Svendborgvej 339 - 5600 Faaborg 710 klik

Ingen bud på 1. auktion

Bemærk: Opdateret salgsopstilling annonceret 02.12.19, kl. 15.06 - Lejekontrakt tilføjet bagerst i salgsopstillingen.

Ejendommen er en landbrugsejendom bestående af et stuehus og bygninger, som anvendes til drift af maskinstation, der iflg. BBR er opført i 1977.

Det tinglyste areal er på i alt 89.212 m², heraf vej 0 m².

Bygning 1:

Stuehuset er en gulstensvilla på 121 m², bygningen har eternittag og har fuld kælder. Ejendommen består af entre, køkken, stue, 4 værelser hvoraf det ene anvendes til kontor.

Af hårde hvidevarer kunne registreres: køleskab mrk. Vestfrost, opvaskemaskine mrk. Borch, Komfur mrk. Siemens, vaskemaskine mrk. Aeg.

Ejendommen opvarmes med oliefyr. Olietanken er en 1.200 l tank fra 2009 placeret over terræn udendørs.

Bygning 2 er en hal med værksted på 424 m², heraf 144 m² under halvtag. Ydervægge af metalplader. Tagdækning er af eternit.

Bygning 3 er en rundbuehal af metalplader på 200 m².

Bygning 4 er et udhus og carport på 49 m² opført i træ med træbeklædning på ydervægge og metalplader på taget.

Landbrugsjorden er på i alt 89.202 m² fordelt på følgende:

matr. nr. 61 e V. Åby by, V. Åby, 43.012 m²

matr. nr. 2 l Pejrup by, V. Åby, 4.530 m²

matr. nr. 1 y Nakkebølle Hgd., Åstrup, 41.670 m².

Matr. nr. 1 y er registreret som forurenet på vidensniveau 2.

En del af matr. nr. 61 e er registreret på vidensniveau 1.

Ejer oplyser følgende:

1. at ejendommens jordtilliggende er lejet ud til Anders Børre Nielsen, Bøjden Landevej 7, 5600 Faaborg, og Jens Christian Børre Nielsen, Hundstrupvej 73, 5762 V. Skerninge. Ejer oplyser, at der forefindes en kontrakt vedr. forpagtning af jorden, men at hun ikke er i besiddelse af denne. Ejer kan ikke oplyse noget om lejens størrelse.

2. at alt inventar og driftsmateriel tilhører lejerne, og at hun ikke ejer nogen del heraf.

3. at hun kun har et CVR, men bruger det ikke.

4. at hun ikke er momsregistreret, og at der ikke er moms i lejen.

5. at de erhvervsbenyttede tanke tilhører lejerne.

6. at der ikke er nedgravede tanke.

7. at jagten ikke er udlejet.

8. at der er en sætningsskade på huset i sydvestlige hjørne,

at der er en revne i betondækket i stuen, og at lyskasser er ”slået fra”.

9. at afløbet fra stuehuset stopper til i brønd på egen grund.

Ejers beskikkede advokat, Martin Holm Land, Ideal Advokatfirma, Vestergade 43, 5000 Odense C, oplyser at ovennævnte Anders Børre Nielsen og Jens Christian Børre Nielsen anvender bygning 2 og 3 og kontor i stuehuset til maskinstations virksomhed.

Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed.

Vandforsyning sker ifølge BBR fra alment vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

For del af ejendommen gælder lokalplan 9.121 om motocrossbane.

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Faaborg-Midtfyn

Kommunen

Tlf.: 72 53 05 30
Web: www.faaborgmidtfyn.dk
Indbyggere: 51.078

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26,1
Kirkeskat (%): 1,05
Grundskyldspromille: 21,85

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2535 (11)
Vuggestue: 2744 (11) uden kost
Børnehave: 1645 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der er pasnings garanti på 3 mdr. fra ansøgnings datoen. Garantien dækker en alders svarende plads, ikke en plads i en bestemt institution. Ansøgning sker på kommunens hjemmeside, Digital Pladsanvisning.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1.441 kr. mdl. i 11 mdr. for fuld tid. Morgenpasning 762 kr. mdl. i 11 mdr. Eftermiddag: 1.233 kr. mdl i 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
Det er der endnu ikke truffet afgørelse om.
Antal kommunale skoler: 17
Antal private- og friskoler: 15
Gymnasier mv.:
Faaborg Gymnasium, Midtfyns Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Årslev, Kværndrup, Ringe og Rudme Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 22 (18)
U. uddannelse (%): 26 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 26 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Sygehus Fyn Faaborg, Sygshus Fyn Ringe

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Landejendom
Boligareal 121 m²
Grundareal
Heraf vej
89.212 m²
0 m²
Erhvervsareal 624 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 61e, Vester Aaby By, Vester Aaby, 1y, Nakkebølle Hgd., Åstrup
Ejendomsværdi 2.400.000 DKK
Grundværdi 557.900 DKK
Hent salgsopstillingen 105 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 19. dec 2019
Tidspunkt 09:45
Retskreds Svendborg
Auktionssted
Retten i Svendborg
Auktionslokale
Mødelokale 15
Christiansvej 41
5700 Svendborg
T: 99 68 32 00
E: foged.sve@domstol.dk
W: Retten i Svendborg
08.00-15.00
AS-Nr 7-158/2019
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 27. nov 2019
Størstebeløb 75.400 DKK

Advokat

Leif Jørgensen
Advokat Leif Jørgensen
CO Ret&Råd Fyn A/S
Adresse Albanigade 30, 1 sal
5600 Faaborg
Telefon 70101199
Journalnr. 180-22-116859-1-ibl

Information om fremvisning

Tirsdag, den 17. december 2019, kl. 15.00.

Tilmelding nødvendig til Ingelise Larsen på tlf. 63 41 43 03 eller mail: ibl@ret-raad.dk

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Svendborg med henvisning til As nr. 7-158/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →