Potmosevej 22 - 8752 Østbirk 6524 klik

Side 3-5 i salgsopstillingen er udskiftet 08.08.19, kl. 14.49 (Beskrivelse ændret og besigtigelse tilføjet)

Flot landejendom med mulighed for hestehold.

Ejendommen er ifølge ejer udlejet - se vedhæftede lejekontrakt samt oplysninger sidst i denne beskrivelse.

Ejendommen er beliggende i Såby nær Østbirk og består af to matr. nr. (9 a + 9 e Såby by, Yding), som ligger i forlængelse af hinanden adskilt af en lille grusvej (se fotobilag i BBR). Alle bygninger, herunder stuehus (bygning 1 ifølge BBR), staldbygning (bygning 2 ifølge BBR) og lade/udhus (bygning 4 ifølge BBR) er beliggende på matr. nr. 9 a Såby by, Yding.

Ejendommen har ifølge tingbogen et samlet tinglyst areal på 35.011 m², heraf vej 0 m², og består foruden bygningerne af en lang indkørsel/allé, en stor have med terrasse og flagstang, ridebane, hestefolde og markarealer.

Stuehuset er ifølge BBR opført i 1870 med til-/ombygning i 1997 og har ifølge BBR et boligareal på 313 m² og et bebygget areal på tilsvarende 313 m².

Ejer oplyser, at alle bygningerne i løbet af de seneste par år er renoveret udvendigt, og stuehuset og staldbygningen (bygning 1 + 2 i BBR) er samtidig renoveret indvendigt, i hvilken forbindelse, der blev etableret førstesal på stuehuset, og lavet hestebokse, vaskeplads og opholdsrum/kaffestue i staldbygningen.

Stuehuset er opført i mursten, som efterfølgende er pudset hvide, og har sorte tagsten, og dør- og vinduespartier er udvendigt malet grå og indvendigt malet hvide.

Både staldbygning og lade/udhus er ligeledes opført i mursten, som efterfølgende er pudset hvide, og begge bygninger har tag af metalplader.

Stuehuset er trelænget, og sammen med staldbygningen og laden/udhuset omkranser de en grusbelagt gårdsplads med et cirkelformet græsareal med en lav hæk omkring og et lille træ i midten. Foran stuehuset er der lagt brosten mellem de tre længer, og to blomsteropsatser markerer indgangspartiet.

Stueetagen i stuehuset indeholder køkken, hall/entré, bryggers, to badeværelser, et værelse og tre stuer.

Alle værelser/stuer i stueetagen har lyst træplankegulv, som ejer oplyser er fra Dinesen, og hvide lofter med hvidmalede loftbjælker og radiatorskjulere.

Køkken, badeværelse og bryggers i stueetagen har alle flisegulv, som ejer oplyser er af italiensk marmor.

Køkkenet har hvide skabsmoduler langs dele af væggen og et større skuffemodul/bord i mørkt træ er placeret i midten af køkkenet. Et væghængt vitrineskab i samme mørke træ med glaspartier i lågerne er placeret på bagvæggen. Endvidere dobbelt håndvask i hvid keramik, stort gaskomfur af mrk. Smeg med 6 blus og 2 ovne, amerikanerkøle-/fryseskab af mrk. Smeg med isterningemaskine og opvaskemaskine af mrk. Miele. Bordpladen på de hvide moduler og vægpartiet omkring gaskomfuret er belagt med små hvide fliser, gulvet er belagt med fliser, og væggene er hvide.

Fra køkkenet går man to trin op til en stor lys (spise)stue med pejs og med udgang til haven/terrassen.

Fra stuen er der adgang til en stor hall/entré med flisegulv, hvor man finder hovedindgangen, trappe til henholdsvis kælder og 1. sal samt adgang til badeværelse og endnu en stue.

Ovennævnte badeværelset indeholder toilet, håndvask og badekar (med guldfarvede armaturer). Vægpartiet omkring badekarret og gulvet er belagt med fliser. Væggene er dækket af tapet i lyse nuancer.

Stuen har blå/grå vægge, mørkegrønne gardiner fra loft til gulv og udgang til haven via dobbeltdør. Herfra er der adgang til endnu en stue med pejs og med vægge malet i en lidt lysere grå/blå nuance.

Fra stuen adgang til mindre bryggers med opvaskemaskine og tørretumbler, begge af mrk. Miele, og ovenpå disse er lagt en bordplade. Gulvet er belagt med fliser.

Fra bryggerset er der adgang til et værelse og et mindre badeværelse med flisegulv samt toilet, håndvask og indbygget brusekabine.

Ved besigtigelsen kunne konstateres et hul i et vindue i én af stuerne i stueetagen. Ifølge ejer var en mindre sten røget igennem ruden i forbindelse med græsslåning.

I kælderen findes to rum, hvoraf det ene er indrettet som vinkælder, og det andet bruges til opbevaring. Begge rum er med stengulv og delvist rå vægge.

Førstesalen består af fordelingsgang/repos, fire værelser (heraf et lidt mindre og tre store) samt et stort badeværelse.

Fordelingsgang/repos og alle værelser har samme plankegulve som i stueetagen, og badeværelset har samme flisegulv i marmor som husets øvrige badeværelser. Alle rum har skråvægge, og der er på førstesalen ikke radiatorskjulere.

Staldbygningen har ifølge BBR er bebygget areal på 206 m² og indeholder fem hestebokse, vaskeplads og opholdsrum/kaffestue med håndvask, skabe og siddeplads.

Laden/udhuset har ifølge BBR et bebygget areal på 323 m² og har som tidligere anført ikke gennemgået samme indvendige renovering som stuehuset og staldbygningen og fremstår derfor mere rå og i mindre pæn stand. Der er lavet yderligere to hestebokse, dog ikke i samme stand og materialer som de øvrige hestebokse. Der er dog god plads til f.eks. opbevaring af maskiner/køretøjer. Ved besigtigelsen kunne ingen maskiner konstateres, og ejer har efterfølgende bekræftet, at der ikke hører maskiner af nogen slags til ejendommen.

Stuehuset opvarmes med pillefyr og med diverse pejse som supplerende varmekilde.

Vandforsyning ifølge BBR: Privat, alment vandforsyningsanlæg

Bemærk:

BBR ses ikke at være opdateret i forhold til ovennævnte renovering, herunder etableringen af førstesalen på stuehuset, som derfor ikke formodes godkendt til beboelse, og det i BBR anførte boligareal på 313 m2 omfatter således kun stueetagen.

Ifølge den nuværende BBR-meddelelse er der endvidere meddelt forskellige påbud, herunder påbud om forbedret rensning og påbud i forbindelse med uhygiejniske forhold. Hvorvidt disse påbud er opfyldt vides ikke.

På baggrund af ovenstående opfordres interesserede købere til at kontakte Horsens Kommune for yderligere oplysninger, ligesom de opfordres til at deltage i forbindelse med fremvisningen af ejendommen. Dato herfor er endnu ikke fastsat, men forsøges fastsat en uges tid inden selve auktionen. Tilmelding kan ske ved henvendelse til Horten via mailadressen mjn@horten.dk eller via tlf. 3334 4137.

Ejendommen er p.t. udlejet, jf. vedhæftede lejekontrakt, men står i øjeblikket tom.

Da lejekontrakten er på engelsk, er de væsentligste oplysninger listet nedenfor, idet dog bemærkes, at der er tale om en delvis oversættelse af lejekontrakten, som ikke må sidestilles med en juridisk vurdering af lejekontraktens vilkår og gyldighed, hvorfor køber opfordres til selv at lade lejekontrakten gennemgå af sagkyndig rådgiver:

Ejendommen er udlejet pr. 01.06.2019. Lejeaftalen gælder for en husstand bestående af max. 6 personer. Herudover er det tilladt at holde heste på ejendommen, ligesom kæledyr er tilladt. Månedlig husleje på kr. 24.000, dvs. en årlig husleje på kr. 288.000. Det er mellem parterne aftalt, at der i forbindelse med lejeaftalens indgåelse indbetales forudbetalt husleje svarende til 3 måneders husleje og yderligere forudbetalt husleje svarende til 9 måneders husleje, dvs. I alt kr. 288.000 svarende til et års husleje. Senest den 01.03.2020 forudbetales på ny husleje for et år. Parterne begrunder aftalen med, at lejer i forbindelse med fastsættelsen af lejen har opnået en reducering i lejen.

I tillæg til huslejen betales a conto el med kr. 2.750 om måneden, a conto vand med kr. 600 om måneden og a conto internet med kr. 279 om måneden. Ejendommen opvarmes ved pillefyr, og lejer skaffer/betaler selv træpiller, derfor betales ikke a conto for varme. Betaling af husleje og a conto forbrug kan kun ske i Euro til kurs 7,43. Lejen er fastsat til 01.06.2020, hvorefter der sker regulering i henhold til nettoprisindekset.

Lejeaftalen er ikke tidsbegrænset, og det er aftalt mellem parterne, at lejeaftalen kan opsiges med ét års skriftligt varsel fra begge sider. For så vidt angår opsigelse fra udlejers side henvises der til § 82 og 83 i lejeloven. Det er aftalt, at lejer senest i forbindelse med underskrivelse af lejekontrakten skal indbetale de ovenfor nævnte kr. 288.000 til udlejer.

Der er i størstebeløbet medtaget kr. 288.000 svarende til et års husleje, men det bemærkes, at på tidspunktet for besigtigelsen af ejendommen den 05.07.2019 var beløbet ifølge ejer/udlejer endnu ikke betalt af lejer, og ejendommen stod tom.

Ejer selv anslår i lejekontrakten stuehuset til ca. 602 m², øvrige bygninger til 529 m² og grunden til 3,5 hektar. Lejer har indvendig og udvendig vedligeholdelse. Der er særlige krav til visse dele af vedligeholdelsen, herunder årlig service af træpillefyret og anvendelse af speciel olie/maling/materialer i forbindelse med bl.a. vedligeholdelse af murværk og vinduer.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Horsens

Kommunen

Tlf.: 76 29 29 29
Web: www.horsenskom.dk
Indbyggere: 85.662

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,2
Kirkeskat (%): 0,89
Grundskyldspromille: 22,56

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2548 (11)
Vuggestue: 2966 (11) med kost
Børnehave: 2018 (11) med kost-1565 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 0-3, kl. kr. 1678 mdl. i 11 mdr. Fra 4. kl.: 839 kr. mdl. i 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger til og med 5. klasse. Der er desuden mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub, på nogle skoler SFO-2.
Antal kommunale skoler: 19
Antal private- og friskoler: 5
Gymnasier mv.:
Horsens Amtsgymnasium, Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Horsens Station (IC)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 10 (9)
Ældre (%): 17 (18)
U. uddannelse (%): 27 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 29 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Horsens sygehus, Brædstrup Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.


Se mere statistik

Alle tal og grafer er hentet fra Realkreditrådets opgørelser over boligsalg i Danmark. Der offentliggøres ikke m2-priser på postnummer- og kommuneniveau, hvis de bagvedliggende handler er færre end 5 pr. kvartal. Det er derfor i visse tilfælde ikke muligt at vise statistik over udviklingen i salgspriserne i portnummeret.
Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Villa
Boligareal 313 m²
Grundareal
Heraf vej
35.011 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 9a, 9e, Såby By, Yding
Ejendomsværdi 2.650.000 DKK
Grundværdi 794.600 DKK
Hent salgsopstillingen 801 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Fredag
Dato 23. aug 2019
Tidspunkt 14:00
Retskreds Horsens
Auktionssted
Retten i Horsens
Auktionslokale
Mødelokale 2
Godsbanegade 2
8700 Horsens
T: 76 25 45 00
E: horsens@domstol.dk
W: Retten i Horsens
08.30-15.00
AS-Nr 6-156/2019
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 24. jul 2019
Størstebeløb 374.154 DKK

Advokat

Michael Gregersen
Advokat Michael Gregersen
CO HORTEN
Adresse Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Telefon 33344000
Journalnr. 289722/MJN

Information om fremvisning

Fredag, d. 16. august 2019, kl. 14.00.

Bemærk, at tilmelding er påkrævet senest kl. 12 dagen inden besigtigelsen. Du skal angive dit navn, telefonnummer og e-mail.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Horsens med henvisning til As nr. 6-156/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
16-04-97 3.100.000 DKK
16-04-97 130.000 DKK
14-07-97 634.000 DKK
12-09-01 2.600.000 DKK
10-02-03 2.600.000 DKK

Udbudshistorik

Dato Dage Pris

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →