Ny Esbjergvej 12 - 4720 Præstø 463 klik

Erhvervsejendom i Præstø.

Tinglyst areal 15.832 m², heraf 289 m² vej.

Større erhvervsejendom beliggende centralt i Præstø. Anvendes til produktion og lager virksomhed for en række virksomheder.

Store asfalterede udenoms arealer til parkering mv.

Ejendommen er delvist udlejet, jf. lejeoversigten.

Ifølge BBR består ejendommen af et kompleks af 9 bygninger, opført i perioden 1970-1990 med ydervægge af letbeton, træ og metalplader, samt tagdækning af bl.a. metalplader, tagpap eller lign. De store bygninger har hejseporte og i en af fabrikshallerne findes loftkraner.

I henhold til BBR er komplekset således opdelt:

Bygning 1:

Fabriksbygning opført i 1970, areal 1.465 m². I lokalerne findes omklædningsfaciliteter og kontorer. Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Bygning 2:

Opført i 1972. Mindre bygning på 96 m². Anvendes til kontor. Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Bygning 3:

Cykelskur på 15 m². Opført 1982. Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Bygning 4:

Opført 1977. 788 m². Lager og kontor. Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke) og tømrer, Jess Juhl Andersen ApS.

Bygning 5:

Opført i 1986. Lagerhal på 1.704 m². Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Bygning 6:

Tårn til filteranlæg. Opført i 1989. 15 m². Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Bygning 7:

Opført 1976. Lager og produktionsbygning på 1.482 m². Udlejet til Palle Knudsen Kunststoffabrik ApS.

Bygning 8:

Opført i 1976. Fabriksejendom på 1.482 m². Delvist udlejet til 2 mindre virksomheder - se lejeroversigt.

Bygning 9:

Opført 1986. Værksteds/fabriks bygning på 1.026 m². Ikke udlejet. Henstår tom og på besigtigelsestidspunktet konstateredes vandindtrængen fra tag. Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Rekvirenten indestår ikke for rigtigheden af de ovenfor nævnte oplysninger.

Øvrige oplysninger:

Ifølge ejendomsdatarapporten

er ejendommen beliggende i landzone. Der er vedtaget en spildevandsplan vedrørende fælleskloakering med planlagt ikrafttrædelse år 2025 er der tillige forsyningsforbud mod el som opvarmningsmiddel er der sø- og åbeskyttelseslinjer Såfremt der ved tvangsauktionen måtte være lukket for ejendommens forsyning (el, vand og varme) må det påregnes, at der til forsyningsselskaberne skal betales et gebyr for genåbning.

Ejendommen er besigtiget den 04.03.2019. Der tages forbehold for, at ovennævnte oplysninger er baseret på usagkyndig besigtigelse samt offentlige registre.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Vordingborg

Kommunen

Tlf.: 55 36 36 36
Web: www.vordingborg.dk
Indbyggere: 45.295

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,2
Kirkeskat (%): 1,02
Grundskyldspromille: 32,32

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2824 (11)
Vuggestue: 2725 (11) uden kost
Børnehave: 1635 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og integrerede institutioner, men man har ikke krav på en plads i den pladstype, man ønsker.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 0. - 3. klasse: 1.630 kr. pr. måned i 11 måneder, 4. - 6. klasse: 760 kr. pr. måned i 11 måneder.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 6. klasse, fra 4. klasse med klubaktiviteter.
Antal kommunale skoler: 13
Antal private- og friskoler: 5
Gymnasier mv.:
Vordingborg Gymnasium & HF

Offentlig transport

Togstationer:
Vordingborg og Lundby Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 19 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 24 (18)
U. uddannelse (%): 29 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 25 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Vordingborg Sundhedscenter

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
15.832 m²
289 m²
Erhvervsareal 8.124 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 1aø, Nysø Hgd., Præstø Jorder
Ejendomsværdi 8.750.000 DKK
Grundværdi 4.774.900 DKK
Hent salgsopstillingen 95 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 03. apr 2019
Tidspunkt 09:15
Retskreds Nykøbing Falster
Auktionssted
Retten i Nykøbing Falster
Auktionslokale
Retssal J
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
T: 99 68 44 00
E: foged.nyk@domstol.dk
W: Retten i Nykøbing Falster
08.30-15.00
AS-Nr 4-23/2019
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 15. mar 2019
Størstebeløb 493.891 DKK

Advokat

Stefan Schwærter
Advokat Stefan Schwærter
CO DreistStorgaard Advokater A/S
Adresse Bag Haverne 32
4600 Køge
Telefon 56634466
Journalnr. 52-132542

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Nykøbing Falster med henvisning til As nr. 4-23/2019

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen