Vinkelvej 11 A og B - 6100 Haderslev 333 klik

Højeste bud på 1. auktion var 960.000 kr.

På begæring af Michael Lund Lassen under konkurs afholdtes den 29. august 2019 tvangsauktion over ejendommene matr. nr. 3426 Haderslev og matr.nr. 3393b Haderslev, beliggende Vinkelvej 11A og Vinkelvej 13, 6100 Haderslev. Højeste bud på 1. auktionen på Vinkelvej 11 A, Haderslev var 960.000 kr. Højeste bud på Vinkelvej 13, Haderslev var 1,00 kr. Højeste bud ved et samlet bud på begge ejendomme var 1.900.000 kr., som fik hammerslag.

Der er tale om 2 selvstændige udlejningsejendomme bestående af 8 lejemål, der udlejes til erhverv. Ejendommen er beliggende på offentlig vej i byzone. Der er fra vejen adgang til parkeringspladsen, hvor indgangen til de enkelte lejemål findes.

Ejendomsværdi pr. 01.10.2017 på Vinkelvej 11A udgør kr. 1.000.000, heraf grundværdi kr. 143.700. Ejendomsværdien på Vinkelvej 13 er blevet omvurderet pr. 01.10.2017 og udgør kr. 470.000, heraf grundværdi kr. 129.400.

Ejendommen har et samlet tinglyst areal på 3.414 m², heraf 0 m² vej.

Vinkelvej 11A er opført i henholdsvis 1964, 1974 og 1978 - ombygget i 2002. Ejendomen består af 3 bygninger, hvoraf 2 er sammenhængende. Det samlede bebyggede areal udgør 636 m², og et samlet bygningsareal, hvoraf den ene bygning er i 2 plan, udgør 1.016 m² fordelt på 199 m² bolig i 2 plan og 817 m² erhvervsarealer. Ca. 536 m² er udlejet, og de resterende 480 m², fordelt på 199 m² bolig og 281 m² erhverv, er ledig til købers eget brug eller udlejning.

Vinkelvej 13 er opført i 1976 og består af én samlet ejendom med et bebygget areal på 360 m² udlejet til én lejer. Ejendommen er uden installationer og varme med undtagelse af elinstallationer. Ejendommen er samlet udlejet til lagerformål til én lejer. Selve bygningen er opdelt i 2 haller.

Ejendommene er tilknyttet alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) og har afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Bygningerne opvarmes med naturgas, der er i drift på ejendommen.

Ejendommene er ejet af Michael Lund Lassen, der blev taget under konkursbehandling af Retten i Sønderborg den 28.11.2016. Kurator har efter afsigelsen af konkursdekret administreret ejendommens lejemål på baggrund af oplysningerne om de enkelte lejemål, som kurator har modtaget fra selskabets tidligere ledelse og lejerne.

Af ejendommens 8 lejemål er 7 p.t. udlejet. Den årlige leje er af kurator opgjort til kr. 215.400,00. ekskl. moms. I tillæg til lejen betaler lejerne et a conto forbrugsbeløb. Kurator er ikke bekendt med yderligere forbrugsregnskaber end de, som er fremlagt i salgsopstillingen. Alle lejekontrakter i kurators besiddelse indgår i salgsopstillingen. Det samlede indskud (deposita og forudbetalt leje), som lejerne har indbetalt, udgør kurator bekendt kr. 21.375 inkl. moms.

Beskrivelsen af ejendommen og lejeforholdene er udarbejdet på grundlag af de offentligt tilgængelige oplysninger i BBR-registret, tingbogen og ejendomsdatarapporten, oplysninger fra selskabets tidligere ledelse og lejerne samt en besigtigelse af ejendommen. Kurator tager derfor forbehold for rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne, der ikke bør ses isoleret.

Alle interesserede købere opfordres til at gennemgå ejendommens forhold, herunder salgsopstilling, og deltage i fremvisningen af ejendommen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Haderslev

Kommunen

Tlf.: 74 34 34 34
Web: www.haderslev.dk
Indbyggere: 55.906

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26,5
Kirkeskat (%): 0,95
Grundskyldspromille: 24,36

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2268 (11)
Vuggestue: 2447 (11) uden kost
Børnehave: 1537 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: SFO: 1518 kr. mdl. i 11 mdr. for fuld tid. Morgen: 626 kr. Eftermiddag: 1214 kr. mdl. Sommerferie: 1017 pr. uge.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger til og med 3. klasse.
Antal kommunale skoler: 9
Antal private- og friskoler: 6
Gymnasier mv.:
Haderslev Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Vojens Station (IC)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 20 (18)
U. uddannelse (%): 28 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 25 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Haderslev Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 199 m²
Grundareal
Heraf vej
1.796 m²
0 m²
Erhvervsareal 817 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 3426, Haderslev
Ejendomsværdi 1.000.000 DKK
Grundværdi 143.700 DKK
Hent salgsopstillingen 30 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Mandag
Dato 23. sep 2019
Tidspunkt 10:30
Retskreds Sønderborg
Auktionssted
Retten i Sønderborg
Auktionslokale
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
T: 73 42 41 21
E: foged.son@domstol.dk
W: Retten i Sønderborg
08.30-15.00
AS-Nr 6-569/2018
Auktionsnr. 2
Størstebeløb 89.684 DKK

Advokat

Rasmus Moliin
Advokat Rasmus Moliin
CO Bruun & Hjejle
Adresse Nørregade 21
1165 København K
Telefon 33345000
Journalnr. 2810846-05

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Sønderborg med henvisning til As nr. 6-569/2018

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
28-04-99 675.000 DKK

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007