Birk Centerpark 28 - 7400 Herning 389 klik

Tinglyst areal 2.359 m², heraf vej 0 m².

Tidligere privathospital i nyere erhvervsejendom med tilhørende p-pladser.

Ejendommen er registreret som en hospital- og sygehusejendom, som ifølge BBR-meddelelsen er opført i 2010. Ydervæggene er registreret som værende mursten, men fremstår som hvide betonelementer. Tagdækningen er fladt built-up tag, og der er sorte træ-/alutermoruder og dørpartier. Bebygget areal udgør 1.518 m², hvoraf 59 m² er et indbygget udhus, så det samlede erhvervsareal herefter udgør 1.459 m², jf. BBR-meddelelsen. Der er en kælder med et registreret areal på 347 m² og befæstede parkeringsarealer.

Bygningen er opbygget i 2 etager med kælder. I den ene gavl er der en overdækket varegård, mens der i den anden ende af bygningen er overdækkede terrassearealer. Centralt i bygningen er der elevator.

Bygningen er indrettet med operationsstuer, røntgenrum, separate kontorer og åbent skrivestuemiljø, indgangsparti med reception/hall, velfærdsfaciliteter så som te-køkkener/personalerum, toiletter og badefaciliteter, ligesom der er sengeafsnit med flere stuer med tilhørende separate toilet og brusenicher.

I kælderen er der flere depotrum, teknikrum med fjernvarmeinstallation, ventilationsanlæg og alarmer.

Bygningen fremstår pæn og i gode materialer, så som gulve i såvel træparket, sorte gulvklinker, vinylgulve og faste tæpper. Loftsbeklædningen er gipsplader, hvor nogle er afmonterede i forbindelse med bortfjernelse af hospitalsinventar, ligesom der flere steder er løse ledninger fra inventarets afmontering.

Ved 2 vinduespartier i det sydvestlige hjørne har der været vandindtrængen med skader på vindueskarme til følge, men om det skyldes åbne vinduer eller om det er indkommen slagregn ved listerne, er usikkert.

Ejendommen opvarmes via fjernvarme. Vandforsyning sker fra alment vandforsyningsanlæg. Ejendommens afløbsforhold er til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Herning

Kommunen

Tlf.: 96 28 28 28
Web: www.herning.dk
Indbyggere: 86.842

Skattesatser

Kommuneskat (%): 24,9
Kirkeskat (%): 0,99
Grundskyldspromille: 20,53

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2258 (11)
Vuggestue: 3268 (11) med kost-2745 (11) uden kost
Børnehave: 1979 (11) med kost-1523 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: SFO bh.kl.-2. klasse: 1222 kr. i 11 mdr. for fuld tid, uden morgenpasning: 1011 kr. SFO 3.-4. klasse: 698 kr. for fuld tid og 848 kr. for en eftermiddagsplads
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for SFO til og med 2. klasse. For 3.-4. klasse er der SFO2/klub
Antal kommunale skoler: 36
Antal private- og friskoler: 8
Gymnasier mv.:
Herning Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Herning Station (IC og regional), Birk, Hammerum, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Studsgaard Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 23 (21)
Unge (%): 9 (9)
Ældre (%): 17 (18)
U. uddannelse (%): 27 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 27 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Herning Centralsygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
2.359 m²
0 m²
Erhvervsareal 1.459 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 44, Birk By, Gjellerup
Ejendomsværdi 14.000.000 DKK
Grundværdi 3.302.600 DKK
Hent salgsopstillingen 109 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Fredag
Dato 08. nov 2019
Tidspunkt 13:30
Retskreds Herning
Auktionssted
Retten i Herning
Haraldsgade 28
7400 Herning
T: 99 68 60 00
E: foged.her@domstol.dk
W: Retten i Herning
08.30-15.00
AS-Nr 131/2019
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 11. okt 2019
Størstebeløb 196.730 DKK

Advokat

Thomas Møller Harhoff Kristensen
Advokat Thomas Møller Harhoff Kristensen
CO DAHL Viborg Advokatpartnerselskab
Adresse Lundborgvej 18
8800 Viborg
Telefon 88919191
Journalnr. 159371-740-TMK-MDI

Information om fremvisning

Fremvisning af ejendommen vil ske fredag, den 1. november 2019, kl. 10.00 efter forudgående tilmelding til sekretær Marianne Dinesen på tlf.nr. 88 91 94 13, eller e-mail mdi@dahllaw.dk senest dagen før
kl. 12.00. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Herning med henvisning til As nr. 131/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen