Sønderport 38 A - C - 6200 Aabenraa 689 klik

Tinglyst areal 367 m², heraf vej 0 m².

Udlejningsejendom med god beliggenhed i Aabenraa.

Ejendommen er opført i 1870 og ombygget i 2002. Ejendommen er opført i mursten og efterfølgende pudset op og med cementsten som tagmateriale.

Bygning 1 (38A) har et samlet boligareal på 240 m² fordelt på tre lejligheder, der alle er udlejet.

Lejligheden i stuen:

Fra vejen er der adgang til stuelejligheden. Lejligheden er på i alt 88 m² og består af entre, en stue, et køkken og to værelser. Lejligheden trænger generelt til vedligehold, og det bemærkes, at lejer på nuværende tidspunkt tilbageholder lejebetaling henset til lejlighedens stand. Månedlig husleje udgør kr. 5.750, a conto varme kr. 500, a conto vand kr. 350. Indbetalt depositum udgør kr. 17.250.

Lejligheden på 1. etage:

Fra baggården er der adgang til trappeopgang hvorfra der er opgang og adgang til lejligheden på 1. etage. Lejligheden er på i alt 88 m² Lejligheden består af en entre, en stue, badeværelse, toilet, køkken og to værelser. Fra køkkenet er der udgang til altan. Månedlig husleje udgør kr. 5.500, a conto varme kr. 500, a conto vand kr. 300. Indbetalt depositum udgør kr. 16.500.

Lejligheden på 2. etage:

Fra trappeopgangen er der videre opgang og adgang til lejligheden på 2. etage. Lejligheden har et samlet boligareal på 64 m², bestående af to værelser, badeværelse og køkken. Månedlig husleje udgør kr. 3.950, a conto varme kr. 450,, a conto vand kr. 250. Indbetalt depositum udgør kr. 11.850.

Bygning 2 (38B)(38C) har et samlet boligareal på 179 m² fordelt på 2 lejligheder, der begge er udlejet. Opført i 1870 og ombygget i 2003.

Lejligheden 38B:

Lejligheden har et samlet boligareal på 82 m². Lejligheden er ikke besigtiget. Månedlig husleje udgør kr. 4.500, a conto varme kr. 400, a conto vand kr. 300. Indbetalt depositum udgør kr. 13.500.

Lejligheden 38C:

Lejligheden har et samlet boligareal på 97 m². Lejligheden er ikke besigtiget. Månedlig husleje udgør kr. 5.750, a conto varme kr. 500, a conto vand kr. 300. Indbetalt depositum udgør kr. 17.250.

Bygning 3 er et udhus med et bebygget areal på 26 m² opført i 1920.

Administrator har oplyst, at varmeveksleren er i stykker og skal inden vinter skiftes. Anslået pris hertil udgør kr. 60.000.

Kloakken i Sønderport 38A i gården har ofte drillet og gården har været oversvømmet og kloakvandet har stået retur i lejlighederne B og C. Der er bagfald på kloakken i gården. Aabenraa Kommune har ændret på kloakken i gaden, hvilket har afhjulpet problemet en smule.

Der har været massivt rotteangreb/problem i B og C. Problemet skulle være løst.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.

Beskrivelsen sker på baggrund af BBR-udskriften samt besigtigelse den 29.08.2019.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registeret og offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken foged, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter forudgående henvendelse til rekvirentens repræsentant, selv at besigtige ejendommen.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

U dover budsummen overtager køber depositumskrav på minimum kr. 76.350. Der tages forbehold for eventuelt yderligere deposita og lejekrav.

Det bemærkes, at køber indtræder i rettigheder og forpligtelser i henhold til lejelovgivningen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Aabenraa

Kommunen

Tlf.: 73 76 76 76
Web: www.aabenraa.dk
Indbyggere: 58.970

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,4
Kirkeskat (%): 0,95
Grundskyldspromille: 22

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2554 (11)
Vuggestue: 2719 (11) uden kost
Børnehave: 1564 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og 0-2 års pladser, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1492 kr for eftermiddagsplads. 1732 kr. mdl. i 11 mdr. for fuld tid
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning/fritidshjem til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for fritidsklub.
Antal kommunale skoler: 20
Antal private- og friskoler: 11
Gymnasier mv.:
Aabenraa Gymnasium og HF, Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig

Offentlig transport

Togstationer:
Padborg, Kliplev, Rødekro og Tinglev Station (IC)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 21 (18)
U. uddannelse (%): 28 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 23 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Aabenraa Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 419 m²
Grundareal
Heraf vej
367 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 179, Aabenraa
Ejendomsværdi 1.850.000 DKK
Grundværdi 279.100 DKK
Hent salgsopstillingen 201 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 17. okt 2019
Tidspunkt 10:00
Retskreds Sønderborg
Auktionssted
Retten i Sønderborg
Auktionslokale
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
T: 73 42 41 21
E: foged.son@domstol.dk
W: Retten i Sønderborg
08.30-15.00
AS-Nr 6-299/2019
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 14. sep 2019
Størstebeløb 182.643 DKK

Advokat

Kasper Stjernegaard
Advokat Kasper Stjernegaard
CO Buch Advokatfirma
Adresse Hansborggade 30, 3
6100 Haderslev
Telefon 74535251
Journalnr. 78303 ks/rlu

Information om fremvisning

Fremvisning af ejendommen kan aftales på tlf 73221742 senest den 7. oktober 2019.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Sønderborg med henvisning til As nr. 6-299/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
19-11-01 1.000.000 DKK
19-11-13 3.352.125 DKK

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007