Storegade 30 - 6100 Haderslev 265 klik

Højeste bud på 1. auktion var 4.960.000 kr.

Ejendommen:

Ejendommen er beliggende på Storegade 30, 6100 Haderslev, og ejendommen har et samlet tinglyst areal på 735 m², heraf vej 116 m².

Det følger af BBR-registret, at der er opført 2 bygninger på ejendommen:

Ifølge BBR-registret er bygning 1 – bygning til detailhandel – registreret med adresse på Storegade 30, 6100 Haderslev. Bygningen ses opført i 1980 i mursten (tegl, kalksten, cementsten) med tagdækningsmateriale af tegl.

Ifølge BBR-registret er bygning 2 – etageboligbygning, flerfamiliehus eller tofamiliehus – registreret med adresse på Gåskærgade 29, 6100 Haderslev. Bygningen ses opført i 1880 og til-/ombygget i 1992, og bygningen ses ifølge registreringen at være opført i mursten (tegl, kalksten, cementsten) med tagdækningsmateriale af tegl.

Bygning 1 – Storegade 30, 6100 Haderslev – har ifølge BBR-registret et samlet bygningsareal på 651 m² og et samlet kælderareal på 211 m², hvoraf 657 m² ifølge registreringen anvendes til erhverv og 205 m² anvendes til bolig.

Bygning 2 – Gåskærgade 29, 6100 Haderslev – har ifølge BBR-registret et samlet bygningsareal på 266 m² og et samlet udnyttet tagetageareal på 100 m², hvoraf 133 m² ifølge registreringen anvendes til erhverv og 233 m² anvendes til bolig.

Ifølge BBR-registret er bygning 1 opdelt i 7 erhvervs- og boligenheder, hvoraf 3 enheder er registreret som erhvervsenheder, mens 4 enheder er registreret som boligenheder.

Ifølge BBR-registret er bygning 2 opdelt i 4 erhvervs- og boligenheder, hvoraf 1 enhed er registreret som erhvervsenhed, mens 3 enheder er registreret som boligenheder.

Stamoplysninger:

Matr. nr. 420, Haderslev.

Adresse: Storegade 30, 6100 Haderslev.

Ejendomsværdi: kr. 10.800.000 (01.10.2018).

Forsyning:

Ifølge BBR-registret er bygning 1 opvarmet med fjernvarme/blokvarme (radiatorsystem el. varmluftanlæg), hvor den konkrete forsyningsleverandør er Haderslev Fjernvarme.

Ifølge BBR-registret er bygning 2 opvarmet med fjernvarme/blokvarme (radiatorsystem el. varmluftanlæg), hvor den konkrete forsyningsleverandør er Haderslev Fjernvarme.

Udlejning:

Der er i ejendommen i alt 11 blandede erhvervs- og boliglejemål, hvoraf 4 lejemål er registreret til erhverv, mens 7 lejemål er registreret til bolig.

1) Storegade 30, kld., 6100 Haderslev.

Lejemålet på 211 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er ikke udlejet.

Lejemålet har trappenedgang fra stueetagen, og både kælderen og stueetagen (lejemål 2) samt Gåskærgade 29, st., 6100 Haderslev (lejemål 8), var frem til 30.06.2019 udlejet samlet til Vinspecialisten Haderslev ApS, som drev vin- og delikatesseforretning fra lejemålene.

Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere.

2) Storegade 30, st., 6100 Haderslev.

Lejemålet på 223 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er ikke udlejet.

Lejemålet er i det faktiske slået sammen med lejemålet Storegade 30, kld., 6100 Haderslev (lejemål 1), og Gåskærgade 29, st., 6100 Haderslev (lejemål 8).

Lejemålet er momspligtigt, jf. lejelisten i bilag 11.1.

Tvangsauktionskøber overtager afviklingen af det momspligtige lejeforhold med Vinspecialisten Haderslev ApS. Der henvises til lejekontrakten med Vinspecialisten Haderslev ApS, fraflytningsrapport af 01.07.2019, fraflytningsopgørelse, istandsættelsestilbud m.v. i salgsopstillingens bilag 11.8-11.8.3.

Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere.

3) Storegade 30, 1. sal, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 223 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til sundhedscenter, lægehus, fødeklinik mv.

Lejemålet er udlejet til Haderslev Tandklinik I/S, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 11.2.

Huslejen tillægges ikke moms.

4) Storegade 30, 2. sal, dør 1, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 48 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er ikke udlejet.

5) Storegade 30, 2. sal, dør 2, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 52 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Philip Wassermann, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 11.3.

6) Storegade 30, 2. sal, dør 3, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 54 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er ikke udlejet.

7) Storegade 30, 2. sal, dør 4, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 51 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Emma Haraldsson, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 11.4.

8) Gåskærgade 29, st., 6100 Haderslev.

Lejemålet på 133 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er ikke udlejet.

Lejemålet er i det faktiske slået sammen med lejemålet Storegade 30, kld., 6100 Haderslev (lejemål 1), og Storegade 30, st., 6100 Haderslev (lejemål 2).

Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere.

9) Gåskærgade 29, 1. sal, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 131 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Lasse Ernst, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 11.5.

10) Gåskærgade 29, 2. tv., 6100 Haderslev.

Lejemålet på 52 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er fra 15.07.2019 udlejet til Theis Johansted Damsfeld.

Huslejen for lejemålet udgør kr. 3.618 pr. måned svarende til kr. 43.416 pr. år.

Depositummet for lejemålet udgør kr. 10.854 svarende til 3 måneders husleje.

Ovenstående oplysninger er tilføjet salgsopstillingen 01.07.2019.

11) Gåskærgade 29, 2. th., 6100 Haderslev.

Lejemålet på 50 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Eitan Geras, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 11.6.

Indretning:

Der er i salgsopstillingen vedlagt de fra Haderslev Kommune indhentede plantegninger af ejendommens udlejningsenheder, jf. salgsopstillingens bilag 14.

Auktionskøber gøres opmærksom på, at plantegningerne kun er vejledende, idet der kan være afvigelser mellem plantegningerne og lejemålenes faktiske indretning.

Ejendomsskat:

Ejendomsskat, 2. rate 2019, forfalder til betaling 20.08.2019, idet der henvises til salgsopstillingens bilag 17.

Auktionskøber gøres opmærksom på, at ejendomsskat, 2. rate 2019, ikke er betalt på tidspunktet for 2. tvangsauktionen 02.09.2019, men er anført som en restance og medtaget i salgsopstillingen som en del af størstebeløbet.

Parkeringspladser:

Der er på ejendommen 8 parkeringspladser, hvoraf 3 parkeringspladser aktuelt anvendes af Haderslev Tandklinik I/S.

Aftalegrundlaget for anvendelsen af parkeringspladserne oplyses at være en mundtlig aftale fra 1981 indgået mellem bygherren af ejendommen og den daværende lejer af lejemålet, jf. redegørelse fra Haderslev Tandklinik I/S som er vedlagt salgsopstillingen som bilag 12.1.

Haderslev Tandklinik I/S har indgået en aftale om parkeringskontrol vedrørende de 3 parkeringspladser direkte med Q-Park Operations Denmark A/S, og aftalegrundlaget med Q-Park Operations Denmark A/S er vedlagt salgsopstillingen som bilag 12.2.

De øvrige 5 parkeringspladser på ejendommen ses ikke at være udlejet.

Køberopfordring:

Interesserede købere opfordres til at besigtige ejendommen med sagkyndig bistand med henblik på at afdække og vurdere ejendommens eventuelle fejl og mangler samt vedligeholdelsesstanden i øvrigt.

Det bemærkes, at beskrivelsen af ejendommen er baseret på en ikke-sagkyndig besigtigelse samt på diverse offentlige registre, herunder tingbogsattest, BBR-meddelelse og ejendomsdatarapporter, som kan indeholde fejl.

Ejendommens arealangivelser er derudover baseret på de af konkursboet indhentede oplysninger, der ligeledes kan indeholde fejl.

Der tages derfor forbehold for samtlige oplysninger.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Haderslev

Kommunen

Tlf.: 74 34 34 34
Web: www.haderslev.dk
Indbyggere: 55.906

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26,5
Kirkeskat (%): 0,95
Grundskyldspromille: 24,36

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2268 (11)
Vuggestue: 2447 (11) uden kost
Børnehave: 1537 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: SFO: 1518 kr. mdl. i 11 mdr. for fuld tid. Morgen: 626 kr. Eftermiddag: 1214 kr. mdl. Sommerferie: 1017 pr. uge.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger til og med 3. klasse.
Antal kommunale skoler: 9
Antal private- og friskoler: 6
Gymnasier mv.:
Haderslev Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Vojens Station (IC)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 20 (18)
U. uddannelse (%): 28 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 25 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Haderslev Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 438 m²
Grundareal
Heraf vej
735 m²
116 m²
Erhvervsareal 790 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 420, Haderslev
Ejendomsværdi 10.800.000 DKK
Grundværdi 1.374.500 DKK
Hent salgsopstillingen 63 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Mandag
Dato 02. sep 2019
Tidspunkt 13:30
Retskreds Sønderborg
Auktionssted
Retten i Sønderborg
Auktionslokale
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
T: 73 42 41 21
E: foged.son@domstol.dk
W: Retten i Sønderborg
08.30-15.00
AS-Nr 6-213/2019
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 10. aug 2019
Størstebeløb 402.000 DKK

Advokat

Andreas Kærsgaard Mylin
Advokat Andreas Kærsgaard Mylin
CO Accura Advokatpartnerselskab
Adresse Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
Telefon 39452800
Journalnr. 1032952-6/MRA

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Sønderborg med henvisning til As nr. 6-213/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
01-03-07 17.820.000 DKK

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007