Persievej 2 - 8300 Odder 1584 klik

Tilrettet salgsopstilling annonceret 28.10.19, kl. 13.28, idet grundareal samt vejarel er korrigeret.

Margrethelyst Friskole, Falling.

Tidligere folkeskole, nu nedlagt friskole, oprindelig opført i 1960 og løbende tilbygget og moderniseret.

Grundarealet udgør 17.093 m², heraf 65 m² vej.

Bygningerne indeholder 2.202 m² erhverv (bygning 1, opført i 1960, forskudt plan med delvis kælder) og 334 m² kælder.

Som en del af ejendommen er en særskilt boligenhed, tidligere pedelbolig/lærerbolig, på 89 m², i BBR benævnt bygning 2, med delvis kælder (kælderareal ikke medtaget i BBR).

Beboelsesejendommen har egen have.

Ejendommen fremtræder velvedligeholdt i røde mursten og med ajourført tagpap.

I størstedelen af ejendommen er termovinduer.

Ejendommen har senest fungeret som friskole med både særskilt SFO og godkendt børnehave.

Der er gode udenomsarealer rundt om bygningsmassen, herunder fodboldbane.

Bygning 3 er udhus på 26 m².

Desuden er et shelter/bålplads og et cykelskur.

Til ejendommen medfølger det løsøre, der er og forefindes pr. auktionsdagen.

Der er ikke udarbejdet særskilt løsøreliste, idet løsøret i forhold til auktionen ikke indgår med en særskilt værdi.

Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak, privat vandværk samt fjernvarme.

Der følgende forbrugstal/udgifter:

El: kr. 69.000 (2017)

Vand: kr. 21.000 (2017)

Varme: kr. 178.000 (7.855 m³/243 MWh) (varmeår 01.06.18 til 31.05.19)

Ejendommen er beliggende i Falling lige uden for Odder, dermed tæt på letbanen og på Aarhus-området.

Bygningen ligger vis-a-vis med Ørting Hallen.

Ejendommen vil være yderst velegnet til skolevirksomhed, kursusvirksomhed, opholdssted eller lignende.

Ejendommen indeholder gymnastiksal, asfalteret skolegård, et stort antal velholdte klasserum/undervisningslokaler, administration, hall-område og fuldt monteret sløjdværksted.

Forudsat anvendelsen ændres til beboelse vil ejendommen være yderst velegnet til bofællesskab, ombygning og opdeling i særskilte lejemål med egen indgang fra vejen og andre lignende formål.

Henset til den begrænsede gæld i ejendommen må det forventes, at denne kan erhverves for en yderst attraktiv pris henset til beliggenhed, antal kvadratmeter, stand m.v.

Ovennævnte beskrivelse bygger på BBR og egen ikke-sagkyndig besigtigelse.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen.

Legeplads (se vedhæftede bilag) medfølger som udgangspunkt ikke.

Ejendommen er beliggende i landzone. Ifølge ejendomsdatarapporten er der forbud mod elvarme.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Sikkerhedsstillelse

Ved et bud på kr. 11.800.000,00 - svarende til den offentlige ejendomsværdi - beregnes sikkerhedsstillelsen til kr. 3.346.696,65 (se side 7).

Ved et bud på kr. 3.000.000,00 beregnes sikkerhedsstillelsen til kr. 1.146.696,65.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Odder

Kommunen

Tlf.: 87 80 33 33
Web: www.odder.dk
Indbyggere: 21.773

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,1
Kirkeskat (%): 1
Grundskyldspromille: 30,32

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2729 (11)
Vuggestue: 2914 (11) uden kost
Børnehave: 2050 (11) med kost-1622 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Odder kommune har pasningsgaranti med en ansøgningsfrist på 3 måneder.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: Mprgenpasning: 132 kr. mdl. i 11 mdr. Eftermiddag: 1372 kr. Fuld tid: 1504 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der tilbud om skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i klub.
Antal kommunale skoler: 7
Antal private- og friskoler: 4
Gymnasier mv.:
Amtsgymnasiet i Odder

Offentlig transport

Togstationer:
Privatbane Århus-Odder

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 20 (18)
U. uddannelse (%): 19 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 33 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 89 m²
Grundareal
Heraf vej
17.093 m²
65 m²
Erhvervsareal 2.202 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 7k, Falling By, Falling
Ejendomsværdi 11.800.000 DKK
Grundværdi 1.522.800 DKK
Hent salgsopstillingen 254 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 19. nov 2019
Tidspunkt 10:00
Retskreds Århus
Auktionssted
Retten i Århus
Auktionslokale
Retssal K1
Kannikegade 16
8000 Århus C
T: 99 68 78 05
E: foged.arh@domstol.dk
W: Retten i Århus
08.30-15.00
AS-Nr 20-209/2019
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 30. okt 2019
Størstebeløb 396.697 DKK

Advokat

Jens Brusgaard
Advokat Jens Brusgaard
CO Trolle Advokatfirma
Adresse Vesterballevej 25
7000 Fredericia
Telefon 75922800
Journalnr. 154422B

Information om fremvisning

Kontakt rekvirent.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Århus med henvisning til As nr. 20-209/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen