Ydunsvej 18, 18 A og 18 B - 8700 Horsens 167 klik

Højeste bud på 1. auktion var 810.000 kr.

Bemærk: Nye bilag tilføjet bagerst i salgsopstillingen siden 1. auktion.

Fritliggende villa samt et flerfamiliehus bestående af to lejligheder.

Ejendommen er beliggende i et parcelhuskvarter i Horsens, og har et samlet tinglyst grundareal på 1.054 m², heraf vej 0 m².

På ejendommen er opført tre bygninger: et fritliggende parcelhus, en to-families ejendom bestående af to lejligheder, samt en garage.

Bygningernes størrelser fordeler sig således:

• Bygning 1 udgøres af et fritliggende parcelhus med et samlet bebygget areal på 114 m², hvoraf 100 m² er registreret som boligareal og 14 m² er registreret som udestue. Parcelhuset er opført i 1961 med til-/ombygning i 1973.

• Bygning 2 udgøres af en bygning, der er registreret som etagebolig, flerfamiliehus eller tofamiliehus. Bygningens samlede bebyggede areal er oplyst at være 93 m², herunder indbygget garage på 15 m², med et samlet boligareal på 72 m² fordelt på to lejligheder på 48 m² og 24 m², henholdsvis. Bygningen er opført i 1961 med til-/ombygning i 1973.

• Bygning 3 udgøres af en garagebygning på 14 m².

Ovenstående arealoplysninger baserer sig på BBR-meddelelsen, hvortil der henvises.

Boligenhederne:

Fritliggende parcelhus, Ydunsvej 18.

Parcelhuset indeholder køkken, bad, stue, tre værelser og udestue.

Fra entre er der på højre og venstre side adgang til to mindre værelser på henholdsvis ca. 8 m² og ca. 12 m².

Fra entre er der videre adgang til mellemgang, hvorfra der er adgang til stue og bad. Fra stue er der adgang til køkken og til det sidste værelse. Fra stue er der adgang til udestuen.

Vægge er overalt hvidmalede, og der er sorte klinker på gulvene i gang, køkken og bad. I værelser og stue er der parketgulve, idet der dog er gulvtæppe i lille værelse på 8 m². Der er ikke kendskab til, hvilken gulvbelægning, der er under gulvtæppet.

Ejendommen fik nye termoruder i 2005, hvor nuværende lejer flyttede ind. Der er ikke konstateret punkterede ruder.

Loftsbeklædning er overalt af træ.

Parcelhuset opvarmes med naturgasfyr, og ikke som anført i BBR-meddelelsen ved olie. Lejer har oplyst, at der i den forbindelse blev fjernet to fritstående olietanke.

Lejer er af den opfattelse, at murværk og kloak trænger til eftersyn.

Lejlighed, 24 m², Ydunsvej 18 A.

Lejligheden indeholder eget køkken og bad samt et værelse.

Gulve: Gulvtæppe i stueafsnit, linoleum i køkkenafsnit og gangafsnit. Badeværelsesgulv af beton, der er malet grå.

Lofter er hvidmalede gipsplader 60 cm *40 cm.

Vægge er vandskurede og beklædt med tapet og træplader. Vægge er hvidmalede. Hvidt tapet i gang.

Køkkenafsnit ovn er i stykker. Tapet/filt på væg.

Bad betongulv gråmalet, klinker fra gulv til 1,8 m, tapet derefter, Alt hvidt. Gulvtæppe i stue.

Lejligheden opvarmes med olie fra olietank fælles med den anden lejlighed på 48 m².

Lejlighed, 48 m², Ydunsvej 18 B.

Lejligheden indeholder eget køkken og bad samt to værelser og lille bryggers.

Fra entre/gang er der adgang til køkken/stue/alrum, og videre derfra til det andet værelse, der benyttes som soveværelse. Fra dette soveværelse er der adgang til lille entre og videre ud til terrasse. Fra gang er adgang til bryggers og badeværelse.

Vægge består pudsede vægge og panelplader. Vægge er malet hvide.

Gulve er pålagt gulvtæppe i stue og værelse, og linoleum i køkken og gangarealer.

Lofter består overalt af hvidmalede gipsplader i størrelsen 40 cm * 60 cm.

Køkkenvægge består af træ med paneler af materet glas i kogeområde.

I badeværelse er der klinker på gulve og vægge. Klinker er hvide eller er malet hvide.

Lejligheden opvarmes med olie fra olietank fælles med den anden lejlighed på 24 m².

Lejer har beboet ejendommen siden 1978.

Olietanke:

På BBR-meddelelsen er anført en nedgravet og afblændet olietanke, samt to fritstående olietanke. Den ene af disse fritstående olietanke er øjensynligt fjernet i forbindelse med, at parcelhuset skiftede varmekilde til naturgas. Der er derfor alene en enkelt fritstående olietank på ejendommen. Denne anvendes til forsyning af Ydunsvej 18 A og 18 B.

Lejeforhold:

Lejerne i 18 A og 18 B har indbragt lejeforholdene for det lokale huslejenævn.

Ved disse afgørelser, er der dels blevet påbudt udført nærmere bestemte arbejder, dels sket nedsættelse af lejens størrelse ligesom opkrævning af forbrug er kendt lovstridig.

Lejerne har som følge heraf krav på tilbagebetaling af for meget betalt leje og depositum samt opkrævninger for forbrug.

Beløbene er ikke tilbagebetalt, hvorfor lejerne modregner indtil tilbagebetalingskravene er opfyldt.

Der henvises til den særskilte opgørelse af lejekrav under punkt B.j i salgsopstillingen og til lejekontrakterne og huslejenævnsafgørelserne.

Særlige auktionsvilkår:

Der henvises til Nykredit Realkredit A/S’ tvangsauktionsvilkår, hvoraf fremgår, at en auktionskøber ikke kan forvente at overtage restgæld.

I øvrigt:

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes.

Ejendommen sælges af et konkursbo, hvorfor tvangsauktionssalg sker uden risiko og ansvar for mangler af enhver art såvel retlige som faktiske, bortset fra vanhjemmel. I tilfælde af adkomstmangler kan auktionskøber ikke kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag men er alene berettiget til at hæve købet for de dele af ejendommen, der er behæftet med vanhjemmel. Auktionskøber kan ikke herudover gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod hverken skifteretten, fogedretten, konkursboet, kurator, eller disses repræsentanter vedrørende købet, herunder retten til at hæve, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Der ydes ingen garanti for ejendommen og de oplysninger, der er angivet ovenfor og i de dokumenter, der ligger til grund herfor. Auktionskøber opfordres til at deltage i besigtigelse af ejendommen.

Auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.m., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Horsens

Kommunen

Tlf.: 76 29 29 29
Web: www.horsenskom.dk
Indbyggere: 85.662

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,2
Kirkeskat (%): 0,89
Grundskyldspromille: 22,56

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2548 (11)
Vuggestue: 2966 (11) med kost
Børnehave: 2018 (11) med kost-1565 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 0-3, kl. kr. 1678 mdl. i 11 mdr. Fra 4. kl.: 839 kr. mdl. i 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger til og med 5. klasse. Der er desuden mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub, på nogle skoler SFO-2.
Antal kommunale skoler: 19
Antal private- og friskoler: 5
Gymnasier mv.:
Horsens Amtsgymnasium, Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Horsens Station (IC)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 10 (9)
Ældre (%): 17 (18)
U. uddannelse (%): 27 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 29 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Horsens sygehus, Brædstrup Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.


Se mere statistik

Alle tal og grafer er hentet fra Realkreditrådets opgørelser over boligsalg i Danmark. Der offentliggøres ikke m2-priser på postnummer- og kommuneniveau, hvis de bagvedliggende handler er færre end 5 pr. kvartal. Det er derfor i visse tilfælde ikke muligt at vise statistik over udviklingen i salgspriserne i portnummeret.
Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Villa
Boligareal 172 m²
Grundareal
Heraf vej
1.054 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 14db, Torsted By, Torsted
Ejendomsværdi 2.200.000 DKK
Grundværdi 497.200 DKK
Hent salgsopstillingen 46 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Fredag
Dato 05. apr 2019
Tidspunkt 10:30
Retskreds Horsens
Auktionssted
Retten i Horsens
Auktionslokale
Mødelokale 2
Godsbanegade 2
8700 Horsens
T: 76 25 45 00
E: horsens@domstol.dk
W: Retten i Horsens
08.30-15.00
AS-Nr 6-1/2019
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 19. mar 2019
Størstebeløb 411.098 DKK

Advokat

Advokat William Feely
CO Advokat William Feely
Adresse Strandkrogen 12
2670 Greve
Telefon 50502283
Journalnr. 1801059

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Horsens med henvisning til As nr. 6-1/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
03-04-03 650.000 DKK
11-11-13 500.000 DKK
16-01-16 1.700.000 DKK

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →