Christian Xs Vej 3 - 6100 Haderslev 272 klik

Højeste bud på 1. auktion var 2.500.000 kr.

Beskrivelsen af ejendommen og lejeforholdene er udarbejdet på grundlag af de offentligt tilgængelige oplysninger i BBR-registret, tingbogen og ejendomsdatarapporten, oplysninger fra selskabets tidligere ledelse og lejerne samt en besigtigelse af ejendommen. Kurator tager derfor forbehold for rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne, der ikke bør ses isoleret. Alle interesserede købere opfordres til at gennemgå ejendommens forhold, herunder salgsopstilling, samt besigtige ejendommen.

Ejendommen er en udlejningsejendom bestående af 14 lejemål, der udlejes til erhverv. Ejendommen er beliggende på offentlig vej i byzone. Der er fra vejen adgang til parkeringspladsen, hvor indgangen til de enkelte lejemål findes.

Den samlede ejendomsværdi pr. 01.10.2012 udgør kr. 17.000.000, heraf grundværdi kr. 1.228.200.

Ejendommen har et samlet tinglyst areal på 15.353 m², heraf 0 m² vej.

Bygningerne på ejendommen er opført i henholdsvis 1964, 1972, 1985 og 1997 (bygning 1 senest ombygget/tilbygget i 1997) og består af en murstensejendom i 2 etager (lyse/grå farver) der anvendes til kontorer, 2 bygninger som indeholder værksteder samt en bygning der anvendes til udstilling.

Ejendommen har ifølge BBR et samlet bebygget areal på 4.131 m² og et bygningsareal på 4.044 m² erhvervsareal.

Ejendommen er tilknyttet alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) og har afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Bygningerne opvarmes ved henholdsvis fjernvarme, naturgas samt i alt 10 oliefyr, der er i drift på ejendommen. Der findes desuden et gammelt oliefyr, der ikke længere er i drift.

Ejendommen er ejet af K/S Christian X's Vej 1-3, Haderslev, der blev taget under konkursbehandling af Retten i Sønderborg den 04.07.2017. Kurator har efter afsigelsen af konkursdekret administreret ejendommens lejemål på baggrund af oplysningerne om de enkelte lejemål, som kurator har modtaget fra selskabets tidligere ledelse og lejerne.

Af ejendommens 14 lejemål er 4 p.t. udlejede. Den årlige leje er af kurator opgjort til kr. 953.011,08 eksl. moms. I tillæg til lejen betaler lejerne et aconto forbrugsbeløb. Kurator er ikke bekendt med yderligere forbrugsregnskaber end de, som er fremlagt i salgsopstillingen. Alle lejekontrakter i kurators besiddelse indgår i salgsopstillingen.

Det samlede indskud (deposita og forudbetalt leje), som lejerne har indbetalt, udgør kurator bekendt kr. 152.500.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Haderslev

Kommunen

Tlf.: 74 34 34 34
Web: www.haderslev.dk
Indbyggere: 55.906

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26,5
Kirkeskat (%): 0,95
Grundskyldspromille: 24,36

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2268 (11)
Vuggestue: 2447 (11) uden kost
Børnehave: 1537 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: SFO: 1518 kr. mdl. i 11 mdr. for fuld tid. Morgen: 626 kr. Eftermiddag: 1214 kr. mdl. Sommerferie: 1017 pr. uge.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger til og med 3. klasse.
Antal kommunale skoler: 9
Antal private- og friskoler: 6
Gymnasier mv.:
Haderslev Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Vojens Station (IC)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 20 (18)
U. uddannelse (%): 28 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 25 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Haderslev Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
15.353 m²
0 m²
Erhvervsareal 4.044 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 3481, Haderslev
Ejendomsværdi 17.000.000 DKK
Grundværdi 1.228.200 DKK
Hent salgsopstillingen 46 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 25. apr 2019
Tidspunkt 10:30
Retskreds Sønderborg
Auktionssted
Retten i Sønderborg
Auktionslokale
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
T: 73 42 41 21
E: foged.son@domstol.dk
W: Retten i Sønderborg
08.30-15.00
AS-Nr 6-512/2018
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 11. apr 2019
Størstebeløb 507.146 DKK

Advokat

Rasmus Moliin
Advokat Rasmus Moliin
CO Bruun & Hjejle
Adresse Nørregade 21
1165 København K
Telefon 33345000
Journalnr. 2810863-03

Information om fremvisning

Interesserede vil have mulighed for at besigtige ejendommen efter forudgående aftale med rekvirenten. Henvendelse skal ske til projektmedarbejder Lisa P. Lassen mail lipl@bruunhjejle.dk senest tirsdag, den 23. april 2019, kl. 12.00.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Sønderborg med henvisning til As nr. 6-512/2018

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007