Godthåbsvej 7 - 8766 Nørre Snede 339 klik

Højeste bud på 1. auktion var 700.000 kr.

Tinglyst areal 8.191 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser ca. 6 km fra Nørre Snede by.

Boligdelen fremstår med ydervægge af røde teglsten, og taget er belagt med bølgeeternit. Den er indrettet med entre med trappe til 1. sal. Forstue. Vinkelophold-/spisestue med udgang til terrasse. Værelse. Ældre køkken med spisekammer. Soveværelse. Bryggers. Badeværelse med gulvvarme og bruseniche fra ca. år 2015. På 1. sal er der et værelse og et loftsrum, der ikke er registreret i BBR. Boligdelen fremstår noget slidt og trænger til modernisering.

I boligdelen fandtes på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Bosch vaskemaskine, Blomberg tørretumbler, Elcold fryser, Voss komfur, Blomberg emhætte samt Gram køleskab.

Herudover findes en erhvervsbygning på 810 m² iflg. BBR. Bygningen fremstår med ydervægge i pudsede teglsten og med bølgeeternittag. Bygningen er indrettet til produktion af forskellige former for TV og reklame-produktioner. Lokalerne indeholder bl.a. reception, 6-8 kontorer, kantine og møderum samt flere toiletter for personale og gæster, studie og produktionslokale på ca. 150 m² med ca. 5 m til kip og med ca. 3 m ved sideben. Lokalerne er efter det oplyste indrettet i 1997 og fremtræder i pæn stand.

I erhvervsdelen fandtes på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Wasco vaskemaskine, Siemens komfur samt Bosch køleskab.

Opvarmning sker med oliefyr.

Der er tinglyst en lejekontrakt og en fremlejekontrakt i 1999, der formentlig ikke længere har betydning. Der er ikke nogen lejere nu. Lejer var ejers søn, og fremlejetagende selskab er lukket efter konkurs.

Udenomsarealerne består af stabilgrus og ral ved indkørsel og i gårdsplads. Restarealet er udlagt i græs.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Vandforsyning er registreret som via enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme), og afløbsforhold er angivet som mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse.

Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Ejendommen ligger inden for skovbyggelinjer. Ejendommen ligger ikke ud til offentlig vej, og adgang sker via nabomatrikel.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1

Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1860. Antal etager u. kælder & tagetage: 1 Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 150 m². Samlet bygningsareal 150 m². Samlet boligareal 150 m². Samlet areal: 150 m². Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken). Antal værelser: 3. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme.

Bygningsnr.: 2

Bygning til kontor. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1928. Til-/ombygningsår: 1998 Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).

Bebygget areal 810 m². Heraf indbygget garage 86 m². Samlet bygningsareal 810 m². Samlet erhvervsareal 810. Antal værelser: 11. Heraf antal værelser til erhverv: 11. Antal toiletter: 3. Antal bade: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk. Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme.

Bemærkninger for bygning: Videoproduktion med kontorer, studier, lager m.m. Tidligere staldbygning til kvæghold og svinehold, ladebygning.

Oplysninger om grunde:

Vand & afløb

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme). Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. Udledningstilladelse: Der foreligger tilladelse.

Oplysninger om tekniske anlæg:

Anlægsnr.: 1

Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (Produkt på væskeform) Driftstatus: I drift. Fabrikat/type: TITAN Etableringsår: 2005. Størrelsesklasse: 1 Placering: Indendørs. Fabrikationsnr.: 06H6179. Typegodkendelsesnr.: 55-5820. Størrelse: 1.300 L Type: Enkeltvægget. Indhold: Fyringsgasolie Materiale: Plast.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Ikast-Brande

Kommunen

Tlf.: 99 60 40 00
Web: www.ikast-brande.dk
Indbyggere: 40.602

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,1
Kirkeskat (%): 1
Grundskyldspromille: 20,35

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2487 (11)
Vuggestue: 2900 (11) med kost
Børnehave: 2282 (11) med kost-1747 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue. Man kan dog ikke være sikker på vuggestueplads, hvis det er det, man foretrækker.Der er pasningsgaranti i Ikast-Brande kommune.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 0.-3. klasse: 1200 kr. mdl. for fuld tid. Kun morgen: 400 kr. mdl. 4.-6. klasse: 950 kr. mdl. Ferier: 500 kr. pr. uge.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for pasning fra 0 - 6. kl.
Antal kommunale skoler: 13
Antal private- og friskoler: 4
Gymnasier mv.:
Ikast Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Brande, Ikast og Bording Station (IC, regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 23 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 18 (18)
U. uddannelse (%): 31 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 21 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 150 m²
Grundareal
Heraf vej
8.191 m²
0 m²
Erhvervsareal 810 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 8d, Boest by, Nr. Snede
Ejendomsværdi 750.000 DKK
Grundværdi 216.000 DKK
Hent salgsopstillingen 28 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Fredag
Dato 29. nov 2019
Tidspunkt 09:30
Retskreds Herning
Auktionssted
Retten i Herning
Haraldsgade 28
7400 Herning
T: 99 68 60 00
E: foged.her@domstol.dk
W: Retten i Herning
08.30-15.00
AS-Nr 157/2019
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 05. nov 2019
Størstebeløb 30.725 DKK

Advokat

Karsten Gudmand-Høyer
Advokat Karsten Gudmand-Høyer
CO NJORD Law Firm
Adresse Pilestræde 58
1112 København K
Telefon 33124522
Journalnr. 510742-224384/SL

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Herning med henvisning til As nr. 157/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007