Mariendalsvej 7 B - 8800 Viborg 334 klik

Forslag til alternativt opråb, så ejendommen først opråbes med respekt af 10 års uopsigelighed og derefter opråbes ejendommen uden respekt af den 10 årige uopsigelighed, som så udgår af lejekontrakterne. Det af de to opråb, som medfører den højeste budsum antages. Tvangsauktionen udløser ikke moms af budsum og størstebeløb.

Tinglyst areal 3.006 m², heraf vej 0 m².

Lagerbygning med velfærdsfaciliteter, opdelt i flere særskilte lejemål i det vestlige Viborg.

Ejendommen er registreret som en lagerbygning til erhverv og ifølge BBR-meddelelsen opført i 2009. Ydervæggene og tagdækningen er metalplader. Udenomsarealerne henligger med grus, belægningssten og græs. Bebygget areal udgør 943 m², som i det hele er registreret som erhvervsareal, jf. BBR-meddelelsen. Der er desuden en container/skurvognsbygning, som ikke ses registreret i BBR-meddelelsen.

Erhvervsbygningen er opdelt i 8 forskellige enheder, som er udlejede til forskellige formål. Der er betongulve i værkstedshallerne, klinkegulve i de forskellige køkken-, toilet- og baderum og disponible rum med trægulve og faste tæpper. Loftsbeklædningen er en blanding af troldtekt- og gipspladelofter. I flere af lejemålene er der stålporte og visse steder på ydervæggene, er der skader efter påkørsler mv.

De enkelte lejemål indeholder bl.a. et rengøringsfirma, et autoværksted, en multikulturel forening, lagerlokaler, og et af lejemålene anvendes til beboelse, selvom der ikke registreret noget boligareal i BBR.

På tidspunktet for salgsopstillingens udarbejdelse har rekvirenten ikke modtaget samtlige lejekontrakter, hvorfor der tages forbehold for at begære alternativt opråb for så vidt angår videregående rettigheder, så som f.eks. uopsigelighedsbestemmelser eller bestemmelser om forkøbsret, idet sådanne videregående rettigheder ikke skal respekteres af Nykredit, da der ikke er tinglyst nogle lejekontrakter i ejendommen.

Inden tvangsauktionen vil rekvirenten forsøge at indhente yderligere oplysninger om lejeforholdene, herunder lejekontrakter samt oplysninger om månedlige lejebetalinger og indbetalte deposita. Hårde hvidevarer og løsøre/driftsmidler tilhører i et vist omfang lejerne, hvilket skal respekteres af auktionskøber.

Ifølge BBR-meddelelsen er ejendommen registreret som uopvarmede lagerlokaler, men der forefindes naturgas og varmtvandsbeholder. Vandforsyning sker fra alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Ejendommens afløbsforhold er til spildevandsforsyningens renseanlæg. Viborg kommune har oplyst, at der ikke er verserende byggesager, ligesom der ikke er registreret påbud efter Jordforureningsloven.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen, oplysninger fra lejere samt offentlige registreringer, så som eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Viborg

Kommunen

Tlf.: 87 87 87 87
Web: www.viborg.dk
Indbyggere: 94.486

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,8
Kirkeskat (%): 0,93
Grundskyldspromille: 24,6

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2560 (11)
Vuggestue: 3316 (11) med kost-2816 (11) uden kost
Børnehave: 1982 (11) med kost-1482 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1.322 kr. mdl. i 11 mdr. for en fuldtidsplads. Eftermiddag 1.058 kr. Morgenpasning 528 kr. Morgenpasning 4. klasse 1.086 kr. SFO-klub for større børn 381 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse og fra 4. klasse SFO-klub.Der er enkelte fritidsklubber.
Antal kommunale skoler: 26
Antal private- og friskoler: 11
Gymnasier mv.:
Bjerringbro Gymnasium, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Viborg, Bjerringbro, Stoholm og Rødkærsbro Station (IC, regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 23 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 18 (18)
U. uddannelse (%): 24 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 29 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Viborg Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
3.006 m²
0 m²
Erhvervsareal 943 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 560asd, Viborg Markjorder
Ejendomsværdi 3.250.000 DKK
Grundværdi 330.700 DKK
Hent salgsopstillingen 79 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 08. aug 2019
Tidspunkt 09:30
Retskreds Viborg
Auktionssted
Retten i Viborg
Auktionslokale
Retssal H
Klostermarken 10
8800 Viborg
T: 99 68 30 00
E: viborg@domstol.dk 
W: Retten i Viborg
08.30-15.00 
AS-Nr 2-99/2019
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 11. jul 2019
Størstebeløb 70.086 DKK

Advokat

Thomas Møller Harhoff Kristensen
Advokat Thomas Møller Harhoff Kristensen
CO DAHL Viborg Advokatpartnerselskab
Adresse Lundborgvej 18
8800 Viborg
Telefon 88919191
Journalnr. 159054-740-TMK-MDI

Information om fremvisning

Fremvisning af ejendommen vil kun ske efter forudgående henvendelse til DAHL. Interesserede skal se-nest torsdag den 25. juli 2019 kontakte sekretær Marianne Dinesen på e-mail mdi@dahllaw.dk eller på telefon 88 91 94 13 med ønske om en fremvisning. Fremvisningstidspunktet vil derefter blive meddelt de tilmeldte. Er der ingen tilmeldte senest den 25. juli 2019, vil der ikke blive fastsat noget fremvisnings-tidspunkt inden auktionen.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Viborg med henvisning til As nr. 2-99/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen