Bykærvej 7 - 3600 Frederikssund 283 klik

Højeste bud på 1. auktion var 2.500.000 kr.

BEMÆRK SÆRLIGT:
1. Frederikssund motorvejen er planlagt opført og forventes at kunne involvere denne ejendom. Der henvises herom til Vejdirektoratet.
2. Kronprinsesse Marys Bro med tilhørende vejanlæg er under opfø­else og der henvises herom til "Beskrivelse".
3. lflg. oplysning fra nuværende ejer er alle boksudlejninger opsagt pr. 11. oktober 2018.
4. Stuehus har bevaringsværdi 3. jfr. bilag under beskrivelse.
5. Byggesag iflg. BBR vedrører opsætning af pavillon ved ombygning af stuehus i 2013. Der er kun givet tilladelse til opsætning til og med 2016.

Tinglyst areal 40.074 m², heraf vej 0 m².

Areal: For matr. nr. 19 b: 11.709 m², heraf vej 0 m². For matr. nr. 13: 28.365 m², heraf vej 0 m².

Bebygget areal:

Bygning nr. 1: 99 m²

Bygning nr. 2: 20 m²

Bygning nr. 3: 170 m²

Bygning nr. 4: 206 m²

Bygning nr. 5: 206 m²

Bygning nr. 6: 924 m²

Ejendomsværdi:

kr. 2.000.000 heraf grundværdi kr. 912.100.

Byggeår:

Bygning nr. 1: 1833

Bygning nr. 2: 1833

Bygning nr. 3: 1975

Bygning nr. 4: 2009

Bygning nr. 5: 2009

Bygning nr. 6: 2009

Bygning 1 – Stuehus og fyrrum.

Indretning: Der er i 2013 påbegyndt en omfattende renovering af hovedhuset, idet væggene ikke kunne bære taget og indmad er fjernet, der er fugtskader i nogle af rummene, flere store revner i væggene.

Huset består af indgang og efterfølgende 2 rum, køkken, yderligere 2 rum og et badeværelse.

Ejendommens rørføring er formentlig skadet. Ejendommen er i meget dårlig stand, og skal renoveres i væsentligt omfang, hvis den skal anvendes til beboelse.

Ejendommen er bevaringsværdig i kategori 3, jf. vedlagte udskrift fra Kulturarvsstyrelsen.

Fyrrummet ligger i sammenhæng med stuehuset. Der er en olietank og et fyr i fyrrummet. Ejers samlever mener at rørføringen kan have taget skade, og det samme med fyret. Fyrrummet har været anvendt som stald, og der var hø mv. i dette.

Varme: Ældre fyr og olietank.

Øvrige bygninger

Carport: Er opført i træ og er med eternittag.

Skur: Opført i træ med eternittag og betongulv. Skuret var i sammenhæng med øvrig bebyggelse.

Hal/maskinhus: Består af 2 sammenbyggede bygninger ifølge samlever. Bygningen er i dag er udlejet til Kvn Bygge Teknik, jf. vedlagte lejekontrakt.

Lejer råder ligeledes over en del af udearealet. Lejer bebor i øvrigt ejendommen sammen med ejeren.

Ejendommen er opført i træ og er med eternittag. Ifølge samleveren er der enkelte utætheder i taget.

2 staldbygninger: Disse er identiske, og er opført i træ og har ståltag. Staldbygningerne indeholder hver 10 hesteboks, 1 vaskeplads og et saddelrum. Ved besigtigelsen blev det oplyst, at væggene i staldbygningerne var fugtskadet, og ejendommen fremstod med delvist nyere brædder. Der var konstateret rotter i saddelrummet, men der var udført foranstaltende ændringer på dør, for at undgå dette.

Ridehal: Er opført i stål, og er med barriere. Ifølge samleveren er byggeriet ikke helt færdiggjort, da der mangler afslutninger vedrørende spærfødder, udhæng og tagplader. Umiddelbart fremstod ridehallen i pæn stand.

Ejendommen består herudover af en ridebane og flere hestefolde.

Pavillon.

På grund af stuehusets ringe stand har ejer af lejer og samlever Kasper Vedel Nissen siden 2013 lånt 2 beboelsespavilloner à 40 m², der er sammenbygget og siden har fungeret som midlertidig beboelse i henhold til fremlagt aftale herom. Samleveren har oplyst, at disse vil blive fjernet efter auktionen.

Øvrige forhold.

I forbindelse med tvangsauktionen er ejer anmodet om at fremkomme med oplysninger og dokumentation vedrørende eventuel udlejning af bokse, opstaldning af heste. Ejer har opsagt alle hestebokslejere, således at al boksleje ophører pr. 11.10.2018.

Efter ejers ansøgning om tilladelse til opsætning af beboelsespavillon under stuehusrenoveringen verserer der byggesag i Frederikssund Kommune, idet der alene blev givet en tilladelse gældende i 3 år fra 2013 at regne og pavillonen står i 2018 ikke på det sted, som der blev anført i ansøgning i henhold til luftfotoundersøgelse foretaget af Frederikssund Kommune i august 2018.

Der henvises til http://www.fjordforbindelsen.dk og http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/fjordforbindelsen vedrørende oplysninger omkring ny broforbindelse mellem Hornsherred og Frederikssund, hvor Kronprinsesse Marys bro med tilhørende vejanlæg er under opførelse. Motortrafikvejens fortsættelse til Frederikssund er ligeledes planlagt og nærmere oplysninger herom kan fås samme sted.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af OIS/BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Der er ikke i forbindelse med tvangsauktionen foretaget opmåling af arealerne. Visse af oplysningerne i OIS/BBR-ejermeddelelsen afviger fra de faktiske forhold på ejendommen.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Frederikssund

Kommunen

Tlf.: 47 35 10 00
Web: www.frederikssund.dk
Indbyggere: 44.401

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,4
Kirkeskat (%): 0,96
Grundskyldspromille: 32,5

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2533 (12)
Vuggestue: 3568 (12) med kost-3028 (12) uden kost
Børnehave: 2310 (12) med kost-1770 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1508 kr. mdl. For en fuldtidsplads. 1157 kr. for en eftermiddagsplads. Mini-SFO 1.770 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub.
Antal kommunale skoler: 13
Antal private- og friskoler: 1
Gymnasier mv.:
Frederikssund Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Frederikssund Station (S-tog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 21 (18)
U. uddannelse (%): 22 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 30 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Frederikssund Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 99 m²
Grundareal
Heraf vej
40.074 m²
0 m²
Erhvervsareal 1.526 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 13, 19b, St. Rørbæk by, Snostrup
Ejendomsværdi 2.000.000 DKK
Grundværdi 912.100 DKK
Hent salgsopstillingen 38 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 08. nov 2018
Tidspunkt 10:00
Retskreds Hillerød
Auktionssted
Retten i Hillerød
Auktionslokale
Lokale H
Søndre Jernbanevej 18 B
3400 Hillerød
T: 47 33 87 00
E: foged.hil@domstol.dk
W: Retten i Hillerød
08.30-15.00
AS-Nr 354/2018
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 13. okt 2018
Størstebeløb 48.022 DKK

Advokat

Ronnie Varberg
Advokat Ronnie Varberg
CO Frederikssund Advokaterne
Adresse Kocksvej 7
3600 Frederikssund
Telefon 47310055
Journalnr. 354/2018

Information om fremvisning

Mandag, d. 22. oktober 2018, kl. 14.30 efter forudgående tilmelding hos rekvirenten.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Hillerød med henvisning til As nr. 354/2018

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
18-08-08 3.350.000 DKK

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007