i mursten med tagdækning af fibercement med et ifølge BBR bebygget areal på 500 m². Ifølge nuværende ejer har bygningen tidligere været benyttet til hønsehold.

Der kunne ved besigtigelsen konstateres huller i taget samt et stort oplag af effekter.

Have med diverse beplantning og gårdsplads med oplag af diverse effekter.

Øvrige oplysninger:

Ejer oplyser, at ejendommen har været udlejet i en ikke nærmere angivne periode frem til den 1. november 2019. Rekvirenten har anmodet ejer om at fremkomme med oplysninger om den tidligere lejere, herunder lejekontrakt. Ejer oplyser, at lejer ikke har noget lejerkrav, men at ejer derimod har et tilgodehavende hos tidligere lejer. Rekvirenten afsætter kr. 50.000 til et eventuelt lejerkrav, men tager forhold for evt. forhøjelse heraf.

Der vedhæftes endvidere lejekontrakt på stuehuset med en af fondens tegningsberettiget som også har åbnet ved besigtigelse. Rekvirenten tager dog forbehold for, om lejekontrakten fortsat er gældende i sin nuværende stand, idet rekvirenten modtog lejekontrakten ved ejers overtagelse. Der afsættes kr. 16.500 til depositum. Rekvirenten har anmodet om at modtage lejekontrakt fra lejer.

Ifølge det oplyste drives der p.t. ikke institution på ejendommen.

Såfremt der ved tvangsauktion måtte være lukket for ejendommens forsyning (el, vand og varme), må det påregnes, at der til forsyningsselskaberne skal betales et gebyr for genåbning.

Ejendommen er besigtiget den 20.12.2019. Der tages forbehold for, at ovennævnte oplysninger er baseret på usagkyndig besigtigelse samt offentlige registre. Ydermere opfordres køber til at besigtige ejendommen inden auktionen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Slagelse

Kommunen

Tlf.: 58 57 36 00
Web: www.slagelse.dk
Indbyggere: 76.948

Skattesatser

Kommuneskat (%): 24,7
Kirkeskat (%): 0,96
Grundskyldspromille: 25,9

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2415 (12)
Vuggestue: 2981 (12) uden kost
Børnehave: 1421 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel kan man vælge mellem dagpleje og vuggestue

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1273 kr. mdl. for fuld tid. Eftermiddag: 1087 kr. Kun morgen: 194 kr. SFO-2: 366 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der skolefritidsordninger til og med 7. klasse. Fra 4. klasse i klublignende tilbud.
Antal kommunale skoler: 22
Antal private- og friskoler: 6
Gymnasier mv.:
Slagelse Gymnasium & HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Korsør og Slagelse Station (IC), privatbane via Høng til Tølløse

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 20 (21)
Unge (%): 9 (9)
Ældre (%): 20 (18)
U. uddannelse (%): 29 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 25 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Centralsygehuset i Slagelse, Korsør Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

AUKTIONEN ER AFLYST
Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 177 m²
Grundareal
Heraf vej
13.173 m²
0 m²
Erhvervsareal 243 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 6e, Gryderup By, Boeslunde
Ejendomsværdi 1.150.000 DKK
Grundværdi 422.700 DKK

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 28. jan 2020
Tidspunkt 10:10
Retskreds Næstved
Auktionssted
Retten i Næstved
Auktionslokale
Møderum 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
T: 99 68 53 40
E: foged.nae@domstol.dk
W: Retten i Næstved
09.00-15.00
AS-Nr 3-468/2019
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 08. jan 2020
Størstebeløb 141.265 DKK

Advokat

Lene M. Andersen
Advokat Lene M. Andersen
CO DreistStorgaard Advokater A/S
Adresse Bag Haverne 32-50
4600 Køge
Telefon 56634466
Journalnr. 52-135423

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Næstved med henvisning til As nr. 3-468/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
17-02-00 1.205.800 DKK

Udbudshistorik

Dato Dage Pris