Ålandsgade 49, 4. th. - 2300 København S 2306 klik

Aktionen er aflyst

Ejerlejligheden er en 2-værelses lejlighed, bestående af en stor stue med udgang til altan indeholdende pæne hvide vægge og hvidpigmenteret træloft, hvilket tillige er gældende for det andet værelse. Endvidere indeholder lejligheden fordelingsgang, lille badeværelse og køkken. Køkkenet fremstår som værende af ældre dato med gammelt køle-/fryseskab af mrk. Bosch og gammelt komfur af mrk. Voss. Muligvis, er det oprindelige køkken opsat i forbindelse med, at ejendommen blev bygget. Badeværelset fremstår nedslidt og trænger til gennemgribende istandsættelse.

Ejerlejlighedens areal iflg. BBR er 56 m². Det tinglyste areal er 51 m² og administrativt fordelingstal er 51/5.700. Månedlige fællesudgifter kr. 855,17, a conto vand kr. 127,50 og a conto varme (fjernvarme) kr. 500,00, antennebidrag kr. 145,00 (opkrævningen bortfalder i september 2019, da ejerforeningens aftale med YouSee ophører). Der er etableret fibernet i ejendommen via Fibia og der opkræves kr. 119,00 pr. md.

Herudover bidrager ejerlejlighedsejeren og dermed også auktionskøber fremadrettet, som ny ejer af ejerlejligheden i nuværende ejers økonomiske forpligtelser i relation til diverse lån, optaget:

Restgæld, opgjort pr. 31.07.2019 for så vidt angår trappelån kr. 9.778,11, der betales med kr. 209,33 pr. mdr.

Restgæld, opgjort pr. 31.07.2019 for så vidt angår vandrørsprojekt kr. 30.889,43, der betales med kr. 229,24 pr. md.

Restgæld, opgjort pr. 31.07.2019 for så vidt angår vinduesprojekt kr. 100.013,99, der betales med kr. 380,64 pr. md.

Hertil kommer årligt gebyr vedrørende fælleslån på kr. 270,00 årligt, der betales med kr. 22.50 pr. md., ligesom auktionskøber skal bekoste tinglysning af debitorskifte på ejerforeningens ejerpantebrev, som administrator drager omsorg for tinglysning af. Der henvises i det hele til administrators besvarelse af ejerlejlighedskema i e-mail af 07.08.2019 samt vedhæftede dokumenter i salgsopstilling.

Ejendomsværdien pr. 01.10.2017 andrager kr. 1.000.000,00, heraf grundværdi kr. 92.200,00.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret.

Der tages forbehold for tilstedeværelse af ovennævnte hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.

Det præciseres, at ovennævnte delvist er baseret på udskrift af BBR-ejermeddelelsen samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra Kommune og Skat. Det ovenfor oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet Kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skat’s opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og Kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skat's fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til bade Skat og Kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - København

Kommunen

Tlf.: 33 66 33 66
Web: www.kk.dk
Indbyggere: 569.557

Skattesatser

Kommuneskat (%): 23,8
Kirkeskat (%): 0,8
Grundskyldspromille: 34

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 3308 (12)
Vuggestue: 3361 (12) med kost-2774 (12) uden kost
Børnehave: 2405 (12) med kost-1804 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel kan man vælge mellem dagpleje og vuggestue

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Fritidshjem og kkfo: 1.118 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for fritidshjem, fritidshjemsgrupper og fritidsordninger på skolerne til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub.
Antal kommunale skoler: 56
Antal private- og friskoler: 53
Gymnasier mv.:
15 gymnasier, HF-institutioner og studenterkurser

Offentlig transport

Togstationer:
København H. og andre stationer, mange S-stationer. 14 Metro-stationer

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 18 (21)
Unge (%): 13 (9)
Ældre (%): 10 (18)
U. uddannelse (%): 24 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 46 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Amager Hospital

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.


Se mere statistik

Alle tal og grafer er hentet fra Realkreditrådets opgørelser over boligsalg i Danmark. Der offentliggøres ikke m2-priser på postnummer- og kommuneniveau, hvis de bagvedliggende handler er færre end 5 pr. kvartal. Det er derfor i visse tilfælde ikke muligt at vise statistik over udviklingen i salgspriserne i portnummeret.
AUKTIONEN ER AFLYST
Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Ejerlejlighed
Boligareal 51 m²
Grundareal
Heraf vej
0 m²
-
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 3878, Sundbyøster, Køvenhavn. Lejlighedsnr: 50
Ejendomsværdi 1.000.000 DKK
Grundværdi 92.200 DKK

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Mandag
Dato 23. sep 2019
Tidspunkt 11:00
Retskreds København
Auktionssted
Københavns Byret
Auktionslokale
Mødelokale 11
Hestemøllestræde 6
1464 København K
T: 99 68 73 00
E: tvang.kbh@domstol.dk
W: Københavns Byret
08.30-15.00
AS-Nr TV-160/2019
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 06. sep 2019
Størstebeløb 180.588 DKK

Advokat

Advokat Niels Hupfeld
CO Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Adresse Viemosevej 62
2610 Rødovre
Telefon 35278020
Journalnr. 17970

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Københavns Byret med henvisning til As nr. TV-160/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
30-07-95 313.000 DKK
08-03-07 1.350.000 DKK

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →