Løgstørvej 170 - 9610 Nørager 761 klik

Ingen bud på 1. auktion

Der blev ikke afgivet bud på første auktion.

Ejendommen, der er en erhvervsejendom, er opført i 1962 ifølge oplysninger fra Ois.

Ejendommen er væsentligt om- og tilbygget i 2011, og ejendommen har været anvendt til efterskole siden 1962. Ifølge tingbogen udgør ejendommens samlede grundareal 69.309 m², heraf vej 104 m².

Ejendommen, den tidligere Borremose Efterskole, består af mange forskellige bygninger, herunder hovedbygning med skolelokaler, værksteder, kontorer, sovefaciliteter, spisesal m.v., idrætshal, værksteds- og garagebygning, fritliggende parcelhuse anvendt til sovesale samt 6 boliger, hvoraf 4 p.t. er udlejet, jf. nedenfor. Ifølge BBR-Meddelelsen i alt 15 bygninger.

Ejendommen er beliggende med ca. 5 km til Aars og 7 km til Nørager.

Ejendommen er opført i gule sten med eternittag med papbelægning på en mindre del af taget. Vinduerne er hovedsagligt med PVC rammer og trærammer.

Ejendommen opvarmes via pillefyr og naturgas.

Der er i ejendommen 6 beboelseslejemål, hvoraf de 3 lejemål er udlejet, jf. vedhæftede lejekontrakter. Et 4. lejemål er ligeledes udlejet, men lejemålet er ophævet som følge af misligholdelse.

Årlig leje for de 3 lejemål, der består, er kr. 175.200. Der er indbetalt deposita og forudbetalt leje med i alt kr. 40.800, der er medtaget i størstebeløbet. Boet indestår ikke for lejens lovlighed. Boet har ikke kendskab til, hvorledes lejen er fastsat.

Lejemålet Løgstørvej 168 er ophævet, idet lejeren ikke har betalt husleje. Udsættelse er iværksat. Kopi af lejekontrakt er vedhæftet. Huslejen for dette lejemål udgjorde kr. 57.000 årligt. Der er indbetalt kr. 14.250 i depositum og forudbetalt leje. Beløbet er medtaget i størstebeløbet.

Herudover er der 2 yderligere beboelseslejemål på Løgstørvej 186 og 188, der er tomme. Disse har tidligere været udlejet for en årlig leje på kr. 52.800 for begge lejemål samlet.

Køber overtager forpligtelserne over for lejerne i henhold til de 4 indgåede lejemål, herunder forpligtelsen på tilbagebetaling af indbetalte depositum ved lejernes fraflytning, uden refusion af boet. Deposita og forudbetalt leje, der fremgår af lejekontrakterne, er medtaget under størstebeløbet.

Driftsmateriel og inventar er omfattet af ejendommens pant og medfølger, jf. registrering foretaget af KJ Auktion, jf. salgsopstillingen side 135 til 170, bortset fra udsmykningsgenstande, der på registreringslisten er indtegnet med gult. Disse medfølger ikke.

Herudover er der i ejendommen beroende kunst, dels en vægskulptur udført af Lisbeth Munch-Petersen , et maleri udført af Carlo Wognsen samt en granitskulptur udført af Edgar Funch. Kunstgenstandene medfølger ikke under overdragelsen. Enten vil kunstgenstandene blive afhentet af boet eller søgt solgt til auktionskøber efterfølgende. Specielt vægskulpturen af Lisbeth Munch-Petersen er muret i ejendommen.

Fotos af de 3 kunstværker, der således ikke medfølger, er vedhæftet som side 14, 15 og 16.

Ejendommens grundareal udgør ifølge tingbogen 69.309 m², heraf vej 104 m².

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Rebild

Kommunen

Tlf.: 99 88 99 88
Web: www.rebild.dk
Indbyggere: 28.794

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,1
Kirkeskat (%): 1,2
Grundskyldspromille: 26,086

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2430 (11)
Vuggestue: Ingen vuggestuer
Børnehave: 2148 (11) med kost-1640 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der tilbydes kun dagpleje til de mindste børn

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: Morgenpasning 582 kr mdl. i 11 mdr. Eftermiddagsplads 1.216 kr. mdl. Fuld tid: 1405 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for SFO til og med 3. klasse. Herefter er der SFO-klubber for 4.-6. klasse
Antal kommunale skoler: 14
Antal private- og friskoler: 2
Gymnasier mv.:
Støvring Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Skørping Station (IC)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 24 (21)
Unge (%): 6 (9)
Ældre (%): 18 (18)
U. uddannelse (%): 23 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 30 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 1.162 m²
Grundareal
Heraf vej
69.309 m²
104 m²
Erhvervsareal 1.604 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 23d, 23g, 23e, 23h, Kgs. Tisted by, Kgs. Tisted
Ejendomsværdi 24.000.000 DKK
Grundværdi 596.800 DKK
Hent salgsopstillingen 144 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 18. dec 2018
Tidspunkt 13:40
Retskreds Aalborg
Auktionssted
Retten i Aalborg
Auktionslokale
Retssal 2
Badehusvej 17
9000 Aalborg
T: 99688400
E: tvang.alb@domstol.dk
W: Retten i Aalborg
08.30-15.00
AS-Nr 16-423/2018
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 30. nov 2018
Størstebeløb 528.269 DKK

Advokat

Hanne Bruun Jacobsen
Advokat Hanne Bruun Jacobsen
CO ADVODAN Aalborg
Adresse Mølleå 1
9000 Aalborg
Telefon 96313300
Journalnr. 86.383/ep

Information om fremvisning

Det er muligt at besigtige ejendommen fredag, den 14.12.2018 kl. 10.00. Forudgående tilmelding til sekretær Else Pedersen, tlf. 96313375 eller mail: elpe@advodan.dk.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Aalborg med henvisning til As nr. 16-423/2018

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen