Haldager Mark Vej 8 - 4250 Fuglebjerg 1692 klik

Aktionen er aflyst
Højeste bud på 1. auktion var 620.000 kr.

Særligt bemærkes, at ca. 6,3 ha landbrugsjord er bortforpagtet til 3 forskellige forpagtere. Alle kontrakter udløber efter høst 2019.

Ejendommen er en landbrugsejendom.

Det tinglyste areal er på i alt 70.811 m², heraf vej 1.240 m².

Stuehuset er iflg. BBR opført i 1921 i mursten, som fremstår gulpudset. Tagdækning af fibercement, herunder asbest iflg. BBR og et bebygget areal på 103 m², tagetageareal på 62 m², hvoraf 30 m² er udnyttet tagetage og med et samlet boligareal på 133 m².

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-fagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog.

Ejendommen er besigtiget den 09.05.2019 under ejers tilstedeværelse.

Entreen i ejendommen fremstår i rå betongulv, hvidpudset loft og vægge. Herfra er der adgang til en fordelingsgang, som giver adgang til alle lokaler i stueetagen samt trappen til 1. sal. Fordelingsgangen indgår som en del i det åbne køkkenalrum. Fordelingsgangen fremstår i rå betongulv, delvis hvidpudset vægge/rå spånplader på væg og hvidpudset loft. Køkkenalrum fremstår i delvis i rå betongulv/beige klinker, delvis hvidpudset vægge/rå spånplader på væg og hvidpudset loft. Komfur af mærket Gorenje og emhætte af mærket Thermor.

Ved siden af køkken, stue som fremstår med råt betongulv, delvis hvidpudsede vægge/uordnede vægge og loft i rå spånplader.

Ved siden af stue, værelse som fremstår med råt betongulv, delvis pudsede vægge/rå mursten og loft i rå spånplader.

Ved siden af værelse, gammelt bryggers med elementer. Grønne klinker på gulv og delvist blåpudsede vægge. Vaskemaskine af ukendt mærke og tørretumbler af mærket Whirlpool.

Ved siden af gammelt bryggers, badeværelse med bruser, badekar og toilet. Grønne klinker/blåpudsede vægge, hvide klinker på gulv og hvide loftplader.

Ved siden af badeværelse, nyt bryggers med skabselementer. Beige klinker på gulv, gulpudsede vægge og hvidpudset loft.

Ejeren oplyste, at der er etableret gulvvarme i en del af stueetagen.

Trappen fører op til tekøkken/opholdsrum med klikgulv i lyst træ, hvidtapetserede vægge og loft i profilbrædder. Komfur af ukendt mærke, emhætte af mærket Voss og opvaskemaskine, hvor mærket ikke kunne fastslås.

Ved siden af tekøkken/opholdsrum, stue med plankegulv, loft i profilbrædder og blåtapetserede vægge.

Iflg. BBR er det oplyst, at der kun er 1 køkken i ejendommen.

Stuehuset er under ombygning flere steder i stueetagen. Elinstallationerne ses ufærdige og ubrugelige flere steder i stueetagen.

Der er sætningsskader på stuehus.

Stuehuset har termovinduer.

Stuehuset fremtræder ikke velholdt og er ikke færdigrenoveret flere steder.

Bygning nr. 2, 3 og 4 er iflg. BBR bygninger til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding og lign.

Bygning nr. 2 er iflg. BBR opført i 1912 i mursten, som er kalkede. Tagdækning af fibercement, herunder asbest iflg. BBR og et bebygget areal på 152 m² og et samlet erhvervsareal på 152 m². På BBR er følgende bemærkning på bygningen noteret ”stald”.

Bygningen har to fyrrum tættest på stuehuset. I den resterede del af bygningen er der etableret en garage med loft til kip med port. Der er en adgang fra garage til værksted i bygning nr. 3.

Bygning nr. 3 er iflg. BBR opført i 1954 i mursten, som er kalkede. Tagdækning af fibercement, herunder asbest iflg. BBR og et bebygget areal på 154 m² og et samlet erhvervsareal på 154 m². På BBR er følgende bemærkning på bygningen noteret ”lade”.

Bygningen har en gennemkørselsport, som deler bygningen. I den del af bygningen, som er tættest på bygning nr. 2, er der etableret et værksted. Værkstedet har betongulv, loft til kip med hvidt træbeton.

I den del af bygningen, som er tættest på bygning nr. 4, er der etableret to rum. Der er adgangsvej fra porten. Det første rum har planketrægulv, pudsede/kalkede murstensvægge og plankeloft. Herfra er der adgang til rum, som har gulvtæppe, pudsede/kalkede murstensvægge og plankeloft.

Bygning nr. 4 er iflg. BBR opført i 1954 i mursten, som er kalkede. Tagdækning af fibercement, herunder asbest iflg. BBR og et bebygget areal på 152 m² og et samlet erhvervsareal på 152 m². På BBR er følgende bemærkning på bygningen noteret ”maskinrum”.

Der er etableret 6 hestebokse i bygning nr. 4.

Bygning nr. 2, 3 og 4 har iflg. BBR ingen varmeinstallation, men det er oplyst af ejer, at der er etableret varme i form af vandbårne radiatorer i værkstedet i bygning nr. 3.

Der er ved besigtigelsen observeret en bygning, som ikke fremgår af BBR. Bygningen kan ses på kortmaterialet i BBR nord-øst for stuehuset. Bygningen fremstår som værende udført i lignende materiale som bygning nr. 2-4, da murværk var kalket, og der var bølgeplader som tagdækning. Bygningen har ikke loft. Ejeren oplyste, at bygningen tidligere var brugt til hønseri.

Have og arealer nær bygninger fremtræder ikke velholdt.

Vedrørende adgangsforhold til ejendommen henvises til vedlagte kort over vejforsyning.

Der tages forbehold for BBR-oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed.

Stuehuset opvarmes ifølge BBR med centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr via flydende brændsel. Det er oplyst ved besigtigelsen af ejeren, at opvarmning p.t. rent faktisk sker via et brændefyr, da oliefyret er afmonteret. Ejeren oplyste, at brændefyret er af ukendt mærke, og oliefyret er et ”Baxi HS Tarm Block MK II”. Der foreligger ingen oplysninger om olietank(e).

Vandforsyning sker ifølge BBR fra privat, alment vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Næstved

Kommunen

Tlf.: 55 88 55 88
Web: www.naestved.dk
Indbyggere: 81.432

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25
Kirkeskat (%): 0,98
Grundskyldspromille: 25

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2665 (12)
Vuggestue: 2933 (12) uden kost
Børnehave: 1677 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der mulighed for dagpleje eller vuggestue dog er der ikke garanti for en bestemt type.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1695 kr. mdl. i 11 mdr. SFO-2: 1046 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklubber og SFO II.
Antal kommunale skoler: 17
Antal private- og friskoler: 6
Gymnasier mv.:
Næstved Gymnasium og HF, Herlufsholm Skole

Offentlig transport

Togstationer:
Næstved, Næstved Nord, Holme-Olstrup, Glumsø Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 19 (18)
U. uddannelse (%): 26 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 27 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Centralsygehuset i Næstved

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

AUKTIONEN ER AFLYST
Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Landejendom
Boligareal 133 m²
Grundareal
Heraf vej
70.811 m²
0 m²
Erhvervsareal 458 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 2f, 19a, Haldagermagle By, Krummerup
Ejendomsværdi 1.950.000 DKK
Grundværdi 343.700 DKK

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 23. jul 2019
Tidspunkt 14:00
Retskreds Næstved
Auktionssted
Retten i Næstved
Auktionslokale
Møderum 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
T: 99 68 53 40
E: foged.nae@domstol.dk
W: Retten i Næstved
09.00-15.00
AS-Nr 3-105/2019
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 21. jun 2019
Størstebeløb 61.386 DKK

Advokat

Lars Thurø Møller
Advokat Lars Thurø Møller
CO Thurø Wegener Advokatanpartsselsab
Adresse Ndr. Ringgade 70 A, 1. sal
4200 Slagelse
Telefon 58503110
Journalnr. 045271

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Næstved med henvisning til As nr. 3-105/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
21-06-93 750.000 DKK
17-12-96 1.300.000 DKK

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →