Sæbyvej 2 og 2 B - 4270 Høng 721 klik

Omberammet fra 26.06.19.

Beboelse og ubebygget areal.

Den anførte ejendomsværdi og grundværdi vedrører begge matrikler.

Ejendommen matr. nr. 16 c Høng by, Finderup, beliggende Sæbyvej 2, 4270 Høng, med et tinglyst areal på 717 m², heraf vej 0 m² og en ejendomsværdi pr. 01.10.2018 på kr. 660.000, heraf grundværdi kr. 123.400, er et fritliggende 1-familieshus, der ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1882 og med et bebygget areal på 70 m², udnyttet tagetageareal på 40 m² og et samlet boligareal på 110 m², og som er opført med ydervægge af, jf. BBR-meddelelsen, andet materiale, og det samme gør sig gældende for tagdækningsmaterialet. Som rekvirenten vurderede det, er der bølgeeternittag og monterede plader som ydervægge.

Matr. nr. 16 g Høng by, Finderup, beliggende Sæbyvej 2B, 4270 Høng, er et ubebygget areal på 1.908 m², heraf vej 0 m², og med en ejendomsværdi pr. 01.10.2018 på kr. 343.400, grundværdi kr. 343.400.

NB vedrørende moms: Efter momslovens § 46 b skal der i visse situationer betales moms af budsum og størstebeløb relateret til en ”byggegrund”. Det er i denne sag konkret af rekvirenten vurderet, at da de to matrikler sælges samlet, og da Sæbyvej 2B, 4270 Høng, har en forholdsmæssig lav værdi, vil der alligevel ikke blive udløst moms. Hvis Skat, forelagt problemstillingen, måtte skønne, at der skal betales moms, er det ifølge rekvirentens opfattelse alene af den del af budsummen og størstebeløbet, der umiddelbart er allokerbar til det ubebyggede areal. Rekvirenten skønner i den situation, at beløbet er ubetydeligt og derfor bør bortfalde. Ex tuto nævnes, at det ser ud som om, en del af arealet er bebygget, da garagen delvist er placeret på Sæbyvej 2B, og også inddragende dette faktum fastholder rekvirenten sit udøvede, juridiske skøn.

Ejendommen beliggende på Sæbyvej 2, 4270 Høng kan i øvrigt beskrives som følger:

Ejendommen opvarmes med eget oliefyr, og olietank er placeret over terræn. Ifølge oplysningerne er olietanken, der er fritstående, på 1.200 liter.

Vandforsyningen sker fra privat, alment vandforsyningsselskab, og afløb er til samletank.

Ejendommen består af mindre entré, stue, der er under renovering (en smule lavt til loftet). Der er monteret en brændeovn. Køkkenet, der er af ældre dato, er monteret med køleskab af mrk. Gram, opvaskemaskine af mrk. Aeg, kogeplade af mrk. Bosch.

Herudover er der et badeværelse i stueetagen med brusekabine, træloft og hvide fliser.

Endelig er der på 1. salen diverse værelser.

Der forefandtes herudover på grunden yderligere en garage, der ifølge BBR-meddelelsen er på 45 m². Aktuelt bruges den til opmagasinering, og endelig forefandtes der en mindre tilbygning, der ikke ses beskrevet i BBR-meddelelsen.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer, så som BBR-meddelelsen, hvorfor hverken rekvirent eller fogedret kan indestå for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen, og visse af oplysningerne hidrører fra nuværende ejer.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Kalundborg

Kommunen

Tlf.: 59 53 44 00
Web: www.kalundborg.dk
Indbyggere: 48.358

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25
Kirkeskat (%): 1,01
Grundskyldspromille: 34

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2349 (11)
Vuggestue: 3042 (11) med kost-2506 (11) uden kost
Børnehave: 1902 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1631 kr. mdl. i 11 mdr. for en fuldtidsplads. 912 kr. for en eftermiddagsplads. 719 kr. mdl. for morgenpasning. SFO-2: 1 dag 160 kr., 2 dage 320 kr., 3 dage 480 kr. og 4 + 5 dage 640 kr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for SFO til og med 4. klasse. Herefter er der SFO-2
Antal kommunale skoler: 17
Antal private- og friskoler: 9
Gymnasier mv.:
Høng Gymnasium og HF-Kursus, Kalundborg Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Kalundborg og Svebølle Station (regionaltog). Privatbane Høng-Tølløse.

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 21 (18)
U. uddannelse (%): 29 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 22 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Kulundborg Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.


Se mere statistik

Alle tal og grafer er hentet fra Realkreditrådets opgørelser over boligsalg i Danmark. Der offentliggøres ikke m2-priser på postnummer- og kommuneniveau, hvis de bagvedliggende handler er færre end 5 pr. kvartal. Det er derfor i visse tilfælde ikke muligt at vise statistik over udviklingen i salgspriserne i portnummeret.
Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Villa
Boligareal 110 m²
Grundareal
Heraf vej
2.625 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 16c, 16g, Høng by, Finderup
Ejendomsværdi 1.003.400 DKK
Grundværdi 466.800 DKK
Hent salgsopstillingen 83 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Mandag
Dato 02. sep 2019
Tidspunkt 09:20
Retskreds Holbæk
Auktionssted
Retten i Holbæk
Auktionslokale
Mødelokale 6
Domhusstræde 1
4300 Holbæk
T: 99 68 66 40
E: foged.hbk@domstol.dk
W: Retten i Holbæk
08.30-15.00
AS-Nr 40-138/2019
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 18. jul 2019
Størstebeløb 55.600 DKK

Advokat

Advokat Thomas Monberg
CO Homann Advokater
Adresse Amagertorv 11
1160 København K
Telefon 33150102
Journalnr. tm-28295

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Holbæk med henvisning til As nr. 40-138/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
03-06-95 282.800 DKK
28-05-98 345.466 DKK
22-07-15 300.000 DKK

Udbudshistorik

Dato Dage Pris

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →